Wisła Szczucin
KS US Omigno - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Czas na Puchar Polski - II runda.


Omigno

Wis3a

12.09.2012 (oroda),
godz. 17.00, Omigno
II runda PP
4:3 (3:1)

Bramki:
1-0 Omigno 16
2-0 Omigno 25
2-1 Dawid Nowak 33
3-1 Omigno 43
3-2 Mateusz Labuz 61
3-3 Dariusz Ko3ton 79
4-3 Omigno 84

Sedziowa3:
—ó3te kartki: brak
Widzów: 30

Omigno:

Wis3a: Przemys3aw Krupa - Patryk Kuta, Piotr Lechowicz, Rados3aw Furga3 (46 Dariusz Ko3ton), Dawid Nowak (46 Dawid Dynak) - Kamil Furga3, Stanis3aw Dernoga, Dawid Czaplak (46 Jakub Nytko), Mateusz Labuz (78 Sylwester Wójcik) - Patryk Rusek, Konrad Wo3oszyn.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Nie ma sie co zasmucaa po pora?ce i odpadnieciu z tarnowskiego Pucharu Polski. Wiadomo, ?e te rozgrywki traktowane s1 "jak pi1te ko3o u wozu" i wynik na bardzo w1skim boisku w Omignie mo?na uznaa niemal za... zadawalaj1cy. Pod nieobecnooa Lukasza Bebla zabroni3 m3ody Przemys3aw Krupa z juniorów. Do sk3adu wróci3 równie? Stanis3aw Dernoga, a w 78 min pojawi3 sie inny debiutant z juniorów - Sylwester Wójcik.

M3odemu bramkarzowi Wis3y na pewno jeszcze brakuje doowiadczenia i obycia w seniorskiej pi3ce. By3o to dzio widaa, jak na d3oni, ale przecie? po to s1 takie mecze, by te doowiadczenie zbieraa. W 16 min uderzenie z naro?nika pola karnego gospodarzy i mimo, ?e pi3ka trafia w rece Przemys3awa Krupy, to i tak wpada do bramki. Jednak gol na 2:0 to ju? b31d Rados3awa Furga3a, który traci futbolówke na rzecz rywala, a ten w sytuacji sam na sam strzela obok próbuj1cego ratowaa ca31 sytuacje Krupy.

Mimo wyniku nie mo?na napisaa, ?e Omigno a? tak zdetronizowa3o Szczucinian, a wrecz przeciwnie, bo to Wis3a mia3a optyczn1 przewage. Problem tylko w tym, ?e czesto za bardzo kombinowaliomy, co konczy3o sie niepowodzeniem. W 33 min wreszcie bez kombinacji - Dawid Nowak zagarn13 pi3ke i uderzy3 zza pola karnego - 2:1. Niestety Omigno w 43 min podwy?szy3o strza3em z rzutu wolnego.

Druga po3owa ju? zdecydowanie nale?a3a do nas. Momentami wrecz zamykaliomy rywala na jego w3asnej po3owie, ale brakowa3o wykonczenia akcji. Futbolówka znalaz3a droge do bramki dopiero po rzucie wolnym w wykonaniu Mateusza Labuza. Warto nadmienia, ?e przy tym sta3ym fragmencie gry nie popisa3 sie tym razem bramkarz Omigna. Mimo przewagi d3ugo utrzymywa3 sie wynik 3:2. W koncu Jakub Nytko podaje w uliczke do Kamila Furga3a, który w sytuacji jeden na jednego dogrywa jeszcze do Dariusza Ko3tona, a ten strzela do pustej ju? bramki. Jednak nie dane nam by3o dzio ogl1daa konkursu rzutów karnych, bo gospodarze w 84 min strzelaj1 na 4:3.

Reasumuj1c. Nie by3 to na pewno mecz bramkarzy, bo b3edy zdarza3y sie po jednej i po drugiej stronie bramki. Byliomy stron1 zdecydowanie przewa?aj1co i jeoli tak zagramy z nimi w lidze to powinniomy ich ograa, choa jak to sie mówi - "mecz meczowi nie równy".

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863009 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.