Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Wolania Wola Rzedzinska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Zaleg3e spotkanie z 10 kwietnia.


Wis3a

Wolania

15.05.2013 (oroda),
godz. 17.00, Szczucin
JUNIORZY
3:1 (0:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 10 kwietnia, jednak ze wzgledu na zimowe warunki pogodowe spotkanie Wis3a - Wolania, jak i ca3a 15 kolejka I ligi juniorów starszych zosta3a przeniesiona na 15 maja.

Bramki:
1-0 Jakub M3odzinski 52
2-0 Kamil —uchowicz 67
3-0 Kamil —uchowicz 77
3-1 ? 89

Sedziowa3: Zdzis3aw Skoczylas (—abno)
—ó3te kartki: brak

Wis3a: Przemys3aw Krupa - Marcin Gubernat (79 Tomasz Hajski), Karol Luszcz, Robert Kupiec (38 Patryk Lachut), Kamil Bednarz - Lukasz Labuz (72 Daniel Nowicki), Stanis3aw Dernoga, Jakub Musia3 (65 Dariusz Kapuociak), Jakub M3odzinski - Patryk Rusek, Kamil —uchowicz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Juniorzy Wis3y ogrywaj1 trzeci1 dru?yne w tabeli i tym samym zaliczaj1 pierwsze wiosenne zwyciestwo po pieciu meczach bez wygranej. Spotkanie nie by3o porywaj1cym widowiskiem - w szczególnooci pierwsze 45 minut, w których praktycznie nic sie nie dzia3o. Obydwie dru?yny gra3y dooa olamazarnie, na stoj1co i bez wiekszego zaanga?owania. Druga po3ówka ju? by3a nieco lepsza, choa równie? nie powali3a na kolana. Na os3ode pozosta3 tylko fakt, ?e bramki, jakie strzeli3a Wis3a by3y naprawde przedniej urody.

Pierwsza po3owa bez historii. Dopiero po przerwie wraz z strzelonymi bramkami gra nieco sie rozkreci3a. Trzeba przyznaa, ?e obydwie dru?yny zagra3y dzio bardzo... skutecznie. Akcji podbramkowych i celnych strza3ów by3o jak na lekarstwo, ale jeoli ju? by3y, to zazwyczaj futbolówka l1dowa3a miedzy s3upkami. Zacze3o sie w 52 min, gdy ten "pi3karski marazm" przerwa3a 3adna akcja Wis3y - Patryk Lachut zagra3 do obroncy Kamila Bednarza, który w31czy3 sie do gry lewym skrzyd3em i p3asko zagra3 na 14 metr do Jakuba M3odzinskiego, który strzeli3 z pierwszej pi3ki w d3ugi róg.

Natomiast w 67 min Wis3a strzeli3a jeszcze 3adniejszego gola. Tu? zza pola karnego, Kamil —uchowicz przyj13 pi3ke praw1 nog1, prze3o?y3 j1 na lew1 i uderzy3, a futbolówka wpad3a po d3ugim rogu w okienko bramki. Dziesiea minut póYniej —uchowicz wpisa3 sie drugi raz na liste strzelców. Tym razem wykorzysta3 nieporadnooa defensywy i w sytuacji sam na sam pos3a3 pi3ke nad bramkarzem Wolanii. Dla napastnika Wis3y by3 to ju? 14 gol w tym sezonie. W koncówce spotkania goocie uzyskali honorowe trafienie i tym samym ustalili wynik spotkania na 3:1 dla Wis3y.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860020 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.