Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Derby w meczu juniorów.


Wis3a

D1brovia

29.08.2012 (oroda),
godz. 17.00, Szczucin
JUNIORZY
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Kamil —uchowicz 16
2-0 Lukasz Labuz 90+1

—ó3te kartki: Labuz
Widzów: 40

Wis3a: Przemys3aw Krupa (65 Wojciech Kubat) - Kamil Dynak, Patryk Kuta, Robert Kupiec, Sylwester Wójcik (67 Kamil Bednarz) - Dawid Dynak, Dawid Czaplak (18 Karol Luszcz), Jakub Nytko, Jakub M3odzinski (70 Daniel Nowicki) - Patryk Rusek (48 Lukasz Labuz), Kamil —uchowicz (71 Jakub Musia3).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Pojedynek z D1brovi1 - nawet na szczeblu juniorskim - mobilizuje co najmniej dwukrotnie ni? inne spotkanie. Tak by3o i dzisiaj, co widaa by3o ju? od pierwszych minut. W zwi1zku z tym, ?e mecz odbywa3 sie w orodku tygodnia obydwie dru?yny mog3y wystawia swoje najsilniejsze jedenastki. Dlatego w sk3adzie Wis3y nie brakowa3o juniorów, którzy tak naprawde graj1 w dru?ynie seniorów. Ostatecznie w tym "juniorsko-seniorskim" pojedynku lepiej wypad3 szczucinski zespó3, który wygra3 2:0.

Od pocz1tku spotkania Wis3a próbowa3a przej1a inicjatywe i zepchn1a D1brovie do obrony. Trzeba przyznaa, ?e ta sztuka sie im udawa3a. Ju? w pierwszych minutach owietne podanie otrzyma3 Jakub M3odzinski, a bramkarz gooci musia3 interweniowaa na przedpolu. Nasz zawodnik próbowa3 lobowaa golkipera przyjezdnych, ale nie trafi3 w bramke. W 16 min wyborne podanie z kolei dosta3 Dawid Dynak, który wpad3 z pi3k1 w pole karne i uderzy3, jednak bramkarz zdo3a3 odbia futbolówke, ale z dobitk1 pospieszy3 Kamil —uchowicz i by3o 1:0. Prowadziliomy zas3u?enie, bo przewa?aliomy na boisku. Jednak w drugiej czeoci meczu, ta przewaga nieco "spuch3a". Mimo to, powstrzymywaliomy ofensywne zapedy D1brovii. Ma3o tego - sami stwarzaliomy sobie lepsze sytuacje. W 73 min po szybkim podaniu Jakuba Nytko, Lukasz Labuz wyszed3 na "sam na sam", ale trafi3 tylko w poprzeczke. W doliczonym czasie gry D1brovia postawi3a wszystko na jedn1 karte i maj1c rzut wolny wys3a3a wszystkich swoich zawodników (oprócz bramkarza) w pole karne Wis3y. Na szczeocie nie daliomy sie zaskoczya, a pi3ke przej13 Nytko, który przytomnie zagra3 do Labuza, który tym razem by3 gór1 w sytuacji "jeden na jednego" z golkiperem gooci. Wis3a vs. D1brovia 2:0!

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863200 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.