Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Piast Stopnica Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Czy?by ostatni sparing przed lig1?


Wis3a

Piast

03.08.2012 (pi1tek),
godz. 18.30, Szczucin
SPARING
1:4 (0:2)

Bramki:
0-1
0-2
1-2 Krzysztof Rozkuszka
1-3
1-4

Sedziowa3: Zdzis3aw Skoczylas (—abno)
Czas gry: 2 x 40 min

Wis3a: Lukasz Bebel - Kamil Furga3, Lukasz Giza, Dariusz Ko3ton, Krzysztof Rozkuszka - Marek Trójniak, Tomasz Urban, Patryk Rusek - plus dwóch zawodników Piasta.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Wszystko na to wskazuje, ?e rozegrany w pi1tek sparing z Piastem Stopnica by3 ostatnim sprawdzianem Wis3y przed inauguracj1 ligi. Na tydzien przed startem rozgrywek okregówki mo?na napisaa jedno - nie wszystko w klubie funkcjonuje, tak jak bya powinno. I nie mam tu kompletnie na myoli wyniku spotkania (przegraliomy 1:4), lecz wszystko pozosta3e - mam tu na myoli przede wszystkim organizacje (lub bardziej jej brak) chyba ka?dego aspektu w klubie.

Niestety, na dzien dzisiejszy nie wygl1da to wszystko najlepiej (i to jeszcze delikatnie okreolaj1c). Na sparing z owietokrzyskim Piastem wstawi3o sie w sumie... 8 zawodników Wis3y. Dlatego, by nieco wyrównaa si3y do sk3adu gooci dokooptowano dwóch pi3karzy z dru?yny przyjezdnej. Tak s3aba frekwencja spowodowana by3a z ró?nych powodów - zaczynaj1c od wyjazdów, pracy, a koncz1c na kontuzjach. Jednak trener Smao zapewnia, ?e na lige kadra bedzie.

Jednak to tylko wierzcho3ek góry lodowej. Na pierwszy rzut oka widaa, ?e nikt nawet nie potrafi3 przygotowaa boiska, któremu bli?ej by3o do... 31ki, ni? do tego czym ma bya. Na dodatek w budynkach klubowych panuje nieporz1dek i bród. A najgorsze jest to, ?e nikt nie wie, co z tym zrobia i z kim o tym porozmawiaa. Na meczu nie by3o nikogo z zarz1du klubu, który istnieje chyba tylko na papierze. Nie dziwi frustracja i irytacja trenera Jerzego Smasia b1dY kierownika zespo3u, Jana Dudy, którzy wczoraj tego nie kryli.

Jednak nie czarujmy sie - taka sytuacja w Wiole nie jest od wczoraj. Ju? od kilku lat panuje pewna dezorganizacja, która objawia sie czasem w mniejszym lub wiekszym stopniu. Pamietajmy, ?e zarz1d dzia3a na zasadzie wolontariatu, co nie jest zbyt sprzyjaj1ce. Nie ma sponsora z prawdziwego zdarzenia, co w dzisiejszych czasach jest kluczowe. Po prostu funkcjonowanie klubu opiera sie na zasadzie "jakoo to bedzie"...

I zapewne "jakoo to bedzie" w nadchodz1cym sezonie, który zainauguruje 11 sierpnia. Wis3a jedzie do Kobyl, a ju? w orode (tj. 15 sierpnia) u siebie zmierzy sie z D1brovi1 w 2 kolejce. Sk3ad Wis3y na mecz z Czarnymi najprawdopodobniej bedzie zbli?ony do tego, w którym Wis3a wyst1pi3a w sparingu z Now1 Jastrz1bk1. To znaczy, ?e zagramy bardzo m3odym ustawieniem. Przypomnijmy, ?e przed sezonem Jaros3aw Bedkowski zakonczy3 gre w pi3ke, Piotr Lechowicz najprawdopodobniej te? (?), Adam Majka przymierzany jest do Ava Gr1dy, Sebastian Bator leczy kontuzje, a Bartosz Pochron wyjecha3 zagranice. Nie wiadomo, jak sprawa stoi z nowymi zawodnikami Wis3y - Krzysztofem Rozkuszk1 i Arturem Giz1.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863001 (od 21.07.06); 0,014 s., IE, FF, O, G, S.