Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Tarnovia Tarnów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Trzeba wygraa, by polepszya sytuacje w tabeli!


Wis3a

Tarnovia

02.06.2013 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
1:2 (1:0)

Bramki:
1-0 Kamil —uchowicz 7
1-1 Tomasz Barczak 55 - karny
1-2 Robert Paw3owski 68

Sedziowa3: Mariusz Bocon (—abno)
—ó3te kartki: Nytko, Miklasinski, R. Furga3, Dynak - Przydzia3, Regu3a, Barczak
Widzów: 150

Wis3a: Patryk Kuta - Dawid Dynak, Stanis3aw Dernoga, Rados3aw Furga3, Karol Miklasinski - Patryk Rusek (75 Jakub M3odzinski), Kamil Furga3, Jakub Nytko, Mateusz Labuz (70 Marek Trójniak) - Piotr Lechowicz, Kamil —uchowicz (55 Konrad Wo3oszyn).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Tarnovia: Pawe3 Jankowski - Piotr Jankowski (46 Micha3 Banao), Leszek Bodura, Maciej Pabian, Kamil Kociara - Tomasz Mikoo, Daniel Zaucha, Robert Paw3owski (77 Piotr Wa3ek), Daniel Przydzia3 - Patryk Dydyk (80 Przemys3aw Rygu3a), Tomasz Barczak.
Trener: Tomasz Juszczyk.


Komentarz

Owietnie zaczeliomy to spotkanie i przez wiekszooa czasu mieliomy inicjatywe. Uda3o nam sie nawet to udokumentowaa w postaci gola na 1:0, ale jak sie póYniej okaza3o, to by3o za ma3o na zwyciestwo. Niewidoczna i pozostaj1ca w cieniu Wis3y, Tarnovia potrafi3a wyrównaa, a nastepnie wyjoa na prowadzenie i utrzymaa korzystny wynik. To czwarta pora?ka z rzedu Wis3y, która powoduje, ?e nerwowo mo?emy patrzea w dó3 tabeli (do spadkowego miejsca mamy ju? tylko 6 punktów przewagi, bo z ligi mog1 spaoa nawet cztery dru?yny!).

Z du?ym impetem rozpoczeliomy to spotkanie. W ci1gu pierwszych dziesieciu minut stworzyliomy kilka groYnych sytuacji pod bramk1 Tarnovii. Jedna z nich zakonczy3a sie nawet sukcesem, gdy Piotr Lechowicz zagra3 prostopadle do Kamila —uchowicza, a ten wbieg3 z pi3k1 w pole karne i p3askim uderzeniem w d3ugi róg da3 prowadzenie Wiole. Dla 17-letniego zawodnika Wis3y by3 to pierwszy wystep w seniorach w wyjociowej jedenastce i od razu bramka.

Kolejny minuty spotkania równie? przebiega3y pod dyktando Wis3y. W 36 min Jakub Nytko powinien strzelia na 2:0, lecz Pawe3 Jankowski zdo3a3 wybronia strza3 z bliskiej odleg3ooci. W 39 min Mateusz Labuz z rzutu wolnego trafi3 w poprzeczke bramki.

Tarnovia mimo, ?e w tym meczu odgrywa3a "drugoplanow1 role", to wcale nie oznacza3o, ?e nie wywiezie ze Szczucina punktów. W 55 min Dawid Dynak zdaniem sedziego faulowa3 w polu karnym zawodnika gooci, a karnego na gola zamieni3 Tomasz Barczak. W 68 min rzut wolny z prawej strony boiska, doorodkowanie w pole karne zakonczone g3ówk1 Roberta Paw3owskiego - 1:2.

Szybko i skutecznie goocie skarcili Wis3e za niewykorzystane sytuacje. Po przebiegu spotkania powinniomy to wygraa, ale nie wygraliomy, bo nie liczy sie przewaga na boisku, lecz gole. Zabrak3o konsekwencji, a rywal potrafi3 to wykorzystaa.

Kolejna pora?ka Wis3y komplikuje nasz1 (jeszcze wczeoniej wydawaa by sie mog3o spokojn1) sytuacje w tabeli. Wszystko wskazuje na to, ?e z III ligi ma3opolsko-owietokrzyskiej spadnie Szreniawa Nowy Wionicz i Luban Maniowy. To oznacza, ?e z IV ligi spaoa musi jeszcze dodatkowo dwie dru?yny (w sumie a? piea) i w tym gronie na dzien dzisiejszy znajduje sie Olimpia Wojnicz i Nowa Jastrz1bka. W zwi1zku z tym, z naszej tarnowskiej V ligi spaoa musz1 dodatkowo dwa zespo3y (w sumie cztery). Do Zorzy Zaczarnie, która rozpoczyna czerwon1 strefe, Wis3a ma 6 punktów przewagi, ale do konca sezonu pozosta3y jeszcze 4 kolejki i trudne spotkania... Jedno z nich ju? w t1 orode - gramy z DYBROVIY!, która z kolei nadal liczy sie w walce o awans.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863007 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.