Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Sokó3 Borzecin Górny Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Sokó3 owietnie sobie radzi na wiosne i w31cza sie do walki o awans.


Wis3a

Sokó3

26.05.2013 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
1:3 (1:2)

Bramki:
0-1 Rafa3 Ciesielski 17 - karny
0-2 Tomasz Rachwalski 26
1-2 Jakub Nytko 39
1-3 Rafa3 Ciesielski 79

Sedziowa3: Tomasz Sacha (Tarnów)
—ó3te kartki: Sz. Ko3ton, R. Furga3
Widzów: 150

Wis3a: Patryk Kuta - Karol Miklasinski, Piotr Lechowicz, Rados3aw Furga3, Dariusz Ko3ton (35 Lukasz Labuz) - Dawid Dynak, Stanis3aw Dernoga, Kamil Furga3, Szczepan Ko3ton (62 Patryk Rusek) - Jakub Nytko, Marek Trójniak (72 Kamil —uchowicz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Sokó3: Mariusz Mucek - Dawid Mularz, Artur Redzina, Piotr Owi1tek, Tomasz Moneta - Tomasz Rachwalski, Rafa3 Ciesielski, Szczepan Goryczko, Marcin Oleksy (68 Mariusz Zabiega3a) - Micha3 Leoniak (60 Artur Chmura), Pawe3 Knap (89 Lukasz Oleksy).
Trener: S3awomir Zubel.


Komentarz

Nie uda3o sie Wiole powstrzymaa Soko3a, który owietnie spisuje sie na wiosne. Zespó3 z Borzecina, jak do tej pory w rundzie rewan?owej zdoby3 najwiecej punktów (na 9 spotkan a? 8 zwyciestw) i awansowa3 na trzecie miejsce w tabeli (awans do IV ligi otrzymaj1 dwie dru?yny). W Szczucinie tylko potwierdzi3, ?e walka o awans jest nadal jak najbardziej aktualna. Goocie zagrali od pocz1tku konsekwentnie i po pó3 godzinie gry prowadzili 0:2, czego póYniej nie zaprzepaocili i zainkasowali trzy punkty.

Od pocz1tku meczu zagra3 Piotr Lechowicz, który ustawiony zosta3 na pozycji stopera. I to on w 17 min przypadkowo zagra3 rek1 w polu karnym za co sedzia podyktowa3 karnego, którego na gol zamieni3 Rafa3 Ciesielski. Sokó3 od pocz1tku stara3 sie narzucia swoj1 gre. Szczególnie liczne wykonywane rzuty ro?ne sia3y zamet pod bramk1 Wis3y (raz pi3ka po doorodkowaniu i g3ówce trafi3a w poprzeczke). Jednak wynik meczu podwy?szyli po akcji z gry, kiedy Tomasz Rachwalski mocnym uderzeniem po ziemi pokona3 Patryka Kute.

Nie mo?na powiedziea, ?e Wis3a gra3a s3abo, bo mimo wyniku 0:2 tak nie by3o. Wcale nie odstawaliomy od ekipy z Borzecina, dlatego mecz móg3 sie podobaa. W 29 min dwa razy z linii bramkowej wybijali obroncy Soko3a strza3y Rados3awa Furga3a. W 39 min uda3o sie uzyskaa gola kontaktowego, kiedy Jakub Nytko z 16 metrów uderzy3 p3asko w d3ugi róg bramki.

W drugiej po3owie zespó3 z Borzecina gra3 ju? bardziej defensywnie. Wis3a próbowa3a rozmontowaa obrone gooci, ale bezskutecznie. M1drze graj1cy obroncy Soko3a nie pozwalali Wiole na zbyt wiele. Du?o o?ywienia wprowadzi3 Patryk Rusek, ale nie przynosi3o to rezultatu w postaci bramki. W 79 min goociom uda3o sie unikn1a nerwowej koncówki spotkania, bo w koncu zdo3ali wykonczya doorodkowanie z ro?nego (Ciesielski z g3ówki).

Na domiar z3ego powieksza sie grono kontuzjowanych Wiolaków, bo w 35 min z boiska musia3 zejoa Dariusz Ko3ton, który naderwa3 wi1zad3a krzy?owe. Warto zaznaczya, ?e zast1pi3 go Lukasz Labuz z dru?yny juniorów, który tym samym zadebiutowa3 w seniorskiej lidze.

Na koniec warto odnotowaa, ?e woród kibiców nie dosz3o do ?adnych ekscesów i by3o bardzo spokojnie. Kolejny mecz Wis3y ju? w czwartek (Bo?e Cia3o) o godz. 11.30 w Omignie.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860848 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.