Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Pagen Gnojnik Zdjęcia

Wypowiedzi

Jaros3aw Bedkowski, trener Wis3y:
W spotkaniu tym nie mogli zagraa Lukasz Bebel, Patryk Rusek oraz Konrad Wo3oszyn. Absencja tego pierwszego spowodowa3a, ?e bronia musia3 nominalny obronca, Patryk Kuta. Mecz u3o?y3 sie dla nas bardzo dobrze, po zdobyciu bramki osiedliomy jednak na laurach i przewage osi1gn13 przeciwnik. Obudziliomy sie dopiero pod koniec pierwszej po3owy, a ukoronowaniem tego by3a bramka zdobyta przez nas „do szatni”. W przerwie uczula3em zawodników, ?e Pagen rzuci sie do ataku, tak sie sta3o i po b3edzie w obronie szybko straciliomy bramke. Na szczeocie opanowaliomy sytuacje, ale wykorzystaliomy tylko jedn1 ze stworzonych przez nas okazji. Dwubramkowym prowadzeniem nie cieszyliomy sie jednak d3ugo i do konca musieliomy dr?ea o korzystny wynik.

Arkadiusz Oliwa, trener Pagenu:
Po raz kolejny straciliomy na wyjeYdzie trzy bramki, ale tym razem nie uda3o nam sie zremisowaa (mecze Pagenu w —abnie i Omignie konczy3y sie wynikami 3-3 – przyp. STM). Mieliomy do tego okazje, nie potrafiliomy jednak udokumentowaa naszej dobrej gry zdobyciem wiekszej liczby bramek. Do przerwy przegrywaliomy 0-2. Obie bramki straciliomy po naszych b3edach, niektórzy najwyraYniej zapomnieli bowiem, ?e gramy 12 maja, a nie 6 grudnia i nie jest to pora na rozdawanie prezentów. Po przerwie postawiliomy wszystko na jedn1 karte, niestety zabrak3o nam czasu na doprowadzenie do wyrównania. Ze wzgledu na kartki, w meczu tym nie mogli zagraa Dominik Robak, Lukasz Robak i Jarek Ulas, st1d te? przyjechaliomy do Szczucina zaledwie w jedenastu. Mimo pora?ki chcia3bym pochwalia ch3opaków za walke i determinacje. Uwa?am, ?e byliomy dla Wis3y równorzednym przeciwnikiem, a momentami byliomy nawet lepsi od gospodarzy.

?ród3o: miastoiludzie.pl

Zapowiedź meczu

Pagen w tym sezonie jeszcze nie zwycie?y3 na wyjeYdzie.


Wis3a

Pagen

12.05.2013 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
3:2 (2:0)

Bramki:
1-0 Jakub Nytko 6
2-0 Rados3aw Furga3 44
2-1 Tomasz Grzyb 52
3-1 Mateusz Labuz 75
3-2 Lukasz Hajduga 76 - karny

Sedziowa3: Micha3 Stanczyk (Tarnów)
—ó3te kartki: Wa?ydr1g
Widzów: 130

Wis3a: Patryk Kuta - Dawid Dynak, Rados3aw Furga3, Karol Miklasinski, Dariusz Ko3ton - Szczepan Ko3ton, Stanis3aw Dernoga, Kamil Furga3, Mateusz Labuz (75 Robert Kupiec) - Jakub Nytko (85 Jakub M3odzinski), Marek Trójniak (65 Piotr Lechowicz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Pagen: Rafa3 Lis - Marian Wawryka, Mateusz Stanuszek, Wies3aw Górak, Tomasz Grzyb - Robert Rubin, Krzysztof Migacz, Mateusz Konstanty, Marcin Migacz - Wa?ydr1g, Lukasz Hajduga.
Trener: Arkadiusz Oliwa.


Komentarz

Prowadziliomy w tym meczu 2:0 i 3:1, ale za ka?dym razem Pagen "3apa3 kontakt" i do ostatniej minuty wynik by3 niepewny. Ta nerwowooa by3a wy31cznie na w3asne ?yczenie samej Wis3y, która powinna to spotkanie wygraa pewniej. Niestety, ale nie zawsze uk3ada sie wszystko po naszej myoli, wiec cieszy fakt, ?e w ostatecznym rozrachunku uda3o sie jednak Wiole zwycie?ya i zainkasowaa trzy punkty.

Sprawdzi3 sie czarny scenariusz i kontuzja naszego bramkarza Lukasza Bebla, jak1 dozna3 na meczu w Debnie jest na tyle powa?na, ?e bedzie jeszcze musia3 pauzowaa 2-3 tygodnie. W zwi1zku tym na bramce musia3 stan1a Patryk Kuta - zawodnik z pola, który w swojej przesz3ooci pi3karskiej by3 kiedyo bramkarzem. Na dodatek kontuzja nie pozwala graa równie? Konradowi Wo3oszyn, a za kartki musia3 dzio pauzowaa Patryk Rusek.

Spotkanie u3o?y3o sie po myoli Wis3y. Ju? w 6 min kiks ostatniego obroncy Pagenu wykorzysta3 Jakub Nytko, który nie da3 szans w sytuacji sam na sam bramkarzowi gooci. Kolejne fragmenty meczu to praktycznie zastój, bo na boisku nic sie nie dzia3o. Dopiero w koncówce, po rzucie ro?nym Labuza i w zamieszaniu na pi1tym metrze, najwy?ej do pi3ki skoczy3 Rados3aw Furga3 i g3ow1 skierowa3 pi3ke do bramki. Do przerwy 2:0 dla Wis3y.

Na brak emocji w drugiej po3owie nie mogliomy ju? narzekaa. Przede wszystkim szybko strzelona bramka na 2:1 Tomasz Grzyba, który po doorodkowaniu z ro?nego znalaz3 sie w odpowiednim miejscu i pokona3 naszego bramkarza. To zadzia3a3o mobilizuj1co na zawodników Wis3y, którzy w ci1gu 15-20 minut mieli kilka dogodnych sytuacji - niestety - pi3ka za ka?dym razem mija3a cel. Mowa tu o akcjach, w których nasi zawodnicy wychodzili w przewadze nad obroncami Pagenu. Jednak ani Szczepan Ko3ton (zdecydowa3 sie na strza3 z 16 metrów, obok s3upka) czy Rados3aw Furga3 (z g3ówki minimalnie obok s3upka) albo Kamil Furga3 (min13 ju? bramkarza, jednak uderzenie zablokowali obroncy, jak i równie? dobitke Sz. Ko3tona) nie potrafili postawia kropki nad "i".

Dopiero w 75 min zrobi3 to Mateusz Labuz, który po akcji K. Furga3a dobija3 jego strza3, a nastepnie swój w3asny, ale ostatecznie pi3ka zatrzepota3a w siatce. Gdy wydawa3o sie, ?e przy stanie 3:1 sytuacja jest opanowana, to goocie w ekspresowym czasie zdobyli bramke na 3:2 - karny za faul wykorzysta3 Lukasz Hajduga. Przy takim obrocie sprawy, Pagen wyweszy3 szanse na remis i w ostatnich minutach rzuci3 sie do ataku. Na szczeocie obrona Wis3y nie da3a sie ju? zaskoczya.

Tym samym Pagen, w tym sezonie nadal jest bez zwyciestwa na wyjeYdzie, a Wis3a inkasuje trzy punkty i przeskakuje na 6 miejsce w tabeli. Za tydzien czeka nas cie?ki bój z wiceliderem - Polanem —abno.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862674 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.