Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Dunajec Zakliczyn Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Spotkanie z 18 kolejki prze3o?one na koniec sezonu.


Wis3a

Dunajec

22.06.2012 (sobota),
godz. 17.00, Szczucin
4:0 (1:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 7 kwietnia, jednak ze wzgledu na zimowe warunki pogodowe spotkanie Wis3a - Dunajec, jak i ca3a 18 kolejka okregówki zosta3a przeniesiona na 22 czerwca.

Bramki:
1-0 Patryk Kuta 6
2-0 Kamil —uchowicz 52
3-0 Szczepan Ko3ton 55
4-0 Kamil Bednarz 90

Sedziowa3: Szymon Wioniowski (Tarnów)
—ó3te kartki: K. Furga3, Rusek - Wójcik
Widzów: 150

Wis3a: Lukasz Bebel - Patryk Kuta, Stanis3aw Dernoga, Rados3aw Furga3, Karol Miklasinski - Szczepan Ko3ton (78 Jakub M3odzinski), Kamil Furga3, Jakub Nytko, Patryk Rusek (83 Kamil Bednarz) - Konrad Wo3oszyn (60 Piotr Lechowicz), Kamil —uchowicz (70 Marek Trójniak).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Dunajec: Kamil Migda3 - Grzegorz Pyrek, Lukasz Oowiecimski, Jakub Tokarczyk, Kamil Brzek - Mateusz Wójcik, Pawe3 Potok, Piotr Czermak (58 Mateusz Nosek), Maciej Kusiak (46 Zdzis3aw Izworski) - Mi3osz Baginski, Maciej Motak (46 Patryk Owierczek).
Trener: Jacek Tokarczyk.


Komentarz

Tego meczu nie mogliomy przegraa i tak te? sie sta3o! Na dodatek nie pozostawiliomy ?adnych z3udzen i wygraliomy nadspodziewanie pewnie. Oznacza to, ?e Wis3a utrzymuje sie w V lidze kosztem w3aonie Dunajca Zakliczyn, który zalicza drugi z rzedu spadek - najpierw z IV ligi, a teraz do A klasy. Brawo Wis3a, która stane3a na wysokooci zadania i przynajmniej w ostatnim spotkaniu nie zawiod3a swoich kibiców!

Chyba nikt nie spodziewa3 sie takiej koncówki sezonu. Wis3a po pó3metku rozgrywek zajmowa3a wysokie 7 miejsce w tabeli i nikt nie przypuszcza3, ?e do ostatniej kolejki nie bedziemy pewni utrzymania. Jednak siedem pora?ek z rzedu i nadspodziewana dobra forma dru?yn z do3u tabeli sprawi3a, ?e Wis3a do konca musia3a baa sie o swój byt. Dopiero w ostatnim meczu zapewniliomy sobie utrzymanie, w którym przecie? graliomy z dru?yn1, która równie? gra3a o ten sam cel (!). Na nasze szczeocie wykorzystaliomy atut w3asnego boiska i ograliomy Dunajec, tym samym spuszczaj1c ich do A klasy. Warto nadmienia, ?e zespó3 z Zakliczyna jeszcze w poprzednim sezonie gra3 w... IV lidze. Szkoda takiej dru?yny, która dysponuje takim obiektem, no ale có?...

Spotkanie Wis3a - Dunajec okaza3o sie meczem nieoczekiwanie za bardzo jednostronnym, jeoli wzi1a pod uwage to, jaka by3a stawka tego pojedynku. Na nasze szczeocie dru?yn1 która rz1dzi3a w tym meczu, by3a w3aonie Wis3a. Od samego pocz1tku byliomy bardzo zmobilizowani i graliomy wrecz agresywnie, staraj1c sie nie dopuocia rywala "do s3owa". Taki mocny pocz1tek w wykonaniu Wis3y przyniós3 od razu efekt, w postaci gola. Wszystko zapocz1tkowa3 Konrad Wo3oszyn, który przedar3 sie praw1 stron1, a jego strza3 z trudem za linie koncow1 wybi3 bramkarz gooci. Szybko wykonany rzut ro?ny - krótkie podanie do Szczepana Ko3tona, który z naro?nika pola karnego doorodkowa3 na 5 metr, gdzie Patryk Kuta z g3ówki da3, jak?e cenne prowadzenie Wiole! Wynik do przerwy nie uleg3 ju? zmianie, a gra z czasem stawa3a sie bardziej wyrównana.

Po pierwszej po3owie Wis3a prowadzi3a 1:0. Przypomnijmy, ?e nam wystarczy3 remis do utrzymania, a z kolei Dunajec musia3 wygraa to spotkanie. Tym samym, dru?yna z Zakliczyna ju? wtedy by3a w trudnym po3o?eniu. Jednak jeszcze w gorszym, znalaz3a sie dziesiea minut po wznowieniu gry. W 52 min Wo3oszyn zagra3 prostopadle do Kamila —uchowicza, który wpad3 z pi3k1 w pole karne i dooa szczeoliwie ogra3 obronce gooci, a nastepnie p3askim strza3em w d3ugi róg nie da3 szans bramkarzowi Dunajca - 2:0! Chwile póYniej mogliomy ju? praktycznie odetchn1a z ulg1. Krótko rozegrany rzut ro?ny - Patryk Rusek podaje do Szczepana Ko3tona, który wbiega z pi3k1 i z naro?nika pola karnego, uderza w krótki róg bramki zdezorientowanego Kamila Migda3a - 3:0!

Przy tak zmobilizowanej Wiole wynik 3:0 na 35 minut do konca meczu, stawia3 nas praktycznie na pozycji zwycieskiej. Choa Dunajec nie poddawa3 sie i walczy3 do ostatnich minut, to i tak nie by3 w stanie nic wskóraa. W 90 min wynik spotkania ustalaj1 rezerwowi Wis3y. Marek Trójniak wpada z pi3k1 w pole karne i wyk3ada futbolówke Kamilowi Bednarzowi, który do pustej ju? bramki dope3nia formalnooci.

Mimo, ?e wynik 4:0 mówi sam za siebie to trzeba zaznaczya, ?e by3 to mecz walki. Od pocz1tku grano na pograniczu faulu i nie brakowa3o ostrych wejoa. A? dziwi fakt, ?e sedzia pokaza3 tylko trzy ?ó3te kartki, choa w niektórych momentach bez wahania móg3 siegn1a nawet za czerwony kartonik. O tym, ?e nikt tam nikogo nie oszczedza3 najbardziej przekona3 sie Patryk Kuta, któremu w jednym z stara rozbito 3uk brwiowy. Poszkodowanego musiano ambulansem zabraa do szpitala.

Pora?ka Dunajca oznacza3a ich spadek do A klasy, bo w Zaczarniu - jak sie mo?na by3o spodziewaa - Zorza wysoko wygrywa3a z Czarnymi. Kierownictwo Dunajca jeszcze próbowa3o sie ratowaa ostatni1 szans1 i za?yczy3o sobie od sedziów spotkania sprawdzenia zawodników Wis3y. Pomeczowa konfrontacja nie przynios3a niczego niespodziewanego i wynik pozosta3 bez zmian.

Trzeba pogratulowaa Wiole tego spotkania, choa to utrzymanie powinniomy sobie wywalczya du?o wczeoniej. Sam trener Jaros3aw Bedkowski dziekowa3 za gratulacje, ale podkreola3, ?e nie w takich okolicznoociach ?yczy3 sobie zachowania gry w V lidze. Jednak gra Wis3y w ca3ej tej rundzie rewan?owej to ju? osobny temat na kiedy indziej.

Po 30 kolejkach sezonu 2012/13 wiemy ju? wszystko. Polan —abno i Sokó3 Borzecin awansowa3y do IV ligi. Czarni Kobyle, Iskra Tarnów oraz Dunajec Zakliczyn spadaj1 do A klasy. Jak sie okaza3o spadek nie zaliczy czwarta dru?yna od konca (Naprzód Sobolów), bo Nowa Jastrz1bka utrzyma3a sie w IV lidze. Jednak degradacji nie unikne3a Olimpia Wojnicz, która po jednosezonowej przygodzie w IV lidze, wraca do okregówki. Natomiast reszte dru?yn w nowym sezonie w V lidze uzupe3ni czterech zwyciezców poszczególnych A klas - Victoria Koszyce Ma3e (A klasa Tarnów), Unia Niedomice (—abno), najprawdopodobniej Macierz Linpica Murowana, bo przed ostatni1 kolejk1 w gre wchodzi jeszcze Piast Lapanów (Bochnia) oraz Iskra Leki lub LKS Uszew (Brzesko).

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864648 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.