Wisła Szczucin
D1brovia D1browa Tarnowska - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Prze3o?one derby Powiola.


D1brovia

Wis3a

19.06.2013 (oroda),
godz. 18.00, D1browa Tarnowska
1:0 (0:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 30 marca, jednak ze wzgledu na zimowe warunki pogodowe spotkanie D1brovia - Wis3a, jak i ca3a 17 kolejka okregówki zosta3a przeniesiona na 5 czerwca.

Nastepnie spotkanie prze3o?ono na 12 czerwca, ze wzgledu na fatalny stan murawy w D1browie po obfitych opadach deszczu.

Spotkanie prze3o?ono po raz kolejny, gdy? na powy?szy termin TOZPN wyznaczy3 fina3 tarnowskiego Pucharu Polski pomiedzy w3aonie D1brovi1 a Jadowniczank1. Nowy termin meczu D1brovia - Wis3a wyznaczono na 19 czerwca.


Bramki:
1-0 Artur Nowak 51

Sedziowa3: Marcin Fr1czek (Tarnów)
—ó3te kartki: A. Chwa3ek, Minorczyk - Wo3oszyn, Sz. Ko3ton
Widzów: 130

D1brovia: Mariusz Nowak - Konrad Klimaj, Tomasz Cielczyk, Piotr Wróbel, Seweryn Nagórzanski - Mateusz Rzepka, Patryk Minorczyk (81 Dominik Wioniowski), Artur Nowak, Kamil Medala - Damian Liro (83 Damian Chwa3ek), Arkadiusz Chwa3ek.
Trener: Pawe3 Piotrowicz.

Wis3a: Patryk Kuta - Dynak Dawid (85 Kamil Bednarz), Stanis3aw Dernoga, Rados3aw Furga3, Karol Miklasinski (72 Patryk Lachut) - Szczepan Ko3ton, Kamil Furga3, Jakub Nytko, Patryk Rusek - Konrad Wo3oszyn, Kamil —uchowicz (60 Jakub M3odzinski).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Wis3a kontynuuje czarn1 serie pora?ek, która niebezpiecznie przybli?a nas do spadku. W D1browie Tarnowskiej raziliomy nieskutecznooci1, przez co po raz kolejny zostaliomy skarceni przez rywala. Tym sposobem widmo spadku do A klasy coraz omielej zagl1da nam w oczy. Ostatnie spotkanie w sezonie - z Dunajcem Zakliczyn u siebie - bedzie meczem o wszystko. Wiole wystarczy remis, a Dunajec musi wygraa, by sie utrzymaa. Zagro?one spadkiem s1 jeszcze Zorza Zaczarnie i Naprzód Sobolów, który wczoraj móg3 równie? wywalczya sobie utrzymanie, ale zamiast wygraa, to tylko zremisowa3 z Pagenem.

Derby Powiola same w sobie s1 meczem o presti?. Jednak stawka wczorajszego pojedynku by3a dla nas liczona podwójnie. Ewentualna wygrana dawa3a nam utrzymanie w V lidze. Wygrana by3a, ale D1brovii, co stawia nas z kolei pod ocian1. Ta "ociana" nazywa sie Dunajec Zakliczyn i ?eby j1 rozbia, trzeba przynajmniej zremisowaa. Sztuka ta bedzie szalenie trudna, bo z kolei Dunajec musi wygraa, ?eby sie utrzymaa. Szkoda, bo mieliomy szanse, ?eby tego unikn1a. W D1browie zabrak3o "starszyzny" - Piotra Lechowicza, bramkarza Lukasza Bebela i Marka Trójniaka oraz kontuzjowanych Mateusza Labuza i Dariusza Ko3tona.

M3odziutki sk3ad Wis3y, który jeszcze w jesieni b3yszcza3, w rundzie wiosennej zdecydowanie zblad3. W D1browie mecz móg3 wygl1daa inaczej, ale w Wiole jest problem ulokowania pi3ki miedzy s3upkami. Bo sytuacje by3y, ale nie mia3 ich kto wykorzystaa. W pierwszej po3owie strza3 Konrada Wo3oszyna wybili obroncy gospodarza niemal z linii bramkowej. Z kolei kilka akcji by3o takich, ?e zamiast uderzaa na bramke, decydowano sie na podanie, co konczy3o sie strat1. Wszystko to mog3o sie zemocia, gdy pi3ka po doorodkowaniu-strzale (?) z prawej strony boiska uderzy3a w wewnetrzn1 czeoa s3upka naszej bramki i na nasze szczeocie, wróci3a na plac gry.

Jednak szczeocie opuoci3o nas na pocz1tku drugiej czeoci spotkania. Niepewne zagranie Karola Miklasinskiego i broni1cy w tym meczu Patryk Kuta musia3 ratowaa sie wybiciem pi3ki w aut na wysokooci pola karnego. Gospodarze ten autowy prezent szybko wykonali, co doprowadzi3o do tego, ?e Arkadiusz Chwa3ek wyszed3 na dobr1 pozycje. Strza3 jego jeszcze zdo3a3 obronia Kuta, ale dobitke z najbli?szej odleg3ooci Artura Nowaka ju? nie.

Wynik 1:0 by3 oczywiocie jeszcze do odrobienia. Jednak trudno wyrównaa, jeoli nie mo?e sie wykorzystaa sytuacji czysto podbramkowych. Choaby wtedy, gdy Wo3oszyn przedar3 sie praw1 stron1 i dogra3 do Kamila Furga3a, który z bliskiej odleg3ooci powinien strzelia i tak zrobi3, tyle tylko, ?e wprost w bramkarza. Natomiast dobitke Jakuba M3odzinskiego zdo3ali ju? zablokowaa obroncy.

Szkoda, bo nawet ten wynik 1:1 robi3 nam du?o przed ostatni1 kolejk1. W takim uk3adzie czeka nas mecz "o ?ycie" z Dunajcem. Remis daje nam przetrwanie, bo maj1c wtedy 36 punktów nie damy sie wyprzedzia Zorzy i w3aonie Dunajcowi. Z kolei pora?ka oznacza tylko jedno - SPADEK. Poniewa? wtedy mija nas naturalnie dru?yna z Zakliczyna, maj1ca wówczas 36 punktów. My w takim przypadku bedziemy miea ich tylko 35 i trzeba liczya, ?e Zorza te? bedzie mia3a ich 35, bo przecie? wygra z autsajderem ligi - Czarnymi Kobyle. W bezpoorednim pojedynku jesteomy gorsi, co powoduje, ?e i Zorza nas wyprzedza. Maj1cy ju? teraz równie? 35 punktów Naprzód Sobolów bez wzglednie na wynik w swoim ostatnim meczu (graj1 w —abnie z Polanem) równie? nas minie, bo w przypadku gdy trzy dru?yny maj1 po tyle samo punktów robi sie tzw. "ma31 tabele", w której Wis3a wypada najgorzej. Wtedy nawet nie uratuje nas to, ?e ewentualnie z ligi polec1 nie 4 a 3 zespo3y...

Wygl1da na to, ?e w najbli?sz1 sobote o godzinie 17.00 emocje bed1 siegaa zenitu. To bedzie prawdziwy pojedynek "na no?e". Pytanie tylko, kto z tej krwawej egzekucji wyjdzie ca3o?

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864450 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.