Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - KS US Omigno Zdjęcia

Wypowiedzi

Jan Duda, kierownik dru?yny Wis3y:
Pierwsza po3owa nale?a3a zdecydowanie do Wis3y. Mieliomy w tym okresie dwie dobre okazje do objecia prowadzenia. W 20 min Piotr Lechowicz g3ówkowa3 jednak z 6 m nad poprzeczk1, a dziesiea minut bramkarz gooci obroni3 strza3 Jakuba Nytko. Po zmianie stron gra wyrówna3a sie i goocie zaczeli groYnie kontratakowaa. Lukasz Bebel obroni3 w tym okresie dwa groYne strza3y, w odpowiedzi, w 62 min po doorodkowaniu z rzutu ro?nego, Tomasz Urban trafi3 w poprzeczke. Po stracie bramki atakowaliomy, ale bez efektu, natomiast na boisku coraz czeociej dochodzi3o do spornych sytuacji, których efektem by3y trzy czerwone kartki.

Rafa3 Mikoo, trener Omigna:
Mo?na powiedziea, ?e spotkanie to mia3o tradycyjny przebieg. Optyczna przewaga nale?a3a w nim do gospodarzy, ale Wis3a nie stworzy3a sobie ?adnej klarownej sytuacji do strzelenia bramki. Szczucinianie próbowali du?o strzelaa z dystansu, nie przynios3o im to jednak powodzenia. My tymczasem mieliomy jeszcze inne dobre okazje, po których mogliomy zmusia do kapitulacji bramkarza ze Szczucina.

Zapowiedź meczu

Gramy z rewelacj1 jesieni.


Wis3a

Omigno

21.10.2012 (niedziela),
godz. 14.00, Szczucin
0:1 (0:0)

Bramki:
0-1 Mateusz Foszcz 73

Sedziowa3: Mateusz Libera
Czerwone kartki: Kuta (Wis3a, 90 min - druga ?ó3ta) - D. Domaga3a (Omigno, 87 min - druga ?ó3ta), L. Domaga3a (Omigno, 87 min - druga ?ó3ta)
—ó3te kartki: Kuta - D. Domagala, L. Domaga3a, Janiszewski
Widzów: 120

Wis3a: Lukasz Bebel - Dawid Dynak (88 Rados3aw Furga3), Patryk Kuta, Dariusz Ko3ton, Dawid Nowak - Tomasz Urban (60 Kamil Furga3), Mateusz Labuz (75 Kamil Dynak), Jakub Nytko, Patryk Rusek - Szczepan Ko3ton, Piotr Lechowicz.
Trener: Jerzy Smao.

Omigno: Nizio3ek - Mikoo (46 Szyszlak), D. Domaga3a, Jarz1b, Janiszewski - Mruk, Barczak (78 Kilian), A. Domaga3a, L. Domaga3a - —aba, Foszcz.


Komentarz

Rewelacyjny beniaminek ze Omigna nie zwalnia tempa i pokonuje dzio Wis3e, dla której by3a to pierwsza pora?ka w tym sezonie na w3asnym stadionie. Przegrana tym bardziej bolesna, ?e to my przez wiekszooa czasu prowadziliomy gre i mieliomy kilka naprawde dogodnych sytuacji strzeleckich. Jednak w pi3ce no?nej licz1 sie gole i jednego w3aonie potrafili strzelia zawodnicy ze Omigna, co wystarczy3o, by ze Szczucina wyjechaa z trzema punktami.

A szkoda, bo tak wcale nie musia3o bya. To Wis3a przewa?a3a i mia3a inicjatywe na boisku. Ju? po pierwszej po3owie powinniomy spokojnie prowadzia, ale dzio fatalnie by3y nastawione celowniki naszych pi3karzy. Dogodne sytuacje strzeleckie m.in. z g3ówki marnowali nasi napastnicy.

Druga czeoa meczu wygl1da3a podobnie. Na dodatek do kiepskiej skutecznooci doszed3 jeszcze brak... szczeocia. W 53 min uderzenie Jakuba Nytko z 16 metrów w ostatniej chwili na róg wybi3 bramkarz gooci. Natomiast po rzucie ro?nym i strzale z g3ówki Patryka Kuty pi3ka odbi3a sie od wewnetrznej czeoci poprzeczki i tu? przed lini1 bramkow1...

Ta niemoc Wiolaków z biegiem czasu t3umi3a ich zapa3. A w 73 min goocie wbili gwóYdY do trumny - Mateusz Foszcz dosta3 podanie i z oko3o 16 metrów uderzy3 p3asko tu? obok s3upka. Co prawda Wis3a rzuci3a sie do odrabiania strat, ale dzisiaj nie by3o dane nam strzelia bramki. W samej koncówce zamiast goli ogl1daliomy... ?ó3te i czerwone kartki, które hojnie obdarowywane by3y przez sedziego g3ównego.

Przegrana w takich okolicznoociach na pewno pozostawia spory niedosyt. Na dodatek na w3asnym terenie, gdzie wygrywaliomy z takimi ekipami, jak D1brovia czy Polan. Gdybyomy wygrali to skoczylibyomy na 5 miejsce w tabeli, a tak to jest na nim beniaminek ze Omigna. Na koniec, na marginesie warto dodaa, ?e w dru?ynie ze Omigna w pierwszej po3owie w orodku pomocy gra3 Rafa3 Mikoo, który w sezonie 2003/04 gra3 w barwach naszej Wis3y.

Miko3aj Strycharz

Relacja z Dziennika Polskiego:

W pierwszej po3owie przewa?a3a Wis3a. Stworzy3a sobie kilka okazji. W 20 min Lechowicz uderzy3 nad poprzeczk1. Dziesiea minut póYniej S. Ko3ton strzeli3 obok s3upka. W drugiej po3owie goocie zaczeli lepiej sie prezentowaa.

W 47 min Foszcz z 10 metrów trafi3 w bramkarza Wis3y. Siedem minut póYniej po doorodkowaniu z ro?nego Urban trafi3 w poprzeczke. To by3a najlepsza okazja gospodarzy. W 66 min po wrzutce Nowaka pi3ke przej13 Rusek i uderzy3 minimalnie niecelnie.

Jedynego gola Omigno zdoby3o po b3edzie defensywy Wis3y. Pi3ke przej13 L. Domaga3a i zagra3 do Foszcza, który z 12 metrów strzeli3 nie do obrony w "d3ugi" róg. Od 87 min Omigno gra3o w dziewi1tke, ale nie zmieni3o to wyniku. (ANMI)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860855 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.