Wisła Szczucin
Pagen Gnojnik - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Jaros3aw Bedkowski, zastepuj1cy trenera Wis3y:
Z przebiegu gry najbardziej sprawiedliwym rozwi1zaniem by3by chyba remis, sytuacje by3y bowiem z obu stron. Gospodarze swoje okazje jednak zaprzepaocili, my potrafiliomy wykorzystaa, st1d wzie3o sie nasze zwyciestwo.

Arkadiusz Oliwa, trener Pagenu:
By3 to dla nas trudny przeciwnik i gra3o sie nam przeciw Wiole cie?ko. By3 to typowy mecz walki. Mieliomy w nim wprawdzie optyczn1 przewage, ale stworzyliomy sobie ma3o sytuacji bramkowych, poza tym nic nam nie wychodzi3o i to by3y przyczyny naszej pora?ki.

Zapowiedź meczu

Fatum beniaminków ci1g dalszy?


Pagen

Wis3a

29.09.2012 (sobota),
godz. 16.00, Gnojnik
1:2 (0:1)

Bramki
0-1 Patryk Rusek 40
1-1 Hajduga 60
1-2 Piotr Lechowicz 90

Sedziowa3: Micha3 Stanczyk z Tarnowa
—ó3te kartki: Grzyb - K. Dynak, Rusek, D. Dynak
Widzów: 200

Pagen: Lis - Wawryka, Stanuszek, Robak, Sacha - K. Migacz, Hajduga, Grzyb, Konstanty (79 M. Migacz) - Ulas, Górak.

Wis3a: Lukasz Bebel - Dawid Dynak, Patryk Kuta, Jaros3aw Bedkowski, Dawid Nowak - Kamil Dynak, Mateusz Labuz, Jakub Nytko, Patryk Rusek - Szczepan Ko3ton, Piotr Lechowicz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski (pod nieobecnooa Jerzego Smasia).


Komentarz

Do Gnojnika Wis3a pojecha3a w dziesiecioosobowym sk3adzie, bo z ró?nych powodów zabrak3o kilku zawodników. Jako jedenasty musia3 wyst1pia Jaros3aw Bedkowski, który w tym meczu pod nieobecnooa Jerzego Smasia pe3ni3 role trenera. Mimo okrojonej kadry Wis3a prze3ama3a z31 passe meczów z beniaminkami i zgarne3a trzy punkty! Wygran1 zapewniliomy sobie rzutem na taome, bo bramka daj1ca nam zwyciestwo - autorstwa Piotra Lechowicza - wpad3a w doliczonym czasie gry.

Relacja z Dziennika Polskiego:

W pi3ce no?nej nie zawsze wygrywa ten zespó3, który ma przewage. Tak by3o w meczu w Gnojniku. Wprawdzie pierwszy groYnie uderzy3 pi3karz gooci Lechowicz, ale przed szans1 na wpisanie sie na liste strzelców stawali kolejno gracze Pagenu - Grzyb w 11, Krzysztof Migacz w 18 min i w 40 Hajduga. To sie zemoci3o, gdy Rusek strza3em z dystansu w 40 min zdoby3 prowadzenie dla Wis3y.

Po zmianie stron obraz gry nie uleg3 zmianie. Gospodarze nadal atakowali, a ich wysi3ki zosta3y uwienczone po godzinie gry. Po doorodkowaniu z g3ebi pola w sytuacji sam na sam znalaz3 sie Hajduga i tym razem nie spud3owa3. Kiedy wydawa3o sie, ?e mecz zakonczy sie podzia3em punktów, na 2 min przed koncem w zamieszaniu pod bramk1 Pagenu najwiecej sprytu wykaza3 doowiadczony Lechowicz. (ROMAN KIERONSKI)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864470 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.