Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

DERBY! Rewan? za ostatni1 pora?ke.


Wis3a

D1brovia

15.08.2012 (oroda),
godz. 15.00, Szczucin
2:1 (1:0)

Bramki:
1-0 Patryk Rusek 10
1-1 Piotr Kot 56
2-1 Jakub Nytko 74

Sedziowa3: Marcin Czy? z Tarnowa
Czerwone kartki: S. Ko3ton (Wis3a, 90 min - druga ?ó3ta) - zawodnik D1brovii (67 min - druga ?ó3ta)
—ó3te kartki: S. Ko3ton, D. Ko3ton, K. Furga3 - kilkanaocie dla gooci
Widzów: 250

Wis3a: Lukasz Bebel - Dawid Dynak, Patryk Kuta, Rados3aw Furga3, Dariusz Ko3ton - Dawid Czaplak (60 Kamil Dynak), Kamil Furga3, Jakub Nytko (75 Mateusz Labuz), Lukasz Giza (55 Tomasz Urban) - Patryk Rusek (55 Konrad Wo3oszyn), Szczepan Ko3ton.
Trener: Jerzy Smao.

D1brovia:


Komentarz

DERBY! Tego meczu nie trzeba chyba nikomu przedstawiaa. Wis3a vs. D1brovia od lat elektryzuj1 kibiców zarówno ze Szczucina, jak i z D1browy. Tak by3o i teraz, tym bardziej, ?e obie dru?yny spotka3y sie ju? na pocz1tku rozgrywek. Rekordowa ilooa kibiców na meczu mówi sama za siebie. Wystarczy3o bya, ?eby poczua t1 atmosfere! Tym bardziej, ?e Wise3ka wygra3a 2:1! Tym samym rewan?uj1c sie za ostatni1 pora?ke i wprawiaj1c szczucinskich kibiców niemal?e w b3ogostan! Brawo! Brawo! Brawo!

Ten kto spóYni3 sie na spotkanie nie móg3 liczya na miejsce pod zadaszeniem. Wszystkie krzese3ka by3y zajete. Chyba, ?e pod otwart1 trybun1, choa ta ze wzgledu pogodowych (ca3y czas zachmurzenie, od drugiej po3owy deszcz) nie mog3a sie liczya du?ym powodzeniem. Tym samym, mówi to samo za siebie - by3 to pojedynek, na który nie trzeba by3o nikogo specjalnie zapraszaa. Mimo, ?e ilooa kibiców nie zwala z nóg, to i tak jest to jedna z najwiekszych frekwencji w ostatnich latach.

Wis3a w tym meczu mia3a coo do udowodnienia, bo przegraliomy z D1brovi1 a? 0:5 u siebie w poprzednim sezonie. Ta pora?ka (czytaj: kleska) na d3ugo zosta3a w naszej pamieci. Wtedy, d1browiacy niespodziewanie zajeli wysokie miejsce w tabeli - koncz1c rozgrywki na 3 miejscu. Tym samym, w kuluarach mówiono, ?e to teraz jeden z g3ównych pretendentów do wyocigu o IV lige. Bya mo?e, ale dzisiaj musieli uznaa wy?szooa Wis3y! Zdecydowanie pokazaliomy sie jako zespó3 bardziej zdeterminowany, twardszy psychicznie, szczeoliwszy i bardziej skuteczny.

To wszystko w jednym spotkaniu musia3o zaprocentowaa. Tym bardziej, ?e mecz uk3ada3 sie po naszej myoli. Ju? w 10 min Dawid Dynak przytomnie zagra3 do Patryka Ruska. Ten uprzadzaj1c obronców, wyszed3 sam na sam i umieoci3 futbolówke obok bezradnie interweniuj1cego bramkarza gooci. Od tej pory Wis3a prowadz1c 1:0 gra3a bardzo asekuracyjnie - nie daj1c D1brovii na zbyt wiele. A ta w tym okresie najwieksze zagro?enie mia3a po rzutach ro?nych. Bite p3asko pi3ki nie raz tworzy3y niebezpieczenstwo pod nasz1 bramk1. W jednej takiej sytuacji pi3ka po zamieszaniu odbi3a sie od s3upka, ale pad3a 3upem naszych obronców.

D1brovia, która za wszelk1 cene d1?y3a do wyrównania, jeszcze w pierwszej czeoci gry sporo "napsu3a nam krwi". W samej koncówce - najpierw Piotr Kot wyszed3 "oko w oko" z naszym bramkarzem, jednak przyciskany przez naszego obronce strzeli3 obok s3upka. Potem kolejny zawodnik gooci w dobrej sytuacji, uderzeniem z oko3o 16 metrów znów przestrzeli3 tu? obok bramki. Mimo staran przyjezdnych do przerwy by3o 1:0 dla nas.

Jednak w drugiej po3owie d1browiacy dopieli swego. Dooa niespodziewanie, bo wrzucona pi3ka w pole karne mog3a paoa w rece naszego bramkarza lub mog3a bya wybita przez któregoo z naszych obronców. Tak sie nie sta3o, co bezlitoonie wykorzysta3 prawy pomocnik gooci, który umieoci3 pi3ke w bramce.

1:1. Wszystko zacze3o sie od nowa. Z jednej oraz z drugiej strony - du?o walki i stara o to, ?eby ten mecz jednak wygraa. D1brovia nie przebiera3a w orodkach, za co raz po raz by3a karana ?ó3tymi kartkami. To musia3o sie skonczya czerwieniem - i tak te? by3o - w 67 min drug1 ?ó3t1, a w konsekwencji czerwon1 ujrza3 pi3karz przyjezdnych. To doda3o pewnooci Wiole, która ju? upatrywa3a w tym szanse na zwyciestwo.

Mimo to, to D1brovia stworzy3a chwile póYniej groYn1 sytuacje - pi3ka trafi3a w poprzeczke naszej bramki. Na szczeocie chwile póYniej by3o ju? 2:1 dla nas! Tomasz Urban wywalczy3 pi3ke i wbiegaj1c przed 16 metr poda3 do Jakuba Nytko, który w polu karnym strzeli3 obok bramkarza!

To musia3o sie skonczya sukcesem dla Wis3y. Jednak w koncówce D1brovia nie powiedzia3a ostatniego s3owa. Sedzia spotkania doliczy3 a? 5 minut i wszystko by3o jeszcze mo?liwe. Mimo to, futbolówka za ka?dym razem pada3a 3upem Lukasza Bebla i Wis3a wygra3a 2:1!

Nie ma co ukrywaa, ?e to jak?e trudne spotkanie zmotywowa3o nas bardzo mocno. Zarówno Wis3e, jak i Dabrovie. Rezultat tego pojedynku sprawia dzisiaj o wiele wieksz1 radooa kibicom ze Szczucina. Mo?na powiedziea, ?e wygraliomy jeden z wa?niejszych (o ile nie najwa?niejszy) mecz w tym sezonie! A to mówi samo za siebie. Teraz czeka nas spotkanie ze spadkowiczem z IV ligii - Dunajcem Zakliczyn.

Miko3aj StrycharzVideo

1-0 Patryk Rusek 10
25 min - s3upek dla D1brovii
Koncówka spotkania - kontra Wis3y i ostatni wolny dla D1brovii


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862615 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.