Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Gród Wiolica Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Sparing z liderem owietokrzyskiej B klasy.


Wis3a

Gród

10.03.2012 (sobota),
godz. 15.30, Szczucin
SPARING
1:4 (1:1)

Bramki:
1-0 Marek Trójniak
1-1
1-2 Robert Roso3owski
1-3 Pawe3 Walasek
1-4 Tomasz Kuchanski

Wis3a: Lukasz Bebel - Karol Miklasinski, Piotr Lechowicz, Rados3aw Furga3, Jaros3aw Bedkowski - Lukasz Giza, Kamil Furga3, Mateusz Labuz, Tomasz Urban - Szczepan Ko3ton, Marek Trójniak.
Trener: Jerzy Smao.

Zagrali jeszcze: Adam Majka i Micha3 Furga3.

Gród: Marcin Czaja (70 Mateusz Borkowski) - Kamil Szywa3a (32 Robert Roso3owski), Arkadiusz Rechowicz (80 Wojciech Grucha3a), Lukasz Kucharski, Micha3 Nowak (50 Kamil Lozia) - Tomasz Kochanski, Grzegorz Muszynski (74 testowany II), Grzegorz Jaworski (70 Rafa3 Predki), Mateusz Stepien (88 Adrian Cholewa) - testowany I (74 Lukasz Madej), Kamil Szczeoniak (46 Pawe3 Walasek).
Trener: Przemys3aw Grucha3a.


Komentarz

Na dwa tygodnie przed startem ligi Wis3a zagra3a sparing z B klasowym Grodem Wiolica, który ma du?e aspiracje na awans do wy?szej klasy rozgrywkowej. Pokazuj1 to w swojej lidze, w której s1 liderami i równie? dzio na boisku, na którym pewnie pokonali wy?ej notowan1 Wis3e. Sparing zosta3 rozegrany na g3ównej p3ycie stadionu. Sk3ad Wis3y, co mecz zmienia sie jak w kalejdoskopie. Warto zaznaczya, ?e do gry wróci3 Kamil Furga3 oraz Rados3aw Furga3.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1859989 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.