Wisła Szczucin
Wis3ok Wioniowa - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Sparing na pe3nowymiarowym boisku ze sztuczn1 traw1.


Wis3ok

Wis3a

11.02.2012 (sobota),
godz. 16.00, Wola Chorzelowska
SPARING
4:1 (4:1)

Bramki:
1-0 Damian M1dro
1-1 Adam Majka
2-1 Rafa3 Oledziona
3-1 Rafa3 Oledziona
4-1 Pawe3 Ciu3a

Wis3ok: Grzegorz Urban - Lukasz Wadas (46 Mateusz Witalec), Marcin Salamon, Martin Radon (46 Miros3aw Iwanowski), S3awomir Boruta - Marcin D3ugosz (46 Marcin Cis3o), Damian M1dro (46 Pawe3 Kulik), Grzegorz Kuta (46 Jakub Dziok), S3awomir Niemiec (5 Bart3omiej Kuta, 57 Daniel Janik) - Pawe3 Ciu3a, Rafa3 Oledziona (46 Damian Wojnarowski).
Trener: Jacek Cyganowski.

Wis3a: Lukasz Bebel - Marek Trójniak, Piotr Lechowicz, Szczepan Ko3ton, Bartosz Pochron - Adam Majka, Mateusz Labuz, Stanis3aw Dernoga, Lukasz Giza - Tomasz Urban, Krzysztof Rozkuszka.
Trener: Jerzy Smao.

Zagrali jeszcze: Patryk Kuta, Jakub Nytko, Dawid Dynak, Patryk Rusek.


Komentarz

Dok3adnie w Woli Chorzelowskiej (wieo w gminie Mielec) na pe3nowymiarowym boisku ze sztuczn1 nawierzchni1 przysz3o wczoraj Wiole rozegraa swój drugi sparing. Przeciwnikiem by3a dru?yna Wis3oki Wioniowa, która wystepuje w podkarpackiej okregówce. Jedyn1 bramke dla Wis3y strzeli3 Adam Majka, który niestety chwile póYniej skreci3 kostke i musia3 opuocia boisko. Sk3ad Wis3y uzupe3nili juniorzy, którzy pokazali sie z pozytywnej strony. Planowane dzisiejsze spotkanie z Piastem Stopnica zosta3o ostatecznie odwo3ane.

Relacja ze strony internetowej Wis3oki Wioniowa
(http://www.wislokwisniowa.xaa.pl):


W dniu dzisiejszym rozegrano sparing z Wis31 Szczucin, który nasza dru?yna pewnie wygra3a 4:1. Po szybko zdobytej bramce przez M1dro z3apaliomy wiatr w ?agle ci1gle atakuj1c bramke rywali. Jeden b31d w obronie zadecydowa3 o wyrównuj1cej bramce dla graczy Wis3y. Szybko jednak odpowiedzia3 Rafa3 Oledziona, strzelaj1c w sytuacji sam na sam. Chwile póYniej po raz drugi umieoci3 pi3ke w siatce, wykorzystuj1c podanie Ciu3y i strzelaj1c niemal?e do pustej bramki. Wynik ustali3 wy?ej wymieniony Ciu3a, strzelaj1c po nieudanej próbie ofsajdowej obrony gooci. Taki wynik utrzyma3 sie do przerwy. W drugiej po3owie nasza dru?yna dominowa3a, pomimo kilku doskona3ych sytuacji, nie potrafi3a podwy?szya wyniku. Na pochwa3e zas3uguje równie? nasza gra defensywna. Pomimo kilku b3edów w bramce czujnie ca3y czas sta3 Urban nie pozwalaj1c zawodnikom Wis3y na zdobycie bramki.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863231 (od 21.07.06); 0,029 s., IE, FF, O, G, S.