Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Runda ruszy3a! Na dzien dobry m3odzie?owe derby Powiola.


Wis3a

D1brovia

1.04.2012 (niedziela),
godz. 11.00, Szczucin
2:3 (1:2)

Bramki:
0-1 Krystian Cierlik 13
1-1 Stanis3aw Dernoga 33
1-2 Bart3omiej Cholewa 43
2-2 Kamil —uchowicz 66
2-3 Bart3omiej Cholewa 72

—ó3te kartki: Rusek

Wis3a: Wojciech Kubat - Kamil Bednarz (50 Micha3 Furga3), Kamil Dynak, Jakub Nytko, Sylwester Wójcik (77 Jakub M3odzinski) - Dawid Dynak, Stanis3aw Dernoga, Dawid Czaplak (80 Tomasz Hajski), Konrad Wo3oszyn - Patryk Rusek, Lukasz Labuz (62 Kamil —uchowicz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Na pocz1tek rundy wiosennej juniorzy Wis3y zanotowali pora?ke, która oznacza, ?e dwupunktowa strata do lidera z Niecieczy wzros3a ju? do pieciu punktów. Z D1brovi1 dwa razy odrabialiomy wynik z 0:1 i 1:2, jednak "ostatnie s3owo" i tak nale?a3o do przyjezdnych, którzy dopieli swego i zainkasowali trzy oczka. Miejmy tylko nadzieje, ?e taki wiosenny falstart zadzia3a mobilizuj1co na naszych juniorów, bo do rozegrania zosta3o jeszcze 12 kolejek, w których jest o co walczya.

W niezbyt sprzyjaj1cych warunkach pogodowych przysz3o juniorom inaugurowaa runde rewan?ow1. By3o bardzo zimno i co najgorsze wia3 mocny, nieprzyjemny wiatr. Jednak spotkanie mog3o sie podobaa - wpad3o du?o bramek, a wynik nie by3 pewny do samego konca. O pora?ce juniorów zadecydowa3y proste, indywidualne b3edy, które rywal wykorzysta3 bezlitoonie.

Ju? w 13 min nie popisa3 sie bramkarz Wis3y - Wojciech Kubat, który przepuoci3 dooa 3atwy wydawaa by sie mog3o strza3 z rzutu wolnego Krystiana Cierlika. Gospodarze musieli sie wzi1a za odrabianie strat i tak te? czynili. Przewa?ali w grze, jednak brakowa3o dobrego wykonczenia akcji. Sytuacje mia3 Lukasz Labuz, który chyba zbyt wczeonie pospieszy3 sie ze strza3em, który i tak wysoko poszybowa3 nad poprzeczk1. Si3 równie? próbowa3 Dawid Dynak, ale jego uderzenia z ostrego k1ta dwukrotnie obroni3 bramkarz D1brovii. Wreszcie w 33 min szczucinianie dopieli swego. Po doorodkowaniu z ro?nego przez Labuza do g3ówki doszed3 Stanis3aw Dernoga i skierowa3 futbolówke do bramki rywala. Jednak D1brovia nie zamierza3a schodzia na przerwe z remisowym rezultatem. W koncówce tej czeoci gry podanie dosta3 kompletnie nie pilnowany Bart3omiej Cholewa, który p3askim strza3em pokona3 golkipera Wis3y.

I znów Wis3a musia3a "gonia" wynik. Do dobrej sytuacji strzeleckiej doszed3 Dawid Dynak, ale uderzy3 nad bramk1. Chwile póYniej jeszcze lepsz1 pozycje na uzyskanie gola mia3 Micha3 Furga3, ale fatalnie przestrzeli3 z bliskiej odleg3ooci. Jak trafia do bramki pokaza3 w koncu Kamil —uchowicz, który piea minut wczeoniej pojawi3 sie na boisku. Wykorzysta3 on "przed3u?enie pi3ki" g3ow1 przez Patryka Ruska i w sytuacji sam na sam skierowa3 pi3ke obok bezradnego bramkarza gooci. —uchowicz, który jest wychowankiem klubu z Brzezówki móg3 chwile póYniej wpisaa sie po raz kolejny na liste strzelców, ale tym razem gór1 by3 golkiper z D1browy, który zdo3a3 wybia pi3ke na róg.

Jednak wygrana nie by3a dzio pisana juniorom ze Szczucina. Goocie, którzy powiedzieli A, musieli powiedziea te? B. W 72 min znów "zaspali" defensorzy Wis3y, którzy ponownie dopuocili napastnika D1brovii do sytuacji sam na sam, a ten drugi raz pokaza3, ?e takich "niespodzianek" nie marnuje. Do kolejnego remisu w tym meczu juniorom Wis3y nie uda3o sie ju? doprowadzia. Zabrak3o czasu oraz sytuacji, a i rywal nie pozwoli3 sobie na kolejne roztrwonienie prowadzenia. Wis3a - D1brovia 2:3.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862497 (od 21.07.06); 0,020 s., IE, FF, O, G, S.