Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Mecz na szczycie. Termalica jako jedyna dru?yna w tym sezonie jeszcze nie zasmakowa3a goryczy pora?ki.


Wis3a

Termalica

08.10.2011 (sobota),
godz. 15.00, Szczucin
1:3 (1:1)

Bramki:
0-1 Krzysztof Wrzosek 26
1-1 Stanis3aw Dernoga 30 - karny
1-2 Dawid Surman 64
1-3 Karol Krupa 75

Sedziowa3: K. Szyszka z —abna
—ó3te kartki: Dernoga - Bia3as, Janeczek

Wis3a: Pawe3 Pu3a - Arkadiusz Burak, Patryk Kuta, Damian S3owik - Konrad Wo3oszyn (46 Micha3 Furga3), Stanis3aw Dernoga, Jakub Nytko, Dawid Dynak - Patryk Rusek, Lukasz Labuz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Termalica: Kamil Pintatara - Konrad Jarosz, Bart3omiej Janeczek, Dariusz Bia3as, Wojciech Pra?uch - Dawid Surman, Krzysztof Wrzosek, Mateusz Fornal, Rados3aw Krupa (75 Arkadiusz Wrzosek), Karol Krupa - Konrad Oleczka (70 Grzegorz Puskarz).
Trener: Waldemar Dzier?anowski.


Komentarz

Wystarczy3o przed meczem spojrzea na tabele I ligi tarnowskiej juniorów starszych, by przekonaa sie, ?e ten pojedynek mia3 z pewnooci1 du?y wp3yw na uk3ad czo3ówki rozgrywek. W koncu trzecia dru?yna tabeli - Wis3a, podejmowa3a wicelidera z Niecieczy. Warto dodaa, ?e juniorzy Termalici jako jedyni nie zaznali jeszcze pora?ki w tym sezonie, a tydzien temu pokonali 3:0 lidera - Tuchovie. Dzisiaj natomiast odnieoli kolejne cenne zwyciestwo, które na pewno przybli?a ich do awansu, a z kolei Wis3e oddala.

Mecz móg3 sie podobaa. By3 szybki, zaciety, nie brakowa3o w nim zarówno walki, jak i ciekawych akcji. W 15 min doskona31 sytuacje mieli juniorzy Wis3y. Stanis3aw Dernoga poda3 "w uliczke" do Lukasza Labuza, który stan13 w "oko w oko" z bramkarzem gooci, min13 go, ale pi3ke skierowan1 ju? do pustej bramki zdo3ali wybia defensorzy Termalici. Dru?yna z Niecieczy odpowiedzia3a chwile póYniej. Atomowe uderzenie Bart3omieja Janeczki z rzutu wolnego prawie z po3owy boiska zatrzyma3o sie na s3upku bramki strze?onej przez Paw3a Pu3e.

W 26 min doczekaliomy sie pierwszego gola. Termalica krótko rozegra3a rzut ro?ny, po którym pi3ka zosta3a wbita na 5 metr przed bramk1, gdzie w zamieszaniu najlepiej odnalez3 sie Krzysztof Wrzosek i skierowa3 futbolówke miedzy s3upki. Wis3a szybko wyrówna3a. W polu karnym sfaulowany zosta3 Labuz, a karnego na gola zamieni3 Dernoga. Do przerwy 1:1.

Po pierwszej po3owie mo?na sie by3o wiele spodziewaa. I faktycznie - pi3karze obu dru?yn nie zwalniali tempa. Jednak z jedn1 "ma31" ró?nic1 - goocie byli skuteczniejsi od gospodarzy i wygrali to spotkanie. Bo mo?e inaczej te losy spotkania by sie potoczy3y, gdyby Wis3a wykorzysta3a swoje akcje. Najlepsz1 ku temu mo?liwooa mieli wtedy, gdy aktywny w tym meczu Jakub Nytko (dwoi3 sie i troi3) min13 na orodku boiska trzech rywali, poda3 na lew1 strone do Dawida Dynaka, który zagra3 wzd3u? bramki, ale "zamykaj1cy" ca31 akcje Micha3 Furga3 trafi3 wprost w bramkarza.

A takie sytuacje lubi1 "sie mocia" - tak by3o i tym razem. Termalica znów strzeli3a gola po rzucie ro?nym i znów nie by3o to typowe doorodkowanie, lecz kombinacyjna gra, w której pogubi3a sie obrona Wis3a, a rywal (dok3adnie pisz1c - Dawid Surman) bezlitoonie to wykorzysta3. Wis3a przy stanie 1:2 próbowa3a coo "szarpn1a", ale niewiele z tego wynika3o. W 75 min Termalica przypieczetowa3a swoj1 wygran1 i Karol Krupa podwy?szy3 na 1:3.

Miko3aj Strycharz

Video

Ok. 20 min - uderzenie z rzutu wolnego Bart3omieja Janeczki
1-1 Stanis3aw Dernoga 30 - karny
1-2 Dawid Surman 64


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862520 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.