Wisła Szczucin
Tarnovia Tarnów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Tarnovia w ostatnich trzech meczach gra3a z kolejno: trzeci1, drug1 i pierwsz1 dru?yn1 w tabeli, zaliczaj1c 3 pora?ki. Czas na Wis3e, która zajmuje... czwarte miejsce.


Tarnovia

Wis3a

02.10.2011 (niedziela),
godz. 15.00, Tarnów
0:2 (0:2)

Bramki:
0-1 Micha3 Furga3
0-2 Patryk Rusek

Sedziowa3:
—ó3te kartki:

Tarnovia:

Wis3a:


Komentarz

Do niecodziennego wydarzenia dosz3o w spotkaniu juniorów Tarnovia kontra Wis3a. Przy prowadzeniu do przerwy 2-0 dla Wiolaków gospodarze nie wyszli na drug1 po3owe… Trudno okreolia dok3adnie, dlaczego tak sie sta3o, ale zwi1zane jest to z problemami wewnetrznymi w klubie. W zwi1zku z tym, prawdopodobnie zostanie uznany walkower. Na boisku przewa?a3a Wis3a, a bramki strzelili: Micha3 Furga3 i Patryk Rusek.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863582 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.