Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Szreniawa Nowy Wionicz Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Po "potknieciu sie" z Iv1 juniorzy Wis3y w kolejnych meczach pewnie zwycie?aj1. Czas na Szreniawe.


Wis3a

Szreniawa

24.09.2011 (sobota),
godz. 11.00, Szczucin
2:2 (1:0)

Bramki:
1-0 Patryk Rusek
1-1 ?
1-2 ?
2-2 Stanis3aw Dernoga - rzut karny

Wis3a: Pawe3 Pu3a (Wojciech Kubat) - Damian S3owik (Dawid Dubajka), Patryk Kuta, Arkadiusz Burak, Kamil Dynak - Dawid Dynak, Stanis3aw Dernoga, Jakub Nytko, Jakub M3odzinski (Kamil Bednarz) - Patryk Rusek, Konrad Wo3oszyn (Przemys3aw Krupa).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Szreniawa:


Komentarz

Mimo, ?e w tym spotkaniu obydwie dru?yny mia3y szanse na zgarniecie pe3nej puli, to ostatecznie mecz zakonczy3 sie podzia3em punktów. Wis3a do przerwy prowadzi3a 1:0 za spraw1 trafienia Patryka Ruska. To w3aonie gospodarze przez pierwsze 45 minut lepiej operowali pi3k1 i stwarzali wieksze zagro?enie pod bramk1 rywala. Ma3a skutecznooa zemoci3a sie jednak w drugiej po3owie. Najpierw po b3edzie bramkarza Wis3y goocie wyrównali a chwile póYniej wyszli na prowadzenie. Jednak i Szreniawa nie by3a w stanie utrzymaa korzystnego dla siebie rezultatu. W koncówce jeden z zawodników Wis3y zosta3 "ociety" w polu karnym a sedzia bez wahania wskaza3 na "wapno". Do pi3ki podszed3 Stanis3aw Dernoga i pewnym uderzeniem pod poprzeczke doprowadzi3 do remisu.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860641 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.