Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Rylovia Rylowa Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Spotkanie koncz1ce runde jesienn1 I ligi juniorów.


Wis3a

Rylovia

05.11.2011 (sobota),
godz. 13.00, Szczucin
4:0 (3:0)

Pierwotnie mecz mia3 bya rozegrany 10.09.2011, jednak na proobe dru?yny z Rylowej zosta3 prze3o?ony na 05.11.2011.

Bramki:
1-0 Patryk Rusek 8
2-0 Konrad Wo3oszyn 30
3-0 Patryk Kuta 39
4-0 Micha3 Furga3 73

Sedziowa3: Dawid Sikora z —abna
Czerwona kartka: zawodnik Rylovii (68 min - druga ?ó3ta)
—ó3te kartki: M3odzinski

Wis3a: Pawe3 Pu3a (58 Wojciech Kubat) - Kamil Dynak (63 Kamil Bednarz), Patryk Kuta, Jakub Nytko, Sylwester Wójcik - Micha3 Furga3, Stanis3aw Dernoga, Dawid Dynak, Konrad Wo3oszyn - Patryk Rusek (68 Jakub M3odzinski), Lukasz Labuz (72 Krystian Soja).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Rylovia:


Komentarz

Dzisiejsze zaleg3e spotkanie z 6 kolejki pomiedzy Wis31 a Rylovi1 konczy3o jesienne zmagania w I lidze tarnowskiej juniorów starszych. Po 13 meczach na czele tabeli uplasowa3a sie Termalica Bruk-Bet Nieciecza, a drugie miejsce zaje3a w3aonie Wis3a, która dzieki wygranej z Rylovi1 do dwóch punktów zmniejszy3a przewage lidera. Runda rewan?owa zatem zapowiada sie ciekawie, bo przypomnijmy, ?e do wy?szej ligi awansuje tylko jedna dru?yna.

Zaleg3y mecz z Rylovi1 omia3o mo?na okreolia, jako dope3nienie formalnooci. Zespó3 z Rylowej, który nie wygra3 w ostatnich szeociu spotkaniach z rzedu i zajmuje dolne rejony tabeli, ju? od pierwszych minut odda3 inicjatywe gospodarzom. A m3odzi Wiolacy bezlitoonie to wykorzystali i praktycznie w pierwszej po3owie zapewnili sobie trzy punkty.

Wynik pieknym golem otworzy3 ju? w 8 min Patryk Rusek. Przej13 on pi3ke w okolicach 25 metra, przedar3 sie z ni1 przez trzech zawodników Rylovii i uderzy3 zza pola karnego, a futbolówka wesz3a idealnie pod poprzeczke. W 24 min mogliomy bya owiadkami kolejnej bramki rzadkiej urody, jednak zabrak3o dos3ownie centymetrów. Dawid Dynak zagra3 prostopadle do Konrada Wo3oszyna, który w pe3nym biegu uderzy3 z naro?nika pola karnego, a pi3ka odbi3a sie od wewnetrznej czeoci poprzeczki tu? nad "okienkiem"... Jeszcze z dobitk1 zd1?y3 Micha3 Furga3, ale Rados3aw Boraca zdo3a3 wybronia na róg.

Jednak Wo3oszyn chwile póYniej by3 ju? dok3adniejszy. Przy tej akcji dobre podanie zaliczy3 Furga3, który przytomnie zagra3 przek1tn1 do wbiegaj1cego w okolice szesnastki pomocnika Wis3y, a ten w "krótki róg" p3askim strza3em podwy?szy3 na 2:0. W 39 min by3o ju? 3:0. Na pi1ty metr pi3ke doorodkowa3 Stanis3aw Dernoga, a tam z g3ówki uderza3 Lukasz Labuz, ale wprost w rece bramkarza. Mimo to futbolówka trafi3a pod nogi Patryka Kuty, który bed1c ty3em do bramki z najbli?szej odleg3ooci uderzy3 z... piety.

Do przerwy pewne prowadzenie Wis3y. Rylovia w tej czeoci gry praktycznie nie istnia3a. Tylko raz zmusi3a do wysi3ku Paw3a Pu3e, który wybroni3 p3aski strza3 na róg. Jednak druga po3owa nie mia3a ju? takiego oblicza dominacji przez juniorów ze Szczucina. Gra zdecydowanie sie wyrówna3a - gospodarze troche "przygaoli", a goocie czeociej byli w posiadaniu pi3ki.

Dzieki takiej postawy jednych i drugich brakowa3o sytuacji podbramkowych, bo gra bardziej toczy3a sie w orodkowych rejonach boiska. Rylovia nie zdo3a3a strzelia honorowego trafienia, a na dodatek od 68 min zmuszona by3a graa w os3abieniu. Napastnik z Rylowej bezmyolnie w ci1gu pieciu sekund zaliczy3 dwie ?ó3te kartki - obydwie za niecenzuralne wypowiedzi do sedziego. A Wis3a w 73 min ustali3a wynik na 4:0. Gol pad3 po szybkiej akcji Nytko - Wo3oszyn - Furga3. Ten pierwszy przej13 pi3ke, poda3 do nastepnego, a ostatni skierowa3 j1 do pustej ju? bramki.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860011 (od 21.07.06); 0,012 s., IE, FF, O, G, S.