Wisła Szczucin
D1brovia D1browa Tarnowska - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Na pocz1tek - derby!


D1brovia

Wis3a

19.08.2011 (pi1tek),
godz. 18.00, D1browa Tarnowska
0:1 (0:0)

Bramki:
0-1 Konrad Wo3oszyn

Sedziowa3: Dawid Kogut z —abna
—ó3te kartki dla Wis3y: Patryk Rusek

Wis3a: Pawe3 Pu3a - Patryk Kuta, Jakub Nytko, Kamil Dynak (85 Damian S3owik), Sylwester Wójcik - Dawid Czaplak, Stanis3aw Dernoga, Patryk Rusek (75 Kamil Bednarz), Micha3 Furga3 (88 Dawid Dubajka) - Lukasz Labuz (89 Jakub M3odzinski), Konrad Wo3oszyn (90 Przemys3aw Krupa)
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Bardzo dobrze weszli w sezon juniorzy Wis3y, którzy zdo3ali z D1browy Tarnowskiej wywieYa trzy punkty. Wiolacy byli stron1 przewa?aj1c1 i gdyby lepiej nastawili celowniki spotkanie mog3oby sie zakonczya wy?szym zwyciestwem. Dwa razy trafili w poprzeczke, a raz w s3upek bramki gospodarzy. Gola na wage trzech punktów strzeli3 w drugiej po3owie Konrad Wo3oszyn. Kolejny mecz juniorów ju? w t1 orode przy Witosa z GKS Drwini1.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860825 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.