Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Team Przec3aw Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Liga ju? na dniach. Ostatni sparing w ramach treningu.


Wis3a

Team

09.08.2011 (wtorek),
godz. 19.00, Szczucin, SPARING
2:1 (2:1)

Bramki:
1-0 Grzegorz Tabor
2-0 Szczepan Ko3ton
2-1 ?

Czas gry: 2 x 35 minut

Wis3a: Piotr Strycharz (46 Daniel Liguz) - Karol Miklasinski, Mateusz Labuz, Dariusz Ko3ton, Bartosz Pochron - Adam Majka, Kamil Furga3, Sebastian Bator, Szczepan Ko3ton, Tomasz Urban - Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Zagrali jeszcze: Rafa3 Oleksy, Marcin Kapel, Micha3 Furga3, Marek Trójniak.


Komentarz

Spotkanie kontrolne z Teamem Przec3aw, które rozegrane zosta3o w ramach treningu w skróconym wymiarze czasu, by3o ostatnim meczowym przetarciem Wiolaków przed inauguracj1 ligi. Pojedynek rozgrywany by3 w dooa chaotycznym tempie, nie brakowa3o równie? wielu groYnych fauli. Wszystkie bramki pad3y w pierwszej po3owie. Dla Wis3y najpierw strzeli3 Grzegorz Tabor a póYniej Szczepan Ko3ton. Goocie odpowiedzieli dooa szybko kontaktowym trafieniem, ale jak sie póYniej okaza3o by3a to ostatnia tego dnia bramka na Witosa. Liga startuje w sobote, natomiast ju? jutro na naszej stronie informacje odnoonie ruchów kadrowych, jakie zasz3y w Wiole tego lata.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863069 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.