Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Rad3ovia Rad3ów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Sparing zamiast treningu


Wis3a

Rad3ovia

22.07.2011 (pi1tek),
godz. 19.00, Szczucin, SPARING
2:1 (1:0)

Bramki:
1-0 Kamil Furga3
2-0 Piotr Lechowicz
2-1 ?

Sedziowa3: Pawe3 Lachut z —abna

Wis3a: Daniel Liguz (46 Piotr Strycharz) - Marcin Kapel, Piotr Lechowicz, Dariusz Ko3ton - Micha3 Furga3, Stanis3aw Dernoga, Kamil Furga3, Szczepan Ko3ton, Lukasz Giza - Adam Majka, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Zagrali jeszcze: Rafa3 Oleksy, Adam Gmyr, Bartosz Pochron, Tomasz Pietras, Karol Miklasinski.


Komentarz

Pocz1tkowo mecz z Rad3ovi1 mia3 bya tylko kontroln1 gierk1 rozegran1 w ramach treningu. Wiekszooa meczu rozegraa mieli seniorzy Wis3y, zao przez mniejsz1 jego czeoa na boisku graa mieli szczucinscy juniorzy. Gdy jednak okaza3o sie, ?e niedzielny sparing z Ikarusem Tuszów Narodowy nie dojdzie do skutku, trener Jerzy Smao zdecydowa3 sie na rozegranie meczu towarzyskiego tylko pierwszym zespo3em. Wis3a powtórzy3a wynik z ostatniego sparingu i ponownie wygra3a 2:1. Do przerwy prowadzenie zapewni3 Kamil Furga3 a w drugiej czeoci meczu podwy?szy3 Piotr Lechowicz. Goocie zdo3ali odpowiedziea jedynie trafieniem kontaktowym. Jak ju? wczeoniej pisaliomy, nowym trenerem Rad3ovii zosta3 Grzegorz Cholewa, który pojawi3 sie na boisku w drugiej po3owie. Znany z wystepów w Wiole "Albin" przez trzy lata gry na Witosa rozegra3 78 ligowych meczy, w których zdoby3 14 bramek. Dzio do siatki nie trafi3, ale mimo to ?yczymy mu samych sukcesów na trenerskiej 3awce.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861169 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.