Wisła Szczucin
Piast Czchów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Piast w rundzie wiosnnej straci3 ju? 60 bramek (!) i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.


Piast

Wis3a

16.05.2012 (oroda),
godz. 17.00, Czchów
1:6 (0:3)

Bramki:
0-1 Szczepan Ko3ton 24
0-2 Marek Trójniak 25
0-3 Marek Trójniak 27
1-3 Daniel Jaje 60
1-4 Dawid Czaplak 77
1-5 Dawid Czaplak 81
1-6 Stanis3aw Dernoga 89

Sedziowa3:
—ó3te kartki: brak
Widzów: 10

Piast:

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta, Jaros3aw Bedkowski, Mateusz Labuz, Karol Miklasinski (55 Adam Majka) - Kamil Furga3 (80 Micha3 Furga3), Szczepan Ko3ton, Stanis3aw Dernoga, Dariusz Ko3ton - Marek Trójniak, Piotr Lechowicz (59 Dawid Czaplak).
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

By3o to spotkanie, w którym inny wynik ni? zwyciestwo Wis3y nie wchodzi3o w rachube. Piast, w tym sezonie pe3ni role "ch3opców do bicia" i jest g3ównym dostarczycielem punktów. W rundzie jesiennej nie wygrali jeszcze meczu, a w ka?dym spotkaniu tracili co najmniej piea goli! Tak by3o i dzio. Wis3a bezapelacyjnie przewa?a3a i zaserwowa3a rywalowi szeoa trafien. Do przerwy nasza dru?yna po dwóch bramkach Marka Trójniaka i jednym Szczepana Ko3tona prowadzi3a 0:3, a w drugiej po3owie gole strzelali ju? juniorzy - dwa razy Dawid Czaplak i raz Stanis3aw Dernoga.

Wynik móg3by bya wy?szy, ale sytuacje zmarnowa3 m.in. Adam Majka, który nie wykorzysta3 rzutu karnego w drugiej po3owie. Warto zauwa?ya, ?e w bramce u nas sta3 Piotr Strycharz, który tym samym jest szóstym zawodnikiem w tym sezonie, który staje miedzy s3upkami Wis3y. Wczeoniej bronili jeszcze: Kmiea, Bebel, Liguz oraz awaryjnie Pochron i Kuta. Jednak dla Strycharza to pierwszy i zarazem ostatni mecz w Wiole w tym sezonie, poniewa? ju? w pi1tek wraca zagranice. Warto równie? dodaa, ?e dwie bramki w pierwszej po3owie strzeli3 Marek Trójniak, który tym samym z szeocioma trafieniami sta3 sie najskuteczniejszym zawodnikiem Wis3y. Z kolei gole Dawida Czaplaka i Stanis3awa Dernogi by3y ich pierwszymi w seniorskiej lidze. Trzeba dodaa, ?e m3odzi zawodnicy Wis3y rozegrali po raz kolejny owietne zawody. W szczególnooci w3aonie Dernoga i Czaplak, którzy byli najlepsi na boisku. Dla Wis3y wygrana w Czchowie 1:6 by3a najwy?sza w tym sezonie. Wszystko wskazuje na to, ?e Piasta ju? tylko jakio cud uratuje przed degradacj1 do A klasy. Po 25 kolejkach, w których stracili a? 101 goli z 16 punktami zajmuj1 ostatnie miejsce w tabeli. Kolejna seria spotkan okregówki ju? w ten weekend. Wis3a zagra u siebie w niedziele z Lukovi1.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863989 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.