Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Tarnovia Tarnów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Jeoli wygramy to przeskoczymy Tarnovie w tabeli.


Wis3a

Tarnovia

12.05.2012 (sobota),
godz. 17.00, Szczucin
1:1 (0:0)

Bramki:
1-0 Marek Trójniak 70
1-1 Tomasz Mikoo 78

Sedziowa3: Tomasz Kubik z Bochni
Czerwona kartka: Giza (Wis3a, 85 min - niesportowe zachowanie)
—ó3te kartki: D. Ko3ton - Gucwa, Kociara, Bodura, Rzonca
Widzów: 70

Wis3a: Tomasz Kmiea - Patryk Kuta (60 Marek Trójniak), Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Karol Miklasinski (55 Dariusz Ko3ton) - Lukasz Giza, Jakub Nytko, Mateusz Labuz, Kamil Furga3 - Szczepan Ko3ton (79 Bartosz Pochron), Sebastian Bator (82 Adam Majka).
Trener: Jerzy Smao.

Tarnovia: Pawe3 Jankowski - Leszek Bodura, Tomasz Mikoo, Kamil Kociara, Robert Paw3owski (75 Przemys3aw Rygu3a) - Daniel Zaucha (60 Grzegorz Ga3a), Pawe3 Kordela (67 Daniel Przydzia3), Mateusz Rzonca, Szymon Gucwa - Patryk Dydyk, Tomasz Barczak (80 Piotr Wa3ek).
Trener: Wac3aw Maciosek.


Komentarz

Spotkanie dwóch dru?yn, które runde jesienn1 zakonczyli z t1 sam1 ilooci1 punktów, a na wiosne sprawuj1 sie równie? w podobnym do siebie stylu. Dlatego chyba nie dziwi fakt, ?e mecz zakonczy3 sie remisem. Taki wynik - patrz1c obiektywnie na ca3e spotkanie - mo?na chyba uznaa za sprawiedliwy. Przez wiekszooa meczu nic sie nie dzia3o, bo ?adna z dru?yn nie stworzy3a sobie tak naprawde dobrej sytuacji. Dopiero w ostatnich 15-20 minutach zacze3y sie emocje i pad3y bramki.

Pierwsz1 po3owe mo?na przemilczea. By3a nudna, wolna, bez determinacji, a o sytuacjach podbramkowych mo?na by3o tylko pomarzya. Gra tak naprawde zacze3a sie w drugiej czeoci meczu. Jedn1 z nielicznych akcji podbramkowych jako pierwsza stworzy3a sobie Wis3a. Doorodkowanie z wolnego, które "zamyka" Jaros3aw Bedkowski i zgrywa on na 5 metr do Szczepana Ko3tona, który jednak strzela zbyt lekko, by zaskoczya Paw3a Jankowskiego. Chwile póYniej do g3osu dosz3a Tarnovia. Mia3a dwie owietne sytuacje w krótkim odstepie czasowym. Najpierw strza3 z okolic 5 metra, a potem po doorodkowaniu z ro?nego uderzenie z g3ówki równie? z bliskiej odleg3ooci. Jednak w obydwóch tych przypadkach wybornymi paradami popisa3 sie Tomasz Kmiea, który wyci1ga3 sie jak spre?yna i wybrania3 pi3ki, które wydawaa by sie mog3o pewnie zmierzaj1 do celu. Bramkarz Wis3y chwile póYniej równie? w podobny stylu obroni3 kolejny strza3 Tarnovii, tyle tylko, ?e z dalszej odleg3ooci.

Sytuacje te "zemoci3y sie" na przyjezdnych. W 70 min z lewej strony na oko3o 11 metr wrzuci3 Mateusz Labuz, a chc1cego 3apaa pi3ke Jankowskiego uprzedzi3 Marek Trójniak i g3ówk1 skierowa3 futbolówke do bramki. Mimo tak korzystnego obrotu sprawy - Kmiea broni3, jak zaczarowany, a rezerwowy Trójniak dziesiea minut po wejociu na boisko trafia do bramki - nie uda3o sie dowieoa zwyciestwa. W 78 min Tomasz Mikoo dosta3 podanie, wpad3 z pi3k1 w pole karne i precyzyjnym strza3em doprowadzi3 do remisu.

Na domiar z3ego mecz konczyliomy w dziesieciu. W 85 min za niesportowe (czytaj chamskie) zachowanie wobec rywala czerwony kartonik ujrza3 Lukasz Giza i wylecia3 z boiska. Mimo to, w samej koncówce to Wis3a stworzy3a sytuacje. Uderzenie zza pola karnego Jakuba Nytko pod poprzeczke z trudem wyci1gn13 bramkarz gooci.

Szkoda takiego wyniku, bo w tej wyrównanej walce to my przez chwile byliomy gór1. Jednak tylko przez chwile i przez to nie mineliomy Tarnovii w tabeli. To drugi remis z rzedu Wis3y, a ju? w orode jedziemy do Czchowa zmierzya sie z ostatnim w tabeli Piastem.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861229 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.