Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Polan —abno Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Polan goni czo3ówke i za wszelk1 cene bedzie chcia3 wywieoa ze Szczucina trzy punkty.


Wis3a

Polan

1.05.2012 (wtorek),
godz. 17.00, Szczucin
1:3 (0:1)

Bramki:
0-1 Marcin Mosio 24
1-1 Lukasz Giza 56 - karny
1-2 Sebastian Liro 64
1-3 Konrad Wróbel 78

Sedziowa3a: Angelika Kury3o z Brzeska
—ó3te kartki: Bedkowski, D. Ko3ton, Rusek, S. Ko3ton
Widzów: 150

Wis3a: Tomasz Kmiea - Patryk Kuta, Jaros3aw Bedkowski, Mateusz Labuz, Dariusz Ko3ton - Kamil Furga3, Jakub Nytko (75 Karol Miklasinski), Piotr Lechowicz (60 Bartosz Pochron), Lukasz Giza (70 Adam Majka) - Szczepan Ko3ton, Patryk Rusek (60 Marek Trójniak).
Trener: Jerzy Smao.

Polan:


Komentarz

Nie by3o niespodzianki i maj1cy aspiracje na awans Polan —abno wygra3 z Wis31 1:3. Choa do 64 min by3o jeszcze 1:1, to jednak przyjezdni potrafili dopi1a swego i tym samym do miejsca daj1cego awans trac1 ju? siedem punktów. Wis3e teraz czeka wyjazd od Cie?kowic, gdzie zmierzy sie z Cie?kowiank1, która na wiosne nie zazna3a jeszcze pora?ki.

W przerwie letniej przed rund1 wiosenn1 to w3aonie w Polanie dosz3o do najwiekszych zmian. Wróci3 "nowy-stary" prezes klubu - Ryszard Loo, który mo?na powiedziea tkn13 w zespó3 nowego ducha. Zatrudni3 nowego trenera, Grzegorza Trytko oraz dru?yne wzmocni3o kilku zawodników. W klubie postawiono jasny, konkretny cel - awans do IV ligi. Zadanie nie takie 3atwe, bo Polan po pó3metku zajmowa3 dopiero 6 miejsce w tabeli ze strat1 11 punktów do 2 lokaty daj1cej awans. Jednak poma3u ekipa z —abna odrabia strate do czo3ówki, która na wiosne nie gra ju? tak pewnie, jak by3o to na jesien. Gdyby nie przegrana dwa dni wczeoniej z D1brovi1, Polan móg3by znacz1co przybli?ya sie do miejsc daj1cych awans. Z perspektywy tej pora?ki by3o jasne, ?e w Szczucinie musz1 zdobya komplet punktów i tak te? sie sta3o.

Widaa by3o, ?e Polan to dru?yna lepsza. Wiecej mieli z gry i przewa?ali na boisku. W 24 min wyszli na prowadzenie. Sprytnie rozegrany rzut wolny wykorzystuje Marcin Mosio. Wis3a w tej czeoci gry mia3a najlepsz1 sytuacje w samej koncówce. Szczepan Ko3ton podaje miedzy obronców gooci do Kamila Furga3a, jednak ten w dobrej pozycji strzela obok s3upka. Po przerwie Wis3a kontynuuje swoje starania do doprowadzenia do remisu. To najlepszy okres gry gospodarzy, który zostaje wynagrodzony bramk1. Grzegorz Solak fauluje Szczepana Ko3tona w obrebie pola karnego, a prowadz1ca to spotkanie pani sedzia - Angelika Kury3o bez wahania pokazuje "na wapno". Karnego na gola zamienia Lukasz Giza, dla którego by3o to pierwsza ligowa bramka w barwach Wis3y.

Jednak od tej chwili to Polan "przejmuje stery". Szybko uzyskuje prowadzenie na 2:1 za spraw1 Sebastiana Liro, który po doorodkowaniu z ro?nego kieruje futbolówke do bramki. W 78 min jest ju? wszystko jasne - Konrad Wróbel strzela na 1:3 i Polan wygrywa to spotkanie. (Miko3aj Strycharz)

Video

0-1 Marcin Mosio 24
1-1 Lukasz Giza 56 - karny
1-2 Sebastian Liro 64


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860044 (od 21.07.06); 0,020 s., IE, FF, O, G, S.