Wisła Szczucin
LUKS Skrzyszów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Przybli?ymy sie czy oddalimy od strefy spadkowej..?


Skrzyszów

Wis3a

28.04.2012 (sobota),
godz. 17.00, Skrzyszów
3:4 (2:1)

Bramki:
1-0 Tomasz Lis 2
1-1 Kamil Furga3 43
2-1 Marek Proszowski 45
2-2 Szczepan Ko3ton 54
2-3 Marek Trójniak 67
2-4 Patryk Rusek 70
3-4 Andrzej Ko3basiuk 87

Sedziowa3: Zbigniew Smolen (Brzesko)
—ó3te kartki: D. Ko3ton
Widzów: 60

Skrzyszów: Dominik Kwater - Lukasz Baran, Mateusz Barchan, Marcin Witek (46 Tomasz Babiarz), Dariusz Depukat - Marek Nowak (70 Kamil Kotapka), Mateusz Brzuchacz, Tomasz Lis, Marek Proszowski - Damian Budzik (46 Andrzej Ko3basiuk), Jacek Proszowski.
Trener: Roman Ciochon.

Wis3a: Bartosz Pochron - Karol Miklasinski (55 Marek Trójniak), Jaros3aw Bedkowski, Jakub Nytko, Dariusz Ko3ton - Kamil Furga3, Mateusz Labuz, Piotr Lechowicz, Tomasz Urban (46 Lukasz Giza) - Szczepan Ko3ton, Patryk Rusek.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

W Skrzyszowie zdobywamy bardzo wa?ne trzy punkty, które oddalaj1 nas od strefy spadkowej. Spotkanie mia3o interesuj1cy przebieg. W bramce z koniecznooci musia3 stan1a Bartosz Pochron. Wis3a ju? po pierwszej akcji przeciwnika przegrywa3a 1:0 - po rzucie ro?nym zawodnik gospodarzy g3ow1 skierowa3 pi3ke do bramki. W koncówce pierwszej po3owy za spraw1 Kamil Furga3a doprowadziliomy do remisu. Mimo to, Skrzyszów zdo3a3 jeszcze strzelia Wiole "bramke do szatni".

Po przerwie Wiolacy wzieli sie za odrabianie strat. Ju? w 55 min Szczepan Ko3ton doprowadza do stanu 2:2, a chwile póYniej na prowadzenie gooci wyprowadza Marek Trójniak, który jeszcze niedawno wszed3 z 3awki rezerwowej. Wis3a "idzie za ciosem" i uzyskuje gola nr 4, autorstwa Patryka Ruska. Mimo to, gospodarze ani myol1 sie poddawaa i na piea minut przed koncowym gwizdkiem strzelaj1 na 3:4. Ostatnie fragmenty meczu to prawdziwa "gra nerwów", któr1 Wis3a szczeoliwa wygrywa, jak i ca3e spotkanie!

Ogólnie, mimo wyniku Wis3a w tym pojedynku przewa?a3a. Jednak mecz od pocz1tku uk3ada3 sie po myoli gospodarzy. Szczucinska dru?yna mog3a to spotkanie wygraa o wiele wy?ej. Sytuacje podbramkowe by3y, ale brakowa3o skutecznooci. Na szczeocie w drugiej po3owie "celowniki" naszych pi3karzy by3y ju? ustawione lepiej. Jednak w koncówce znów zabrak3o koncentracji i zrobi3a sie nie potrzebna "nerwówka". Ostatecznie uda3o sie dowieoa korzystne - i w pe3ni zas3u?one - zwyciestwo. Warto zaznaczya bardzo dobr1 postawe m3odych zawodników Wis3y - Jakuba Nytko i Patryka Ruska.

Kolejny mecz Wis3y, jak i ca3a kolejka okregówki ju? w ten wtorek. 1 maja u siebie zagramy z Polanem —abno, który walczy o awans i za wszelk1 cene bedzie chcia3 wywieoa ze Szczucina komplet punktów. Ju? teraz gor1co zapraszamy na to spotkanie - pocz1tek o godz. 17.00.

Relacja z Dziennika Polskiego:

W spotkaniu istotnym dla sytuacji w dole tabeli zwycie?yli szczucinianie, dzieki czemu oddalili sie od strefy spadkowej.

W obydwu zespo3ach z ró?nych przyczyn zabrak3o nominalnych bramkarzy, jednak nie straci3o na tym widowisko. Rozpocze3o sie idealnie dla miejscowych, gdy? ju? w 2 min po centrze z rzutu ro?nego J. Proszowskiego, celnie na bramke uderzy3 Lis. Sporo emocji by3o tu? przed przerw1, najpierw w 40 min sytuacje sam na sam zmarnowa3 Lechowicz, a chwile póYniej do remisu doprowadzi3 Furga3. Riposta skrzyszowian by3a b3yskawiczna i przed przerw1 M. Proszowski wykorzysta3 b31d obronców. Pocz1tek drugiej po3owy by3 wrecz koncertowy w wykonaniu gooci. Po szkolnych b3edach defensorów, Wis3a odrobi3a straty i obje3a dwubramkowe prowadzenie. Miejscowi zdo3ali zmniejszya rozmiary pora?ki. (JAROSLAW BODUCH)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860822 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.