Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

D1brovia na wiosne, jak na razie z kompletem punktów. Czas, by w Szczucinie zazna3a "zadyszki"!


Wis3a

D1brovia

15.04.2012 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
0:5 (0:2)

Bramki:
0-1 Arkadiusz Chwa3ek 13
0-2 Artur Nowak 27
0-3 Medala 49
0-4 Artur Nowak 82
0-5 Medala 89

Sedziowa3: Witek Daniel z Tarnowa
—ó3te kartki: Wróbel
Widzów: 150

Wis3a: Tomasz Kmiea - Patryk Kuta (55 Karol Miklasinski), Jaros3aw Bedkowski (64 Micha3 Furga3), Mateusz Labuz, Bartosz Pochron - Lukasz Giza (46 Szczepan Ko3ton), Kamil Furga3, Piotr Lechowicz, Tomasz Urban - Patryk Rusek (46 Marek Trójniak), Adam Majka.
Trener: Jerzy Smao.

D1brovia: M. Nowak - J. Cielczyk, Wróbel, Czupryna, Bia3as, Medala - Liro (75 Cierlik), Klimaj (56 Minorczyk), Chwa3ek - A. Nowak, Aksamit (80 Wioniowski).


Komentarz

Co tu du?o pisaa - wynik mówi sam za siebie. D1brovia nie da3a szans Wiole, której zafundowa3a a? piea bramek. Wiolacy byli tylko t3em dla rywala, a na dodatek pope3niali fatalne b3edy, które d1browiacy bezlitoonie wykorzystywali. Kolejne tracone bramki pod3amywa3y Wis3e, a przyjezdnym dodawa3y pewnooci siebie. W konsekwencji D1brovia w koncówce strzeli3a na 0:4 i 0:5.

D1brovia runde wiosenn1 zacze3a znakomicie - dwa wyjazdowe zwyciestwa w Tarnowie i Jadownikach oraz u siebie z Or3em. Wis3a wrecz przeciwnie - dwie pora?ki z Soko3em i Iskr1 oraz wymeczona wygrana w Debnie. Jednak, jak wiadomo w pi3ce te statystyki nie wiele maj1 wspólnego z rzeczywistooci1, a tym bardziej, ?e s1 to derby, które rz1dz1 sie w3asnymi prawami. Niestety dzio, d1browiacy potwierdzili to, ?e s1 "na fali" i wrecz rozbili Wis3e.

Pod nieobecnooa Lukasza Bebla, którego ju? w tym sezonie nie zobaczymy (wyjazd za granice) w bramce stan13 Tomasz Kmiea. M3ody, niedoowiadczony bramkarz robi3 co móg3, ale dzisiejszego meczu nie mo?e zaliczya do udanych, bo a? pieciokrotnie wyjmowa3 pi3ke z siatki. Ju? w 13 min niezbyt pewnie zachowa3 sie w polu karnym, co wykorzysta3 Arkadiusz Chwa3ek - 0:1. Jednak Kmiecia nie mo?na na pewno winia za ca3y mecz, bo nie móg3 on liczya na swoich obronców, którzy dzio grali bardzo niepewnie. W 27 min potwierdzi3 to Mateusz Labuz, który wrecz "podarowa3" pi3ke Arturowi Nowakowi, który ju? wiedzia3, co z ni1 zrobia - 0:2. Wis3a stara3a sie, ale D1brovia na niewiele pozwala3a. Najlepsza sytuacja to ta, w której Piotr Lechowicz zagra3 wzd3u? bramki, a zamykaj1cy akcje Tomasz Urban nie trafi3 w bramke.

Po przerwie zamiast próby odrabiania strat przez Wis3e mieliomy kolejn1 bramke dla D1brovii. Ju? cztery minuty po wznowieniu gry Medala podwy?szy3 na 0:3. To musia3o "podci1a skrzyd3a" Wiolakom. Przy takim wyniku m1drze graj1ca defensywa D1brovii nie dopuszcza3a do groYnych sytuacji podbramkowych. A uderzenia zza pola karnego pod poprzeczke Urbana i Labuza ofiarnie broni3 bramkarz gooci. W koncówce Wis3a nadzia3a sie na kontry przyjezdnych, którzy bezlitoonie "dobili" gospodarzy.

W brzydk1, deszczow1 pogode Wis3a musia3a uznaa wy?szooa D1brovii, która tym samym nadal jest niepokonana na wiosne. Pora?ka tym bardziej bolesna, ?e a? 0:5 i to z rywalem zza miedzy. Niestety, ale dzio wszystko by3o po stronie D1brovii, która zagra3a lepiej i zabójczo skutecznie.

Miko3aj Strycharz

Relacja z Dziennika Polskiego:

Derby Powiola dla D1brovii. Wygra3a dzieki niefrasobliwooci defensorów Wis3y. Dla rywala zza miedzy byli nad wyraz goocinni. Ju? w 5 min b31d obrony Wis3y wykorzysta3 Chwa3ek. Przerzuci3 pi3ke nad bramkarzem i strzeli3 do pustej bramki.

W 25 min Urban w sytuacji sam na sam uderzy3 obok s3upka. Dwie minuty póYniej Artur Nowak 3adnym strza3em podwy?szy3 wynik. W 45 min Majka strzeli3 obok bramki. W 49 min nieporozumienie obronców wykorzysta3 Medala. W kolejnych minutach goocie mieli s3upek. Urbanowi natomiast wybito pi3ke z linii bramkowej. W 82 min A.Nowak z 12 metrów pokona3 bramkarza Wis3y. W 89 min Chwa3ek mocno uderzy3. Kmiea wybi3 pi3ke przed siebie, dopad3 do niej Chwa3ek i ustali3 wynik. (ANMI)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860048 (od 21.07.06); 0,012 s., IE, FF, O, G, S.