Wisła Szczucin
Sokó3 Borzecin Górny - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Wiosna dla Wis3y rozpoczyna sie w Lekach.


Sokó3

Wis3a

24.03.2012 (sobota),
godz. 15.00, Leki
1:0 (0:0)

Dru?yna Soko3a wszystkie mecze jako gospodarz w rundzie wiosennej rozgrywa na boisku Iskry Leki.

Bramki:
1-0 Kamil Zawada 55

Sedziowa3: Mariusz Stec z Bochni
—ó3te kartki: K. Furga3
Widzów: 50

Sokó3:

Wis3a: Lukasz Bebel - Karol Miklasinski, Piotr Lechowicz, Jaros3aw Bedkowski, Patryk Kuta - Sebastian Bator (15 Adam Majka), Kamil Furga3, Mateusz Labuz, Lukasz Giza - Tomasz Urban, Marek Trójniak (78 Micha3 Furga3).
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Niestety, ale runde wiosenn1 zaczynamy tak samo, jak ca3y sezon, czyli od pora?ki z Soko3em Borzecin. Czego zabrak3o Wiole w tym spotkaniu? Przede wszystkim chyba si3y ofensywnej, bo w drugiej po3owie nie byliomy w stanie ani razu powa?nie zagrozia bramce nominalnych gospodarzy (spotkanie rozgrywano w Lekach). A tak przecie? meczu wygraa sie nie da, co najwy?ej zremisowaa, ale wtedy nie mo?na pozwolia, ?eby rywal strzeli3 bramke, któremu jednak ta sztuka sie uda3a.

W Borzecinie trwa przebudowa obiektu sportowego, który bedzie najnowoczeoniejszym tego typu kompleksem w gminie i powiecie, jak chwali sie dumny wójt. Z takim stadionem Sokó3 móg3by bez trudu wystepowaa w IV lidze, do której jak na razie zmierza. Dzieki dzisiejszej wygranej do lidera rozgrywek traci ju? tylko piea oczek, a nie zapomnijmy, ?e awans uzyskaj1 dwie najlepsze dru?yny. W zwi1zku z powy?szym ca31 runde Sokó3, jako gospodarz rozegra na kameralnym boisku ulokowanym w leonym zaciszu w miejscowooci Leki, gdzie na co dzien wystepuje dru?yna Iskry.

Tak jak sie mo?na by3o spodziewaa Wis3a wyst1pi3a w okrojonym sk3adzie w porównaniu z tym, co by3o w jesieni. Zabrak3o Grzgorza Tabora (przeszed3 do D1brówek Brenskich), Dariusza Ko3tona (nie wznowi3 treningów), Bartosza Pochronia (kontuzja) oraz Szczepana Ko3tona (pauzuje za czerwon1 kartke). —eby tego by3o ma3o to ju? na pocz1tku spotkania boisko opuocia musia3 równie? Sebastian Bator, któremu odnowi3a sie kontuzja.

Pierwsz1 po3owe spotkania mo?na zaliczya do tych wyrównanych, z ma31, lecz istotn1 ró?nic1 - Sokó3 stwarza3 groYniejsze sytuacje podbramkowe. Jednak za ka?dym razem na przeszkodzie stawa3 dobrze dysponowanym w tym meczu Lukasz Bebel. My z kolei umiejetnooci jego vis à vis'a sprawdzali w szczególnooci po rzutach wolnych. Miedzy innymi soczysty strza3 Jaros3awa Bedkowskiego pod poprzeczke wybroni3 z trudem bramkarz gospodarzy.

Druga po3owa mo?e wygl1da3aby podobnie, jak pierwsza, jednak i tutaj zasz3a ma3a, lecz istotna ró?nica - Sokó3 w 55 min strzeli3 gola. Przy takim obrocie sprawy Wis3a musia3a zaatakowaa, a to im po prostu nie wychodzi3o. "Si3a ra?enia" by3a zbyt ma3a - a? tak ma3a - ?e nie oddaliomy nawet strza3u celnego. W ostatnim kwadransie gry do ataku zosta3 przesuniety nawet Piotr Lechowicz, ale i on nie by3 w stanie nic zdzia3aa. Na dodatek musieliomy uwa?aa na kontry przeciwnika, a takich nie brakowa3o. Jednak Bebel nie da3 sie ju? zaskoczya, a w 85 min zanotowa3 parade sezonu! Tej interwencji ujmuje tylko to, ?e sam sobie po czeoci nasz bramkarz ca31 t1 akcje spowodowa3. Z lewego skrzyd3a posz3o ni to strza3, ni doorodkowanie, po którym pi3ka odbi3a sie od bramkarza Wis3y, nastepnie od s3upka i poturla3a sie na metr przed bramk1, gdzie napastnik z Borzecina ju? na ni1 czyha3. Jednak uderzenie jego obroni3 w ostatniej chwili wrecz brawurowym rzutem Lukasz Bebel, który w zespole Wis3y by3 najlepszym zawodnikiem w tym meczu.

Miko3aj Strycharz.

Video

20 min - uderzenie z rzutu wolnego Lukasza Gizy
41 min - rzut wolny dla Soko3a
1-0 Kamil Zawada 55
65 min - groYny strza3 zawodnika Soko3a


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860884 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.