Wisła Szczucin
GKS Drwinia - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Na koniec rundy jesiennej pojedynek na niewygodnym terenie.


Drwinia

Wis3a

11.11.2011 (pi1tek),
godz. 11.00, Drwinia
2:1 (1:0)

Pierwotnie mecz mia3 bya rozegrany o godz. 13.00, jednak zosta3 prze3o?ony na godz. 11.00.

Bramki:
1-0 Micha3 Leoniak 37
2-0 Pawe3 Ko3odziej 75
2-1 Grzegorz Tabor 85

Sedziowa3: Micha3 Mrzyg3ód z Brzeska
—ó3te kartki: Leoniak
Widzów:

Drwinia:

Wis3a: Lukasz Bebel - Patryk Kuta (65 Micha3 Furga3), Piotr Lechowicz, Jaros3aw Bedkowski, Bartosz Pochron - Mateusz Labuz, Dariusz Ko3ton - Adam Majka, Stanis3aw Dernoga, Karol Miklasinski - Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Z powodu licznych kartek, jakie Wis3a zaliczy3a ostatnio z Olimpi1, w meczu z GKS-em sk3ad musieli uzupe3nia juniorzy - Patryk Kuta, Micha3 Furga3 oraz Stanis3aw Dernoga. Wis3a przegra3a, ale gdyby by3a skuteczniejsza mog3a odmienia losy spotkania. Sytuacji nie brakowa3o - m.in. poprzeczka Mateusza Labuza czy nie wykorzystane akcje Bartosza Pochronia i Grzegorza Tabora. Ten ostatni w koncówce meczu strzeli3 gola na 2:1.

Relacja z www.grobla.net:

Zespó3 GKS Drwinia w owi1teczne przedpo3udnie rozegra3 na stadionie w Drwini mecz z zespo3em Wis3y ze Szczucina. Mecz rozgrywany by3 przy s3onecznej pogodzie, lecz przy mocnym i zimnym, niesprzyjaj1cym wietrze. Pierwsz1 bramke dla GKS Drwinia zdoby3 Micha3 Leoniak po dograniu od Patryka Siudaka. Pierwsza po3owa zakonczy3a sie wynikiem 1:0. Po przerwie zespó3 gooci z wiekszym animuszem ruszy3 do ataków i w pocz1tkowych fragmentach gry Wis3a przewa?a3a, bed1c czeociej w posiadaniu pi3ki. Dopiero po zmianach w polu obraz gry zdecydowanie uleg3 zmianie i dru?yna GKS, podobnie jak w pierwszej po3owie z3apa3a w3aociwy rytm. Bardzo dobrze wypadli w debiucie Wojtek Styczen i Karol Bawó3. Drug1 bramke dla zespo3u GKS zdoby3 Pawe3 Ko3odziej po dok3adnym doorodkowaniu Micha3a Leoniaka. W ostatnich 10 minutach zespó3 gooci przeprowadzi3 trzy groYne kontry, z których jedna zamieniona zosta3a na bramke. Ostatecznie mecz zakonczy3 sie wygran1 GKS 2 : 1. Warto podkreolia dobr1 prace arbitrów spotkania reprezentuj1cych OKS Brzesko.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860838 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.