Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Olimpia Wojnicz Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Walka z liderem.


Wis3a

Olimpia

06.11.2011 (niedziela),
godz. 13.00, Szczucin
1:3 (0:2)

Bramki:
0-1 Krzysztof Pytka 4
0-2 Marcin Duda 15
1-2 Bartosz Pochron 75
1-3 Krzysztof Pytka 82

Sedziowa3: Grzegorz Owierczek z Tarnowa
Czerwone kartki: S. Ko3ton (Wis3a, 88 min - druga ?ó3ta), Urban (Wis3a, 90 min - za niesportowe zachowanie)
—ó3te kartki: Furga3, Bedkowski, S. Ko3ton dwie, Urban - L1dwik, Marciniec
Widzów: 50

Wis3a: Lukasz Bebel - Karol Miklasinski (46 Dariusz Ko3ton), Piotr Lechowicz, Jaros3aw Bedkowski, Bartosz Pochron - Mateusz Labuz, Kamil Furga3 - Marek Trójniak (46 Adam Majka), Szczepan Ko3ton, Tomasz Urban - Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Olimpia: Pawe3 Micha3ek - Patryk Marciniec, Mateusz Kubon, Mateusz L1dwik, Krzysztof Pytka - Daniel Sikorski (75 Artur Niemczyk), Lukasz Kusion, Jacek Malisz, Dawid Kurzawski - Marcin Duda, Jordan Oc3on (60 Szymon Biernacki).
Trener: Jacek Awik.


Komentarz

Ju? po kwadransie gry Wis3a przegrywa3a z Olimpi1 0:2. Te dwie szybko strzelone bramki spowodowa3y komfort w dru?ynie przyjezdnych, a w zespole gospodarzy du?o nerwowooci. Jednak ta wrecz kipi1ca wociek3ooa Wiolaków nie prze3o?y3a sie na wyrównanie strat. Choa by3o blisko, bo sytuacje by3y i gol kontaktowy równie?. Jednak nie dane nam by3o tego meczu przynajmniej zremisowaa, a sedzia spotkania w koncówce wyrzuci3 z boiska dwóch zawodników Wis3y.

Olimpia Wojnicz rewelacyjnie rozpocze3a sezon - po 6 kolejkach by3a niekwestionowanym liderem rozgrywek - mia3a komplet punktów z 26 bramkami strzelonymi i tylko z 5 straconymi. PóYniej jednak wojnicka maszynka do zwyciestw sie zacie3a i przysz3y m.in. wa?ne pora?ki z Jadowniczank1 oraz Zorz1, co spowodowa3o ju? nie a? tak pewne prowadzenie w tabeli, ale jednak nadal prowadzenie. Dlatego Olimpia ca3y czas stawiana jest woród faworytów do awansu. Dzio w Szczucinie - dzieki swojej wygranej - to potwierdzi3a.

Du?a w tym zas3uga szybko strzelonych bramek. Ju? w 4 min b31d Lukasza Bebla, który z3apa3 do r1k podanie od w3asnego obroncy. Efekt - rzut wolny pooredni na w3asnym polu karnym i krótkie podanie do Krzysztofa Pytki, który p3askim strza3em w "d3ugi róg" bramki pokonuje szczucinskiego bramkarza. W 15 min pad3 kolejny gol. Tym razem pi3ke na orodku boiska traci Mateusz Labuz na rzecz Jordana Oc3onia, który szybkim podaniem "uruchamia" Marcina Dude, a ten z 16 metrów strzela obok s3upka.

Lepiej ten mecz nie móg3 sie zacz1a dla liderów z Wojnicza, którzy od tego momentu zaczeli spokojnie kontrolowaa gre. Wis3a w tej czeoci gry nie mia3a w ogóle pomys3u na rozmontowanie defensywy gooci. W przeciwienstwie do drugiej po3owy, w której Wiolacy zepchneli Olimpie do g3ebokiej obrony. Po czeoci du?a w tym zas3uga wprowadzonych w przerwie Adama Majki i Dariusza Ko3tona (szkoda, ?e weszli dopiero w przerwie...)

Jednak d3ugo nie mogliomy pokonaa Paw3a Micha3ka. To on obroni3 najpierw strza3 Adama Majki z ostrego k1ta, a póYniej atomowe uderzenie Kamila Furga3a prawie z... po3owy boiska. Z kolei w 73 min po doorodkowaniu Mateusza Labuza z wolnego w zamieszaniu na pi1tym metrze pi3ka znalaz3a sie pod nogami Grzegorza Tabora, który jednak nie trafi3 w bramke.

Czas ucieka3, a wynik nadal 0:2 dla rywala. Trener Jerzy Smao postanawia postawia wszystko na jedn1 karte, czyli do ataku przesuwa Piotra Lechowicza. Na efekty nie trzeba by3o czekaa d3ugo. W 75 min po doorodkowaniu z ro?nego przez Labuza, z g3ówki pi3ke do bramki kieruje Bartosz Pochron. Ma3o tego - dwie minuty póYniej spod nóg Pytki futbolówke zagarnia w3aonie Lechowicz i biegnie z ni1 na bramke strze?on1 ju? tylko przez bramkarza Olimpii. Niestety, zawodnik Wis3y naciskany przez wracaj1cych obronców gooci nie trafia nawet w bramke.

Ca3y wysi3ek i nadzieja Wis3y pad3y w 82 min, bo dru?ynie z Wojnicza wystarczy3a jedna akcja, by uzyskaa kolejnego gola. Precyzyjnym uderzeniem obok s3upka z wolnego tu? przed polem karnym popisa3 sie Krzysztof Pytka.

Niestety przy tym golu nie popisa3 sie kolei sedzia spotkania, który najpierw nie zauwa?y3 faulu na Jaros3awie Bedkowskim, ?eby sekunde póYniej zagwizdaa identyczny faul na korzyoa Olimpii, z którego to pad3a bramka na 1:3. Ogólnie sedzia g3ówny spotkania oraz jeden z bocznych nie za bardzo mogli opanowaa sytuacji na boisku i czesto-gesto podejmowali kontrowersyjne decyzje. Nic wiec dziwnego, ?e ambitnie walcz1cym zawodnikom Wis3y puoci3y nerwy. Efekt tego taki, ?e mecz konczyliomy w... dziewieciu. Delikatnie pisz1c - za dyskusje z arbitrem czerwone kartki ujrza3 Szczepan Ko3ton oraz Tomasz Urban.

Szkoda wiec nerwów i przede wszystkim wyniku spotkania. I nie mo?na tu miea ca3ej pretensji do sedziów, bo zespó3 z Wojnicza by3 po prostu pi3karsko lepszy. Tyle tylko, ?e mogliomy w tym coo ugraa, jednak nie zdo3aliomy pokonaa przeciwnooci losu.

To by3o ju? ostatnie jesienne spotkanie przed w3asn1 publicznooci1. W pi1tek Wis3a na zakonczenie rundy pojedzie do Drwini, aby tam na ma3ym, ciasnym i niewygodnym boisku zmierzya sie z tamtejszym GKS-em. Warto zauwa?ya, ?e po meczu z Wojniczem dzieki licznym kartkom uszczupli sie kadra na to spotkanie. I a? sie cionie pytanie na usta, czy "gra warta by3a owieczki"...

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860864 (od 21.07.06); 0,094 s., IE, FF, O, G, S.