Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Cie?kowianka Cie?kowice Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Trzecie zwyciestwo z rzedu?


Wis3a

Cie?kowianka

25.09.2011 (niedziela),
godz. 16.00, Szczucin
1:1 (1:1)

Bramki:
0-1 Maciej GwóYdY 10
1-1 Adam Majka 22

Sedziowa3: Tomasz Kubik z Bochni
—ó3te kartki: Majka, K.Furga3 - Marek Szczepanik, T.Popiela
Widzów: 130

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski (74 Marek Trójniak), Piotr Lechowicz, Mateusz Labuz, Dariusz Ko3ton - Adam Majka (64 Lukasz Giza), Kamil Furga3, Szczepan Ko3ton, Tomasz Urban (68 Mi3osz Sza3ach) - Sebastian Bator, Grzegorz Tabor (83 Jaros3aw Bedkowski)
Trener: Jerzy Smao

Cie?kowianka: Piotr Ho3da - Robert Oleksowicz, Marek Szczepanik, Dariusz Banach, Tomasz Popiela - Ireneusz Kapa3ka (72 Micha3 Wiecek), Mateusz Stanuch, Krystian Truchan, Krzysztof —aba (86 Lukasz Uchwat) - Maciej GwóYdY (80 Roman), Maciej Szczepanik (62 Lukasz Popiela).


Komentarz

Po dwóch kolejnych zwyciestwach, tym razem Wis3a podzieli3a sie punktami z Cie?kowiank1, dla której by3 to trzeci z rzedu mecz bez pora?ki.

Ju? pierwsza groYniejsza akcja przynios3a goociom powodzenie. W 10 min Marek Szczepanik spod linii orodkowej wrzuci3 pi3ke w pole karne, a GwóYdY g3ówk1 z 7 m w "d3ugi" róg pokona3 oolepionego przez s3once Liguza. Dwie minuty póYniej mog3o bya 0-2, ale po centrze z rzutu ro?nego, Liguz obroni3 zarówno strza3 T. Popieli, jak i poprawke —aby. W kolejnych minutach pierwszej po3owy wiecej z gry mieli ju? gospodarze. W 20 min, finalizuj1cy podanie Urbana, Majka trafi3 z 4 m w s3upek. Minute póYniej obronca gooci w ostatniej chwili "zdj13" pi3ke z nogi Taborowi. Do wyrównania dosz3o w 22 min; po silnym strzale S. Ko3tona pi3ke musn13 jeszcze Majka i trafi3a ona w "d3ugi" róg. W 38 min tu? obok s3upka uderzy3 z 24 m S. Ko3ton. Dwie minuty póYniej S. Ko3ton z Lechowiczem bardzo 3adnie rozegrali rzut wolny, wychodz1cego na czyst1 pozycje Batora pi3ka trafi3a jednak w piete. W 41 min minimalnie pomyli3 sie natomiast z 24 m K. Furga3.

Po zmianie stron nadal wiecej z gry mie3a zespó3 ze Szczucina. W 53 min Ho3da obroni3 mocny strza3 z 16 m Batora, osiem minut póYniej skutecznie interweniowa3 natomiast po uderzeniu z podobnej odleg3ooci S. Ko3tona. W 62 min Bator zbyt d3ugo zwleka3 ze strza3em, posy3aj1c ostatecznie pi3ke obok s3upka. Szeoa minut póYniej bliski zdobycia bramki z drugiej strony boiska by3. K. Trychan; po jego strzale z 15 m pi3ka "ostemplowa3a" poprzeczke. W kolejnych minutach ?adna z dru?yn nie mia3a ju? dobrej okazji strzeleckiej. W doliczonym czasie gry, goocie umieocili wprawdzie pi3ke w bramce, ale dwóch ich zawodników by3o na spalonym. (STM)

Relacja z Dziennika Polskiego.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863928 (od 21.07.06); 0,015 s., IE, FF, O, G, S.