Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - LUKS Skrzyszów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Skrzyszów to beniaminek, który mo?e napsua sporo krwi Wiole.


Wis3a

Skrzyszów

11.09.2011 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
3:0 (2:0)

Bramki:
1-0 Grzegorz Tabor 33
2-0 Sebastian Bator 36
3-0 Mateusz Labuz 76

Sedziowa3: Lukasz Kozio3 z Tarnowa
—ó3te kartki: Urban, Miklasinski - Boruch, Lis
Widzów: 130

Wis3a: Daniel Liguz - Bartosz Pochron (80 Jaros3aw Bedkowski), Piotr Lechowicz, Mateusz Labuz, Lukasz Giza (48 Dariusz Ko3ton) - Adam Majka, Kamil Furga3, Szczepan Ko3ton (65 Mi3osz Sza3ach), Tomasz Urban - Sebastian Bator, Grzegorz Tabor (54 Karol Miklasinski).
Trener: Jerzy Smao.

Skrzyszów: Tomasz Babiarz - Mateusz Barchan, Mateusz Boruch (55 Pawe3 Kukla), Lukasz Baran (62 Dariusz Depukat) - Rafa3 Wieckowski, Jacek Proszowski, Marek Proszowski, Tomasz Lis, Dominik Kwater (62 Maksymilian Szarot) - Damian Budzik, Marcin Witek.
Trener: Bronis3aw Bartkowski.


Komentarz

Beniaminek ze Skrzyszowa okaza3 sie s3abszym przeciwnikiem ni? mo?na sie by3o spodziewaa. Wis3a wygra3a pewnie 3:0, a wynik móg3 bya wy?szy. Pierwsze bramki w tym sezonie strzelili Grzegorz Tabor i Mateusz Labuz, do siatki trafi3 równie? Sebastian Bator. W 80 min na boisko wszed3 Jaros3aw Bedkowski, który po blisko pieciomiesiecznej przerwie powróci3 do gry. Za tydzien cie?ki mecz wyjazdowy z Polanem —abno.

LUKS Skrzyszów, który w tym sezonie wygra3 u siebie z Drwini1 i D1brovi1, najwyraYniej nie mo?e sie "prze3amaa" w meczach wyjazdowych. Po pora?kach w Borzecinie i Debnie, dzio zaliczy3 trzeci1 w Szczucinie. Z kolei Wis3a na dobr1 sprawe dopiero dzio wygra3a pierwszy raz w tym sezonie (nie licz1c trzech punktów za walkower z Or3em).

Zwyciestwo przysz3o dooa 3atwo. Ju? w 7 min po podaniu Tomasza Urbana w dobrej sytuacji strzeleckiej znalaz3 sie Sebastian Bator, ale trafi3 w nogi Tomasza Babiarza. To w3aonie Bator w pierwszej po3owie królowa3 w ofensywie szczucinskiej dru?yny. Do niego najczeociej dochodzi3y podania b1dY w polu karnym "szuka3a" go pi3ka. Mimo to, pierwszy do bramki trafi3 Grzegorz Tabor, który z g3ówki wykonczy3 doorodkowanie z rzutu ro?nego Mateusza Labuza. Chwile póYniej wreszcie na liste strzelców zapisa3 sie m3ody Sebastian Bator. Asystowa3 mu Urban, który na wysokooci pola karnego wyprzedzi3 obronce przyjezdnych i poda3 do napastnika Wis3y, który skierowa3 futbolówke do bramki.

Natomiast dru?yna ze Skrzyszowa czesto szuka3a gry d3ugimi prostopad3ymi podaniami, które i tak najczeociej l1dowa3y w rekach naszego bramkarza. Jednak w ostatnim kwadransie pierwszej po3owy goocie otrzymali "prezenty" od naszej defensywy i mogli strzelia bramke. Najpierw Lukasz Giza tak g3ówkowa3 pi3ke, ?e ta trafi3a wprost pod nogi zawodnika LUKS-u, ale ten trafi3 w s3upek. Potem Daniel Liguz poda3 do... napastnika gooci, ale pi3ka ponownie zatrzyma3a sie na s3upku. Na dodatek jeszcze przy mocnym uderzeniu zza pola karnego zawodnika Skrzyszowa futbolówka musne3a zewnetrznej czeoci poprzeczki.

Takie b3edy mog3y nas sporo kosztowaa, bo wynik 2:0 nie jest jeszcze wynikiem wygranym (patrz - tydzien temu z Jadowniczank1). Jednak druga czeoa spotkania to ju? dooa bierna postawa Skrzyszowa, który ani razu powa?nie nie zagrozi3 Wiole. Natomiast my kontrolowaliomy sytuacje na boisku, i raz po raz próbowaliomy atakowaa bramke gooci. W 60 min mieliomy doskona31 sytuacje do podwy?szenia rezultatu. Jednak rzutu karnego po faulu na Adamie Majce - ju? drugiego z rzedu - nie wykorzysta3 Szczepan Ko3ton. Z kolei w 73 min po wolnym z 18 metrów Mateusza Labuza pi3ka uderzy3a s3upek. Wreszcie w 76 min podwy?szamy na 3:0. Podrecznikow1 wrecz kontre wyprowadzili zawodnicy Wis3y. Szybkie, dok3adne podania - Sza3ach do Urbana, ten do Batora, który podaje do Labuza, a ten w sytuacji "jeden na jednego" ze stoickim spokojem k3adzie doowiadczonego bramkarza Skrzyszowa i kieruje pi3ke do bramki.

W 80 min na boisku pojawi3 sie Jaros3aw Bedkowski, który blisko piea miesiecy temu po powa?nej kontuzji zapowiedzia3 zakonczenie gry w Wiole. Jednak, jak widaa ten 32-letni zawodnik jeszcze nie powiedzia3 "ostatniego s3owa", za co dzio dosta3 na wejociu gromkie brawa od szczucinskich kibiców.

Za tydzien cie?ki pojedynek w —abnie, w którym coraz omielej mówi sie o awansie do IV ligi. Jednak po trzech zwyciestwach z rzedu, dzio Polan uleg3 w derbach z D1brovi1, co pokazuje ?e apetyty s1 tam chyba wieksze ni? mo?liwooci.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864001 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.