Wisła Szczucin
Iskra Tarnów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Po inauguracyjnej wpadce szansa na rehabilitacje z tarnowsk1 Iskr1.


Iskra

Wis3a

15.08.2011 (poniedzia3ek),
godz. 18.00, Tarnów
0:0 (0:0)

Bramki:
brak

Sedziowa3:
—ó3te kartki: Syrowy, Pad3o, Derlaga
Widzów: 50

Iskra: Pawe3 Kasprzyk - Jonasz —ak, Marcin Bro?ek, Marcin Gajda, Grzegorz Lech - Damian —ak, Robert Gajda, Janusz Syrowy (82 Hubert Szponder), Miros3aw Pad3o (70 Krzysztof Derlaga) - Robert Kozio3 (46 Micha3 Guzy), Marcin Kowalski (75 Dominik Schab).
Trener: Maciej Smagacz.

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski, Piotr Lechowicz, Mateusz Labuz, Bartosz Pochron - Adam Majka (65 Lukasz Giza), Kamil Furga3, Szczepan Ko3ton, Tomasz Urban - Sebastian Bator (85 Rafa3 Oleksy), Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

W ci1gu trzech dni, w których by3y rozegrane dwie kolejki V ligi, Wis3a zanotowa3a na swoje konto jedynie punkt. Ten?e punkt wywalczy3a w dzisiejszym wyjazdowym pojedynku z tarnowsk1 Iskr1. Spotkanie ogólnie mo?na podsumowaa, jako wyrównane. Obie dru?yny stworzy3y sobie kilka dogodnych sytuacji, jednak zabrak3o "zimnej krwi".

Dla Iskry to ju? drugi remis z rzedu. W sobote podzieli3a sie punktami z D1brovi1, od której w ramach Pucharu Polski by3a lepsza w karnych. Wis3a z kolei zaliczy3a pora?ke z beniaminkiem ligi - Soko3em Borzecin. Tak?e na inauguracji ligi lepiej wypadli zawodnicy z Tarnowa. Mimo to, po dzisiejszym remisie, obie dru?yny chyba nie mog1 bya w pe3ni usatysfakcjonowane z swojego dorobku punktowego po dwóch kolejkach.

Spotkanie od samego pocz1tku by3o "szarpane" i obie "jedenastki" mia3y problem ze stworzenie jakiejkolwiek sensownej akcji. Z tej pewnej "pi3karskiej gmatwaniny" wiecej z gry - wydawaa sie mog3o - mieli gospodarze. Jeden ich strza3 "z niczego" z dalszej odleg3ooci sprawi3 wiele k3opotu Danielowi Liguzowi, który ostatecznie przeniós3 pi3ke nad poprzeczk1. W ostatnim kwadransie pierwszej po3owy gra wreszcie zacze3a sie "zazebiaa". Najpierw atomowy strza3 z blisko 25 metrów odda3 Szczepan Ko3ton, ale Pawe3 Kasprzyk wybi3 na róg. PóYniej Sebastian Bator dosta3 podanie w polu karnym, uderzy3 p3asko, ale bramkarz miejscowych obroni3 nogami. Natomiast Iskra ponownie "sprawdza3a" Liguza strza3ami zza pola karnego, jednak bramkarz Wis3y nie dawa3 sie zaskoczya. W samej koncówce tej czeoci gry, obie dru?yny mia3y jeszcze po dogodnej sytuacji. Najpierw zawodnik Iskry doszed3 do uderzenia z g3ówki z okolic 5 metra, ale strzeli3 nad poprzeczk1, a potem Tomasz Urban z 10 metrów nieczysto trafi3 w pi3ke, która poszybowa3a obok bramki.

Druga po3owa równie? nie zachwyci3a. Obie dru?yny nie potrafi3y "przebia sie" przez defensywy rywali, a czasem brakowa3o ostatniego, dok3adnego podania, b1dY strza3u. W 66 min Grzegorz Tabor wygarn13 pi3ke spod nóg przeciwnika, wbieg3 z ni1 w pole karne i poda3 wzd3u? bramki do Sebastiana Batora, który próbowa3 piet1 skierowaa futbolówke miedzy s3upki, ale zrobi3 to niecelnie. Iskra Tarnów z kolei wykonywa3a seryjnie rzuty ro?ne, z których niewiele, ?eby nie napisaa nic, nie wynika3o.

Przy takiej grze, w której udawa3o sie Wiole i Iskrze unikn1a powa?nych pomy3ek (a jeoli sie zdarza3y, to bez konsekwencji) musia3 paoa wynik bezbramkowy. Podzia3 punktów mo?na uznaa chyba, jako werdykt sprawiedliwy. W niedziele kolejny sprawdzian dla Wis3y - Orze3 Debno.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862503 (od 21.07.06); 0,027 s., IE, FF, O, G, S.