Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Piast Stopnica Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Pierwszy sparing okresu przygotowawczego do sezonu 2011/12.


Wis3a

Piast

16.07.2011 (sobota),
godz. 17.30, Szczucin, SPARING
2:1 (1:1)

Bramki:
0-1 Przemys3aw Kot 10
1-1 Adam Majka 45
2-1 Mateusz Labuz 87 - karny

Wis3a: Piotr Strycharz (46 Daniel Liguz) - Kamil Furga3, Marcin Kapel, Mateusz Labuz, Dariusz Ko3ton - Artur Giza, Stanis3aw Dernoga, Szczepan Ko3ton, Krzysztof Rozkuszka - Adam Majka, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Zagrali jeszcze: Bartosz Pochron, Lukasz Giza, Micha3 Furga3, Adam Gmyr i Lukasz Labuz.


Komentarz

Na nie ca3y miesi1c przed startem ligi Wis3a rozpocze3a serie spotkan sparingowych. Na pocz1tek Piast Stopnica, który w zakonczonym sezonie wywalczy3 sobie historyczny awans z A klasy do owietokrzyskiej okregówki. Dlatego z okazji rozpoczecia, jak?e wa?nego okresu przygotowawczego dla dru?yny Piasta, do Szczucina zawita3o ponad 20 sympatyków ze Stopnicy. Jednak mimo prowadzenia 0:1 po 10 minutach gry, musieli ostatecznie pogodzia sie z pora?k1.

W ca3ym spotkaniu Wis3a mia3a wiecej z gry, jednak nie do konca potrafi3a to wykorzystaa albo czasem brakowa3o szczeocia. Choaby w takich sytuacjach, jak przy strzale Grzegorza Tabora, który trafi3 w s3upek czy Adama Majki (najpierw w wewnetrzn1 czeoa poprzeczki, potem w s3upek). Goocie zdecydowanie mniej byli przy pi3ce, ale jak ju? mieli sytuacje to j1 wykorzystali. W 10 min Przemys3aw Kot dosta3 podanie w polu karnym i uderzeniem z 10 metrów pokona3 Piotra Strycharza. Wis3a zdo3a3a wyrównaa w koncówce pierwszej czeoci gry. Tabor poda3 prostopadle do Majki, który wyszed3 "sam na sam", min13 bramkarza i umieoci3 futbolówke w siatce. Losy spotkania rozstrzygn13 rzut karny w 87 min, który na gola zamieni3 Mateusz Labuz. Karny zosta3 podyktowany za faul na Lukaszu Labuzie.

Wis3a wyst1pi3a przede wszystkim w bardzo m3odym sk3adzie. Najstarszy zawodnik, który dzio zagra3 to 26-letni Adam Majka. O nim pisaliomy ju? wczeoniej na stronie, ?e wyra?a chea powrotu do szczucinskiego klubu, w którym wstepowa3 w latach 2004-2009. W ostatnim czasie grywa3 w Avie Gr1dy i Iskrze D1brówki Brenskie. Majka w dzisiejszym sparingu pokaza3 sie ze znanej nam strony, czyli by3 szybki i nie by3o dla niego straconych pi3ek. Kolejn1 "star1-now1" twarz1 w Wiole by3 Marcin Kapel, który po pó3rocznej przerwie po raz kolejny wznowi3 treningi. Trener Jerzy Smao ustawi3 go na dooa eksperymentalnej pozycji, bo na stoperze. W olad Kapla poszed3 równie? Bartosz Pochron, który z kolei po ponad rocznej przerwie wraca do gry w Wiole. W pomocy na bokach zagrali: Artur Giza oraz Krzysztof Rozkuszka. Obydwaj to 19-latkowie, ten pierwszy z LZS Olesna, drugi z D1brówek Brenskich. Szybcy, waleczni i nie bali sie ofensywnych akcji - tak krótko mo?na ich podsumowaa. Pamietajmy jednak, ?e s1 oni dopiero testowani, a to czy ligowe mecze zagraj1 w barwach Wis3y bedzie zale?ea od ró?nych rzeczy (przede wszystkim od porozumienia z ich klubami). W drugiej po3owie na boisku pojawi3 sie równie? Lukasz Giza, który po pó3rocznym wypo?yczeniu do Brzozy Brzezówki, wraca na Witosa.

Tak?e kadra jest ca3y czas w toku "dostrajania", a to dopiero pocz1tek. Wszystko z biegiem czasu powinno sie dopasowaa i wyjaonia. Za tydzien kolejny sparing, tym razem rywal z podkarpackiej okregówki - Ikarus Tuszów Narodowy.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861205 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.