Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Iva Iwkowa Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Zwyciestwo powinno zapewnia Wiole utrzymanie.


Wis3a

Iva

11.06.2011 (sobota),
godz. 17.00, Szczucin
4:0 (3:0)

Bramki:
1-0 Dawid Czaplak 10
2-0 Micha3 Furga3 39
3-0 Jakub Nytko 42
4-0 Micha3 Furga3 72

Sedziowa3: Pawe3 Lachut z —abna
—ó3te kartki dla Wis3y: brak

Wis3a: Piotr Strycharz - Sylwester Wójcik (77 Adrian Kapa3ka), Patryk Kuta, Rados3aw Furga3, Dariusz Ko3ton (46 Stanis3aw Dernoga) - Micha3 Furga3, Tomasz Pietras, Dawid Czaplak (75 Adrian Cygan), Jakub Nytko - Konrad Wo3oszyn (65 Wojciech Leoniewski), Lukasz Labuz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

By3 to ostatni domowy mecz juniorów Wis3y w tym sezonie. Jeszcze przed jego rozpoczeciem wiadomo by3o, ?e przynajmniej remis da naszym graczom utrzymanie. Wiolacy nie kalkulowali jednak i odnieoli okaza3e, oraz zas3u?one zwyciestwo nad dobrze spisuj1cym sie beniaminkiem ligi. Ju? do przerwy zawodnicy Jaros3awa Bedkowskiego swoj1 dominacje na boisku podkreolili trzema bramkami.

Wszystkie trafienia pad3y po 3adnych, sk3adnych i zaplanowanych akcjach. Wynik otworzy3 Dawid Czaplak, potem podwy?szy3 Micha3 Furga3, a na kilka minut przed koncem pierwszej po3owy trzeci1 bramke do3o?y3 Jakub Nytko. W drugiej czeoci meczu Wis3a dalej kontrolowa3a przebieg gry, lecz tym razem s3abiej dopisa3a skutecznooa. Na liste strzelców wpisa3 sie ponownie Micha3 Furga3 i by3 to ostatni gol w tym spotkaniu. Za tydzien juniorzy zakoncz1 sezon wyjazdowym pojedynkiem z Szreniaw1 Nowy Wionicz.

Wydawa3o sie, ?e dru?yna z Iwkowej, która ostatnich pieciu meczach zaliczy3a piea zwyciestw i zajmuje wysokie 6 miejsce w tabeli, sprawi wiecej k3opotu ekipie Jaros3awa Bedkowskiego. Jednak dzio goocie byli tylko t3em dla dobrze spisuj1cych sie gospodarzy. Wiolacy ju? w 10 min wyszli na prowadzenie. Tomasz Piertras poda3 pi3ke nad obroncami w pole karne, gdzie Micha3 Furga3 "krótko" odegra3 do Dawida Czaplaka, który z 12 metrów strzeli3 obok s3upka. Kolejne bramki pad3y w koncówce pierwszej czeoci gry. Najpierw indywidualn1 akcj1 popisa3 sie Konrad Wo3oszyn, który przedar3 sie z pi3k1 z lewej strony i poda3 do Furga3a, który nie da3 szans Mariuszowi B3oniarczykowi. Potem Lukasz Labuz zagra3 "w uliczke" do Furga3a, który wy3o?y3 futbolówke Jakubowi Nytko, a ten z bliskiej odleg3ooci wpakowa3 j1 do bramki.

Po przerwie juniorzy Wis3y do3o?yli jeszcze jedno trafienie. W 72 min doorodkowanie z lewego skrzyd3a Labuza wykonczy3 strza3em z g3ówki Furga3, który tym samym mia3 udzia3 we wszystkich czterech bramkach. Zawodnik, który w przerwie letniej przyszed3 z A klasowej Brzezówki móg3 w tym spotkaniu ustrzelia nawet hat-tricka, ale nie wykorzysta3 dogodniej sytuacji. Wis3a ogólnie mog3a wygraa zdecydowanie wy?ej, ale gracze ze Szczucina - mimo strzelenia czterech goli - razili nieskutecznooci1. Wis3a - Iva 4:0 i juniorzy Wis3y w przedostatniej kolejce sezonu zapewnili sobie utrzymanie.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862505 (od 21.07.06); 0,035 s., IE, FF, O, G, S.