Wisła Szczucin
Orze3 Debno - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Czy Wis3a pokrzy?uje plany awansu juniorów Or3a do Ma3opolskiej Ligi?


Orze3

Wis3a

5.06.2011 (niedziela),
godz. 17.00, Debno
1:0 (0:0)

Bramki:
1-0 Dominik Przeklasa 60

Sedziowa3: Bogus3aw Mecnarowski z —abna
—ó3te kartki: mecz bez kartek
Widzów: 70

Orze3: Lukasz Hamowski - Damian Hebda, Dawid Zydron, Krystian Hebda, Robert Siemieniec (46 Mateusz Witek) - Mateusz Hamowski, Mariusz Gicala, Mateusz Rylewicz (75 Sylwester Macheta), Sebastian Gren (70 Karol Ogar) - Dominik Przeklasa (80 Dawid Koczwara), Miros3aw Morys (60 Dominik Hebda).
Trener: Pawe3 Bernady.

Wis3a: Piotr Strycharz - Konrad Wo3oszyn, Patryk Kuta, Rados3aw Furga3, Sylwester Wójcik - Micha3 Furga3, Tomasz Pietras, Jakub Nytko, Wojciech Leoniewski - Patryk Rusek (70 Kamil Dynak), Lukasz Labuz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

W Debnie stane3y naprzeciwko siebie dwie ca3kowicie odmienne dru?yny. Orze3, walcz1cy o awans do Ma3opolskiej Ligi Juniorów i Wis3a, bij1ca sie o utrzymanie w lidze Okregowej. Orze3, który poprzez brak meczu dru?yny seniorów w ten weekend, móg3 wystawia najsilniejszy sk3ad i Wis3a, której du?a czeoa kluczowych zawodników musi graa w pierwszym zespole. Nieobecnooci, z powodu przypadków losowych, skumulowa3y sie jeszcze bardziej i trener Jaros3aw Bedkowski zmuszony by3 siegn1a po dwóch trampkarzy starszych. Tym sposobem Wis3a pojecha3a do Debna w niesamowicie os3abionym sk3adzie i... walczy3a jak równy z równym. Do przerwy utrzyma3 sie bezbramkowy remis, lecz w drugiej po3owie gospodarze wyszli na prowadzenie. Przy odrobinie szczeocia Wis3a mog3a ugraa, chocia? punkt, lecz ?aden z chaotycznych ataków, z koncówki meczu nie zakonczy3 sie powodzeniem. Warto te? zaznaczya, ?e spotkanie to przyci1gne3o na trybuny du?1, jak na lige okregow1 juniorów, ilooa widzów.

Juniorzy Or3a zdominowali prawie ca3y pojedynek, Wis3a próbowa3a czasami wyprowadzaa kontrataki a inicjatywe przeje3a jedynie w ostatnim kwadransie gry. W pierwszej czeoci gospodarze czeociej byli przy pi3ce, lecz stworzyli sobie tak naprawde tylko dwie bramkowe okazje. Najpierw rzut wolny z naro?nika pola karnego wykonywa3 Sebastian Gren, który przymierzy3 w krótki róg, ale Piotr Strycharz zdo3a3 sparowaa to uderzenie na s3upek. W koncówce pierwszej po3owy spróbowa3 tak?e Dominik Przeklasa, lecz i jego strza3, tym razem na poprzeczke, wybi3 Strycharz. Graj1ca d3ugimi podaniami Wis3a raz stworzy3a realne zagro?enie pod bramk1 Or3a. Lew1 stron1 w pole karne przedar3 sie Wojciech Leoniewski i strzeli3, w krótki róg, na posterunku by3 jednak Lukasz Hamowski.

W drugiej czeoci spotkania zobaczya mo?na by3o jedyn1 w tym pojedynku bramke. Pad3a ona w 60 minucie, kiedy znakomicie obs3u?ony zosta3 Dominik Przeklasa, który uderzeniem z g3owy, z 5 metrów nie da3 szans szczucinskiemu golkiperowi. Do oko3o 75 minuty Orze3 wci1? dominowa3, lecz niewiele z tego wynika3o. Zawodnicy gospodarzy kilka razy doszli wprawdzie do niez3ych pozycji, ale albo pud3owali, albo wrecz "podawali" do bramkarza. Wis3a "powstanie" rozpocze3a w ostatnim kwadransie gry. Akcje w ofensywie by3y jednak zbyt chaotyczne i niezaplanowane. Odnotowaa mo?na jedynie kilka niegroYnych doorodkowan, dwa nieudane rajdy, niecelne przymiarki z dystansu i lekki strza3 celny.

Trzy punkty zosta3y wiec w Debnie. Trzeba jednak przyznaa, ?e lider (graj1cy w najsilniejszym sk3adzie) wypad3 strasznie blado w porównaniu z mocno niekompletn1 Wis31. Mo?na zaryzykowaa nawet stwierdzenie, ?e jeoli Wiolacy zagraliby w najmocniejszym zestawieniu, to zwyciestwo z Or3em by3oby jak najbardziej realne. Za tydzien kluczowy mecz w rozgrywce o awans - Wolania zagra u siebie w3aonie z Or3em. Jeoli juniorzy z Debna tego pojedynku nie przegraj1, to bed1 prawie pewni promocji do MLJ. Jeoli chodzi o Wiolaków, to musz1 oni wygraa za tydzien z Iv1 i wtedy jasne stanie sie, czy ostatni mecz ze Szreniaw1 miea bedzie jeszcze jakieo znaczenie.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863048 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.