Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Tuchovia Tuchów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Tuchovia walczy o utrzymanie.


Wis3a

Tuchovia

15.05.2011 (niedziela),
godz. 11.00, Szczucin
0:2 (0:2)

Bramki:
0-1 Rados3aw Furga3 31 - gol samobójczy
0-2 Micha3 Zelek - z karnego 44

Sedziowa3: Rafa3 Loo z —abna
—ó3tek kartki: Zelek, Igielski

Wis3a: Tomasz Kmiea - Patryk Kuta, Tomasz Hajski (46 Adrian Kapa3ka), Tomasz Pietras, Szymon Owider (65 Adrian Cygan) - Micha3 Furga3, Dawid Czaplak, Jakub Nytko, Konrad Wo3oszyn - Rados3aw Furga3, Lukasz Labuz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski

Tuchovia: Kamil Czapla - Maciej Grzebien, Micha3 Giera3t, Kamil Rogal, Piotr Igielski (73 Mateusz Ba3ut) - Dawid Wioniowski (60 Arkadiusz Kieronski), Krystian Baran, Pawe3 Ludwa, Micha3 Zelek (55 Bart3omiej Walkowicz) - Bart3omiej Hudyka (82 Stachon), Micha3 W1troba.
Trener: Lukasz Giera3t


Komentarz

Szeoa punktów przewagi mieli juniorzy Wis3y przed tym meczem nad swoim dzisiejszym rywalem. Tuchovia jednak wygra3a i jest ju? zaledwie trzy oczka za jedenastym w tabeli zespo3em ze Szczucina. Goocie z Tuchowa przyjechali na ten mecz jakby bardziej zmobilizowani od Wiolaków i od samego pocz1tku narzucili swój styl. Graj1ca nieco w os3abionym sk3adzie Wis3a otrz1sne3a sie dopiero w drugiej po3owie, kiedy Tuchovia mia3a ju? dwubramkowe prowadzenie. Sytuacja zawodników Jaros3awa Bedkowskiego nie rysuje sie zbyt "ró?owo". Naszym juniorom zosta3o do rozegrania jeszcze piea meczów. Cztery z nich, to pojedynki, z zespo3ami zajmuj1cymi obecnie lokaty od 1 do 5...

Najlepsza akcja Wis3y w pierwszej po3owie zosta3a przeprowadzona ju?, w pierwszej minucie spotkania. Po rzucie wolnym wykonanym przez Tomasza Pietrasa niepewnie interweniowa3 golkiper gooci, lecz opiesz1cy z dobitk1 Jakub Nytko min13 sie z pi3k1. Potem Wiolacy ca3kowicie oddali inicjatywe przyjezdnym. Faktem jest, ?e Tuchovia m1drze i skutecznie operowa3a futbolówk1, stwarzaj1c coraz czeociej zagro?enie pod bramk1 gospodarzy. Gol dla przyjezdnych pad3 po samobójczym trafieniu Rados3awa Furga3a. Zawodnik Wis3y nie móg3 jednak wiele w tej sytuacji zrobia, bo z bliskiej odleg3ooci zosta3 niespodziewany nabity pi3k1, która na pocz1tku nawet nie zmierza3a do bramki. Tuchovia podwy?szy3a tu? przed przerw1, gdy karnego sprokurowa3 Szymon Owider. Junior z Tuchowa nie pomyli3 sie podczas egzekwowania jedenastki i do przerwy by3o 0:2.

Druga czeoa spotkania to ju? wieksze zapedy Wis3y pod pole karne przeciwnika. Do klarownych sytuacji jednak nie dochodzi3o. Raz przymierzy3 z linii szesnastki Dawid Czaplak, ale golkiper by3 na posterunku. Z kolei samotny rajd Jakuba Nytko tu? przed bramk1 powstrzymali obroncy. Tuchovia jednak nie tylko sie broni3a. Goocie kilka razy korzystali z ofensywnego ustawienia Wis3y i stwarzali sobie kontry w przewadze. Przyjezdnych zawiod3a jednak skutecznooa i wynik z pierwszych 45 minut zosta3 podtrzymany.

Za tydzien juniorka Wis3y gra z pi1tym w tabeli Bruk-Betem. Potem szczucinianie zmierz1 sie z liderem i wiceliderem. W przedostatniej kolejce podejm1 s3absz1 Ive, a na finiszu rozgrywek przyjdzie im zagraa na wyjeYdzie z solidn1 Szreniaw1. Wiolacy w tabeli s1 coraz ni?ej i koniecznie musz1 szukaa punktów, w meczach z dru?ynami, z "czuba".


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860037 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.