Wisła Szczucin
Wolania Wola Rzedzinska - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Wolania bije sie o awans.


Wolania

Wis3a

8.05.2011 (niedziela),
godz. 10.00, Wola Rzedzinska
4:1 (2:1)

Bramki:
1-0 Kamil Kotapka 27
2-0 Kamil Kotapka 35
2-1 Lukasz Labuz 39
3-1 Kamil Jasiak 55
4-1 Kamil Kotapka 80

Czerwona kartka: Piotr Strycharz - 31 minuta

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta, Tomasz Pietras, Rados3aw Furga3, Sylwester Wójcik - Micha3 Furga3, Stanis3aw Dernoga, Dariusz Ko3ton (72 Adrian Kapa3ka), Dawid Czaplak, Adrian Cygan (32 Tomasz Kmiea) - Lukasz Labuz (75 Wojciech Leoniewski).
Trener: Jaros3aw Bedkowski


Komentarz

Nie uda3o sie Wiole sprawia niespodzianki w wyjazdowym pojedynku z wy?ej notowan1 Wolani1. Juniorzy z Woli Rzedzinskiej s1 na trzecim miejscu w tabeli i wci1? realnie licz1 sie, w walce o awans. Ró?nice miejsc mimo walecznej postawy Wiolaków widaa by3o na boisku. Wolania lepiej operowa3a pi3k1 i stwarza3a wiecej dogodnych sytuacji. Po pó3 godziny gry gospodarze mieli u3atwione zadanie, bo z boiska wylecia3 bramkarz Wis3y Piotr Strycharz. Graj1cy w os3abieniu goocie strzelili poYniej co prawda kontaktowego gola, lecz w drugiej po3owie przy próbach ataku byli skutecznie kontrowani przez juniorke Wolanii.

Mecz rozpocz13 sie od przebijania pi3ek za obrone rywala zarówno przez Wolanie, jak i przez Wis3e. Zagrania graj1cych z wiatrem gospodarzy by3y jednak czesto zbyt mocne i bez trudu wy3apywane przez golkipera Wis3y. Natomiast dalekie przerzuty naszych juniorów do osamotnionego w ataku Lukasza Labuza kasowali obroncy Wolanii. Prze3amaniem w meczowej nostalgii by3a pierwsza bramka dla miejscowych. Po rzucie ro?nym przed bramk1 Wis3y powsta3o zamieszanie, w którym najlepiej zachowa3 sie Kamil Kotapka i bez problemów wpakowa3 pi3ke miedzy s3upki. Wa?ne dla losów spotkania zdarzenie nast1pi3o jednak kilka chwil póYniej, po up3ywie ponad 30 minut. Wtedy to, do prostopad3ej pi3ki za obrone wystartowa3 gracz Wolanii, a z bramki ruszy3 równie? chc1cy ratowaa sytuacje Piotr Strycharz. Zawodnicy zetkneli sie ze sob1 na oko3o 18 metrze, gdzie nast1pi3o obustronne kopniecie. Sedzia po sygnalizacji asystenta bocznego uzna3 jednak, ?e junior Wolanii by3 minimalnie szybszy, odgwizda3 rzut wolny i pokaza3 Strycharzowi czerwony kartonik. Miedzy s3upki wszed3 wiec rezerwowy bramkarz Tomasz Kmiea, a Wiolacy musieli radzia sobie w dziesi1tke.

Zaledwie 3 minuty póYniej Wolania skorzysta3a z przewagi. Ponownie pi3ka zagrana za obrone znalaz3a adresata, by3 nim znowu Kamil Kotapka, który przelobowa3 wychodz1cego z bramki golkipera Wis3y. Gdy wydawa3o sie, ?e kolejne gole dla Wolanii bed1 tylko kwesti1 czasu, do g3osu dosz3a szczucinska juniorka. Dariusz Ko3ton wpad3 z pi3k1 w pole karne i bed1c ju? blisko bramki przerzuci3 futbolówke do Lukasza Labuza, a ten dope3ni3 formalnooci. Gospodarze jakby podra?nieni kontaktow1 bramk1 chcieli ponownie odskoczya na dwa gole, lecz w koncówce pierwszej po3owy z dobrej strony pokaza3 sie Tomasz Kmiea. Bramkarz Wis3y najpierw obroni3 strza3 z bliskiej odleg3ooci a nastepnie sparowa3 dobitke na rzut ro?ny. Na posterunku by3 równie? chwile póYniej, gdy z dystansu przymierzy3 zawodnik miejscowych.

W drugiej czeoci spotkania do odwa?niejszych ataków ruszy3a Wis3a, która os3abiona ró?nic1 jednego gracza nie mia3a ju? nic do stracenia. Wolania wyprowadza3a jednak ca3y czas groYne kontrataki, jeden z nich skutecznie wykonczy3 w 55 minucie Kamil Jasiak. Najlepsz1 okazje do zdobycia drugiej bramki dla gooci mia3 Sylwester Wójcik. Rzut wolny z ponad 35 metrów wykonywa3 Tomasz Pietras. Stoper Wis3y uderzy3 mocno, lecz jego strza3 odbi3 sie od poprzeczki i do dobitki z kilku metrów przymierzy3 sie Wójcik, jednak zamiast miedzy s3upki, kopn13 wysoko nad poprzeczk1. W miedzyczasie swoje kolejne okazje mia3a Wolania, ale znów kilkakrotnie szczucinsk1 juniorke ratowa3 Tomasz Kmiea. Golkiper Wis3y by3 jednak bezradny w 80 minucie, kiedy po kolejnej kontrze miejscowych akcje bez najmniejszych k3opotów wykonczy3 - trzeci raz w tym meczu - Kamil Kotapka. W koncówce rozmiary pora?ki móg3 zmniejszya jeszcze Rados3aw Furga3, ale i jego próba nie znalaz3a drogi do siatki.

Juniorzy Wis3y przegrali tym samym ju? czwarty mecz w tej rundzie. Za tydzien w Szczucinie zmierz1 sie z Tuchovi1, która spisuje sie poni?ej oczekiwan, wiec Wiolacy musz1 koniecznie zainkasowaa 3 punkty!


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863936 (od 21.07.06); 0,015 s., IE, FF, O, G, S.