Wisła Szczucin
Cie?kowianka Cie?kowice - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Gramy z autsajderem. Czas najwy?szy przerwaa passe trzech pora?ek z rzedu.


Cie?kowianka

Wis3a

30.04.2011 (sobota),
godz. 11.00, Cie?kowice
0:4 (0:1)

Bramki:
0-1 Micha3 Furga3
0-2 Micha3 Furga3
0-3 Konrad Wo3oszyn
0-4 Kamil Furga3

—ó3te kartki: Szymon Owider.

Wis3a: Piotr Strycharz - Szymon Owider (77 Tomasz Kmiea), Tomasz Hajski, Tomasz Pietras, Sylwester Wójcik - Micha3 Furga3, Stanis3aw Dernoga, Dawid Czaplak, Jakub Nytko (46 Kamil Furga3) - Konrad Wo3oszyn (62 Wojciech Leoniewski), Lukasz Labuz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski


Komentarz

Niespodzianki nie by3o, juniorzy Wis3y Szczucin wygrali na wyjeYdzie z autsajderem ligi, tym samym przerywaj1c niechlubn1 passe trzech pora?ek z rzedu. Cie?kowianka nie odda3a jednak pola bez walki i szczególnie w pierwszej po3owie toczy3a wyrównan1 gre z Wis31. Bramka na 0-1 pad3a oko3o 40 minuty, a jej autorem by3 Micha3 Furga3. Ten sam zawodnik podwy?szy3 tu? po przerwie. Trzeba przyznaa, ?e w drugiej czeoci gry szczucinska juniorka jakby sie odblokowa3a i zacze3a przewa?aa na murawie. Trzeciego gola zdoby3 Konrad Wo3oszyn, a wynik ustali3 wprowadzony na drug1 po3owe Kamil Furga3. Nastepny rywal Wis3y jest ju? dru?yn1 z o wiele wy?szej pó3ki. Za tydzien, w niedziele o 11:00 Wiolacy zagraj1 na wyjeYdzie z Wolani1 Wola Rzedzinska.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863594 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.