Wisła Szczucin
Stra?ak Mokrzyska - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Trzeci mecz z rzedu na wyjeYdzie, tym razem w Mokrzyskach.


Stra?ak

Wis3a

21.04.2011 (czwartek),
godz. 11.00, Mokrzyska
2:1 (0:0)

Bramki:
1-0 Jakub Nytko - gol samobójczy
2-0 Grzegorz Roczniak
2-1 Wojciech Leoniewski

Wis3a: Piotr Strycharz - Szymon Owider (46 Adrian Cygan), Tomasz Hajski, Tomasz Pietras, Sylwester Wójcik - Micha3 Furga3, Stanis3aw Dernoga, Dawid Czaplak, Jakbu Nytko - Lukasz Labuz (80 Adrian Kapa3ka), Konrad Wo3oszyn (70 Wojciech Leoniewski).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

By3 to czwarty wiosenny mecz juniorów i drugi przegrany. W Morzyskach Wis3a zagra3a niez3e spotkanie, zabrak3o jednak skutecznooci i konsekwentnej gry w obronie. W pierwszej po3owie obydwie dru?yny mia3y swoje okazje. Najlepsz1 z nich ze strony Wis3y by3 strza3 w s3upek Micha3a Furga3a. W drugiej czeoci gry gospodarze objeli prowadzenie po samobójczym trafieniu Jakuba Nytko. Bramka na 2:0 pad3a po sta3ym fragmencie. Jeden z graczy Stra?aka przymierzy3 z rzutu wolnego, bramkarz Wis3y zdo3a3 sparowaa strza3 na poprzeczke, lecz z dobitk1 poopieszy3 Grzegorz Roczniak i by3o praktycznie po meczu. Honorowe trafienie dla szczucinian pad3o w samej koncówce spotkania, jego autorem by3 Wojciech Leoniewski.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860008 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.