Wisła Szczucin
Olimpia Wojnicz - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Bed1 równie skuteczni, jak poprzednio (5:0 z Jadowniczank1)?


Olimpia

Wis3a

9.04.2011 (sobota),
godz. 11.00, Wojnicz
1:4 (1:1)

Bramki:
0-1 gol samobójczy
1-1 Dariusz Bro?ek
1-2 Lukasz Labuz
1-3 Lukasz Labuz
1-4 Jakub Nytko

—ó3ta kartka: Pietras

Olimpia: Kamil Mazur - Kamil Zamiata3a, Krzysztof Nowakowski, Konrad Kuzdra, Jakub Faranczuk - Grzegorz Szlachta, Adrian Owierad, Mateusz Nowak, Kamil Gniady - Konrad Senderak, Dariusz Bro?ek.

Wis3a: Piotr Strycharz - Szymon Owider, Patryk Kuta, Tomasz Pietras, Sylwester Wójcik - Adrian Cygan (60 Wojciech Leoniewski), Stanis3aw Dernoga, Jakub Nytko, Micha3 Furga3 - Lukasz Labuz (77 Tomasz Kmiea), Konrad Wo3oszyn.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Drugi mecz i drug1 wygran1 zaliczyli juniorzy Wis3y Szczucin na wiosne. W Wojniczu Wiolacy okazali sie lepsi od miejscowej Olimpii. Spotkanie rozgrywane przy mocnym wietrze, a momentami nawet gradzie, by3o orednim widowiskiem. Pojedynek obfitowa3 w du?1 ilooci1 pojedynków w orodku pola. Do przerwy obydwa gole strzelili gracze Olimpii - w tym jedn1 do w3asnej bramki. W drugiej po3owie na boisku dominowa3a ju? Wis3a, która zaprezentowa3a w tym spotkaniu niez31 skutecznooa. Gospodarze ograniczyli sie g3ównie do sta3ych fragmentów i szarpanych (ale nieskutecznych) kontrataków.

Pocz1tek spotkania to wzajemne "badanie sie" obydwu zespo3ów. Wis3a w pierwszych minutach kilka razy próbowa3a stworzya sobie okazje poprzez dalekie wrzutki za obronców, nie przynios3o to jednak skutku. Ma3o konstruktywne ataki wyprowadza3a tak?e Olimpia. Prowadzenie Wiole da3 gol samobójczy, kiedy to Tomasz Pietras wykonywa3 rzut wolny z po3owy boiska. Pi3ke pos3an1 w pole karne gospodarzy tak niefortunnie tr1ci3 zawodnik Olimpii, ?e ta wpad3a do siatki. Wyrównuj1ce trafienie pad3o na kilka minut przed zejociem do szatni. Zawodnik gospodarzy wdar3 sie praw1 stron1 w pole karne Wis3y, zagra3 wzd3u? bramki, a tam napastnik Olimpii wykonczy3 akcje. Wiolacy odpowiedni rytm z3apali w drugiej czeoci gry. Dwukrotnie do bramki rywali po akcjach sam na sam trafi3 Lukasz Labuz. Najpierw tu? po przerwie napastnik Wis3y wykorzysta3 podanie Konrada Wo3oszyna, zao przy drugiej bramce asyste zaliczy3 Stanis3aw Dernoga. Wynik ustali3 w koncówce Jakub Nytko, który najlepiej zachowa3 sie w polu karnym po wrzutce z rzutu ro?nego Wojciecha Leoniewskiego.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864413 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.