Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Jadowniczanka Jadowniki Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Rusza runda wiosenna I ligi tarnowskiej juniorów starszych.


Wis3a

Jadowniczanka

3.04.2011 (niedziela),
godz. 16.00, Szczucin
5:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Lukasz Labuz 34
2-0 Micha3 Furga3 64
3-0 Dawid Czaplak 69
4-0 Stanis3aw Dernoga 73
5-0 Micha3 Furga3 82

Sedziowa3: Pawe3 Gmyrek z —abna
—ó3te kartki: brak

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta, Tomasz Pietras, Karol Miklasinski, Jakub Nytko - Micha3 Furga3, Dawid Czaplak (74 Adrian Kapa3ka), Stanis3aw Dernoga, Sylwester Wójcik (70 Adrian Cygan) - Konrad Wo3oszyn (76 Tomasz Hajski), Lukasz Labuz (79 Wojciech Leoniewski). Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Uda3 sie start rundy juniorom starszym Wis3y i ligowy debiut Jaros3awa Bedkowskiego w roli trenera. Pocz1tek spotkania by3 jeszcze dooa niepewny w wykonaniu naszych pi3karzy, jednak niespodziewany strza3 na 1:0 z 25 metrów Lukasza Labuza doda3 nam pewnooci siebie i „rozwi1za3 worek z bramkami”. W drugiej po3owie gole do3o?yli jeszcze: 2 x Micha3 Furga3, Dawid Czaplak i Stanis3aw Dernoga.

Od pocz1tku spotkania by3o du?o nerwowooci w poczynaniach obydwóch dru?yn, a co za tym idzie w grze panowa3 zamet i zamieszanie. W tym nie3adzie z biegiem czasu coraz lepiej zaczyna3a graa Wis3a. W 15 min d3ugie podanie pos3a3 Tomasz Pietras, a obroncom „urwa3 sie” Konrad Wo3oszyn i w sytuacji „sam na sam” przelobowa3 bramkarza, ale pi3ka trafi3a w poprzeczke. W odpowiedzi Jadowniczanka mia3a podobn1 sytuacje, ale napastnik przyjezdnych uderzy3 bardzo niecelnie.

W 34 min Karol Miklasinski poda3 do Lukasza Labuza, który bed1c daleko od bramki niespodziewanie odda3 p3aski strza3, który ca3kowicie zaskoczy3 golkipera z Jadownik. 1:0 do przerwy stawia3o w lepszej sytuacji Wis3e, która nie zamierza3a tego zmarnowaa.

Druga po3owa to ju? popis strzelecki szczucinskiej dru?yny. Najpierw Micha3 Furga3 dosta3 podanie w polu karnym, zdecydowa3 sie na strza3, który zosta3 zablokowany. Jednak zawodnik Wis3y zdo3a3 jeszcze zagarn1a pi3ke, zwodem oszukaa obronce Jadowniczanki i pos3aa futbolówke do bramki. Piea minut póYniej by3o ju? 3:0, a indywidualn1 akcj1 popisa3 sie Dawid Czaplak, który przebieg3 z pi3k1 kilkanaocie metrów i uderzy3 z 14 metrów. Po kolejnych pieciu minutach by3o ju? 4:0. Uderzenie z 25 metrów Stanis3awa Dernogi niefortunnie przepuoci3 bramkarz Jadowniczanki.

Wynik mogli podwy?szya jeszcze Jakub Nytko i Lukasz Labuz, ale nie wykorzystali sytuacji „oko w oko” z bramkarzem przyjezdnych. W 82 min wynik ustali3 Micha3 Furga3, który spo?ytkowa3 podanie Stanis3awa Dernogi.

Jadowniczanka, która prawie w ogóle nie potrafi3a oddaa strza3u celnego, musia3a dzio uznaa wy?szooa Wis3y. Za tydzien juniorów czeka wyjazdowy pojedynek z Olimpi1 Wojnicz.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862558 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.