Wisła Szczucin
Zorza Zaczarnie - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

W ostatniej kolejce sezonu Wis3a jest jeszcze niepewna utrzymania.


Zorza

Wis3a

18.06.2011 (sobota)
godz. 17.00, Lukowa
1:2 (1:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya w Zaczarniu, jednak w zwi1zku z remontem boiska spotkanie Zorza - Wis3a zosta3o prze3o?one do Lukowej.

Bramki:
1-0 Rafa3 Zegar 5
1-1 Szczepan Ko3ton 57
1-2 Grzegorz Cholewa 65

Sedziowa3: M. Stanczyk z Tarnowa
Czerwona kartka: M. Kapustka (Zorza, 56 min)
—ó3te kartki: Wiatr, Kozio3, Opa3ka, Foszcz - Labuz
Widzów: 50

Zorza: Jakub Wiatr - Marcin Foszcz, Jaros3aw Opa3ka, Matuesz Kapustka, Tomasz Nytko - Micha3 Jagie33o, Miros3aw Kozio3, Krzysztof Foszcz, Seweryn Koby3ecki - Rafa3 Zegar, Grzegorz Stach.
Trener: Filip Król.

Wis3a: Piotr Strycharz - Kamil Furga3 (68 Karol Miklasinski), Piotr Lechowicz, Mateusz Labuz, Dariusz Ko3ton - Tomasz Urban, Stanis3aw Dernoga, Szczepan Ko3ton, Tomasz Zielinski - Grzegorz Cholewa (80 Dawid Czaplak), Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Tylko zwyciestwo w tym meczu dawa3o Wiole 100% gwarancje na unikniecie degradacji. W przypadku innego wyniku, musieliomy liczya na korzystne rozstrzygniecia z innych boisk. Na szczeocie nie musieliomy, bo Wis3a "wzie3a los w swoje rece" i wygra3a z Zorz1. W tym spotkaniu tzw. "dwunastym zawodnikiem" byli szczucinscy kibice, którzy w Lukowej pojawili sie, by wesprzea swoj1 dru?yne w trudnej chwili. Uda3o sie! I ostatecznie zajeliomy 6 miejsce w tabeli, które zapewnia nam "okregówke".

Kto by pomyola3, ?e Wis3a, która po pó3metku rozgrywek zajmowa3a 4 lokate z dorobkiem 31 punktów, do ostatniej kolejki nie bedzie pewna utrzymania? Fatalna runda wiosenna, w której w sumie zdobyliomy zaledwie 19 punktów zagwarantowa3a nam te nie lada emocje. Na szczeocie wyszliomy z tego obronn1 rek1 i unikneliomy spadku do... A klasy.

Wszystko rozstrzygne3o sie w Lukowej, poniewa? w Zaczarniu trwa remont boiska. Trzeba pogratulowaa pi3karzom, którzy mimo seryjnie zaliczanych "wpadek" w tej rundzie, potrafili w kolejnym "meczu o ?ycie" nie zawieoa. Du?e brawa równie? powinni zebraa kibice Wise3ki, którzy potrafili sie zmobilizowaa i przyjechaa na to spotkanie, by dopingowaa swój zespó3. W sumie oko3o 25 osób pokaza3o, ?e Szczucin ma kibiców i mo?e na nich liczya.

Wyszliomy podobnym ustawieniem, jak tydzien temu, czyli Lechowicz na stoperze, a Cholewa w ataku. Pocz1tek spotkania zacz13 sie tragicznie dla Wis3y, która ju? w 5 min straci3a gola. Obroncom "urwa3 sie" Micha3 Jagie33o i z lewej strony doorodkowa3 na 5 metr, gdzie z g3ówki pi3ke do bramki skierowa3 Rafa3 Zegar. Na szczeocie Wis3a z up3ywem czasu coraz bardziej zaznacza3a swoj1 przewage na boisku. W 20 min mamy jedn1 z wielu w tym meczu akcji podbramkowych. Szczepan Ko3ton doorodkowa3 w pole karne z rzutu wolnego, a tam w sytuacji "sam na sam" znalaz3 sie Grzegorz Tabor, ale strzeli3 zbyt lekko i wprost w bramkarza. Potem z naro?nika pola karnego uderza3 Tomasz Zielinski, ale nad poprzeczk1. Podobnie póYniej Grzegorz Cholewa, który doszed3 do strza3u w zamieszaniu podbramkowym.

Po przerwie zacz13 sie prawdziwy szturm na bramke rywali. Sytuacji by3o co niemiara, jednak pi3karzom Wis3y brakowa3o "zimnej krwi", a na dodatek owietnie w bramce spisywa3 sie Jakub Wiatr. Najpierw obroni3 p3aski strza3 Zielinskiego, póYniej w zamieszaniu w polu karnym z 8 metrów uderza3 Tomasz Urban, ale bramkarz Zorzy wydawa3 sie bya nie do pokonania. Z kolei w 55 min Cholewa w sytuacji "jeden na jednego" trafi3 tylko w boczn1 siatke.

Chwile póYniej wreszcie zawzietooa i wiara w koncowy sukces zosta3y nagrodzone, a dostarczycielem nagrody by3 Szczepan Ko3ton, który z wolnego z 17 metrów pokona3 Wiatra. Rzut wolny zosta3 podyktowany za faul na Zielinskim, który wychodzi3 na "czyst1" pozycje. Za te przewinienie Mateusz Kapustka zosta3 ukarany czerwonym kartonikiem i rywale byli zmuszeni graa w os3abieniu. Wis3a sz3a za ciosem. W 65 min pad3 upragniony gol na 1:2. Szczepan Ko3ton zagra3 prostopad31 pi3ke do Grzegorza Cholewy, który znalaz3 sie w sytuacji "sam na sam". Na 16 metrze min13 próbuj1cego ratowaa ca31 sytuacje bramkarza Zorzy i skierowa3 futbolówke do pustej ju? bramki. Do konca spotkania Wis3a kontrolowa3a przebieg wydarzen na boisku. Mog3a nawet "dobia" graj1c1 "w dziesi1tke" ekipe z Zaczarnia, ale brakowa3o skutecznooci.

Dzieki dzisiejszej wygranej mo?emy spaa spokojnie. W przeciwienstwie m.in. do D1brovii, której degradacja od dzio "spedza sen z powiek". Na dodatek spadek w przypadku D1browy Tarnowskiej ma "podwójne dno", poniewa? automatycznie z A klasy do B klasy lec1 równie? rezerwy D1brovii. Z tej racji, ?e zgodnie z regulaminem dwie dru?yny tego samego klubu nie mog1 graa w tej samej klasie rozgrywkowej. Chyba ?e, D1brovia II przeniesie sie do innej grupy A klasy...

Jednak, mimo zakonczenia sezonu "spadki i awanse" nie s1 jeszcze do konca rozstrzygniete. Pamietajmy, ?e ktoo zawsze sie mo?e wycofaa (np. Grybovia?) i tym samym coo mo?e zostaa poprzestawiane. Na to w pierwszej kolejnooci liczy Tarnovia Tarnów, która zaje3a 8 miejsce. Wszystko to rozstrzygn1a sie mo?e dopiero z pocz1tkiem... nowego sezonu.

Niemniej jednak, Wis3e na szczeocie to nie interesuje. My utrzymanie wywalczyliomy sobie na boisku i chwa3a nam za to. Chocia? to utrzymanie powinniomy sobie zapewnia du?o, du?o wczeoniej, a nie dopiero w ostatnim meczu. Mimo to, spotkanie z Zorz1 mia3o swoje plusy. Pierwszy to oczywiocie wygrana Wis3y, a drugi to kibice, którzy po zakonczeniu meczu wspólnie z pi3karzami opiewali - "nigdy nie spadnie! Wise3ka nigdy nie spadnie!"

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864564 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.