Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Pagen Gnojnik Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Mecz o "bya albo nie bya" - inny wynik ni? wygrana Wis3y mo?e zepchn1a nas do A klasy.


Wis3a

Pagen

12.06.2011 (niedziela)
godz. 17.00, Szczucin
5:0 (2:0)

Bramki:
1-0 Grzegorz Tabor 22
2-0 Grzegorz Cholewa 42
3-0 Grzegorz Cholewa 48
4-0 Grzegorz Tabor 63
5-0 Grzegorz Cholewa 83

Sedziowa3: M. Owietek z —abna
—ó3te kartki: S. Ko3ton - Hajduga, L. Robak
Widzów: 150

Wis3a: Piotr Strycharz - Karol Miklasinski (68 Adam Gmyr), Piotr Lechowicz, Mateusz Labuz, Dariusz Ko3ton (46 Stanis3aw Dernoga) - Tomasz Urban, Kamil Furga3, Szczepan Ko3ton, Tomasz Zielinski - Grzegorz Cholewa, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Pagen: Miros3aw Pysno (33 Rafa3 Lis) - Piotr Krzyszkowski (87 Grzegorz Górak), Lukasz Hajduga, Mateusz Stanuszek - Krzysztof Migacz (46 Marcin Migacz), Szymon Strzesak, Tomasz Grzyb, Lukasz Robak, Marian Wawryka - Robert Rubin, Mateusz Konstanty.
Trener: Arkadiusz Oliwa.


Komentarz

Po spotkaniu z Pagenem mo?emy odetchn1a z ulg1 - Wis3a stane3a na wysokooci zadania i ogra3a dru?yne z Gnojnika. Dzieki temu zwyciestwu i pora?ce D1brovii w Jadownikach wychodzimy ze strefy spadkowej. Mimo to, nie mamy jeszcze pewnego utrzymania, bo do konca sezonu zosta3a jeszcze ostatnia kolejka... Jednak jesteomy w lepszej sytuacji wyjociowej ni? tydzien temu, a to napawa optymizmem.

Trener Jerzy Smao zdecydowa3 sie na "przetasowanie" uk3adu wyjociowej "jedenastki" Wis3y. Przede wszystkim na obronie zostawi3 tylko jednego doowiadczonego zawodnika - Piotra Lechowicza, którego wspomagali sami juniorzy - Miklasinski, Furga3, Labuz, D. Ko3ton i na bramce Strycharz. Do ataku natomiast pos3a3 Grzegorza Cholewe, który w tym sezonie przewa?nie gra3 na pozycji stopera. Taka roszada okaza3a sie "strza3em w dziesi1tke", poniewa? obrona zagra3a "na zero", a Cholewa okaza3 sie prawdziwym snajperem.

Przed spotkaniem wydawa3o sie, ?e Pagen sprawi wiecej k3opotu Wiole. Dru?yna z Gnojnika mimo, ?e ju? o nic nie walczy, to potrafi3a jeszcze dwa tygodnie temu wygraa wyjazdowy mecz z Drwink1, która ca3y czas walczy o utrzymanie. Na dodatek dla Wis3y, która w tej rundzie notorycznie gubi punkty, by3o to spotkanie z gatunku "o bya albo nie bya", a takie równie mobilizuj1, co parali?uj1. Zapowiada3o sie wiec, na trudne spotkanie, a okaza3a sie "bu3ka z mas3em".

Praktycznie by3 to "mecz do jednej bramki", a wynik mówi sam za siebie. W 22 min pad3 pierwszy gol dla gospodarzy. Cholewa ze orodka boiska przerzuci3 pi3ke do Szczepana Ko3tona, który w polu karnym dogra3 do Grzegorza Tabora, który zakonczy3 ca31 akcje. W koncówce pierwszej ods3ony meczu Wis3a podwy?szy3a na 2:0. Z prawej strony na okolice 5 metra doorodkowa3 Karol Miklasinski, a tam futbolówke z woleja wewnetrzn1 czeoci1 stopy do bramki skierowa3 Cholewa.

Wynik do przerwy satysfakcjonowa3 Wis3e, która w drugiej czeoci meczu nie zwalnia3a tempa. Ju? na samym pocz1tku Cholewa "skopiowa3" swój strza3 z pierwszej po3owy. Tylko, ?e tym razem z ro?nego doorodkowywa3 Tomasz Zielinski. Po tej bramce zawodnicy Wis3y wykonali "ko3yske" dla synka Grzegorza Cholewy, któremu gratulujemy nowonarodzonego dziecka, jak i ustrzelenia w tym meczu hat-tricka! Bramka nr 3 jego autorstwa pad3a w 83 min po podaniu Sz. Ko3tona "w uliczke". Wczeoniej na 4:0 z g3ówki strzeli3 Tabor, po wrzutce Szczepana Ko3tona, który tym samym równie? zalicza hat-tricka, tylko ?e z asyst.

Wis3a - Pagen 5:0, czyli jeden warunek zosta3 spe3niony, by unikn1a degradacji. Na dodatek D1brovia przegra3a z Jadowniczank1 i w ten sposób na kolejke przed zakonczeniem sezonu wyszliomy z "czerwonego pola". Za tydzien jedziemy do Lukowej (bo w Zaczarniu remontuj1 boisko), by zmierzya sie z Zorz1, która w tej kolejce zapewni3a sobie utrzymanie. Co wiec sie stanie jeoli:

- wygramy z Zorz1; Wis3a bez wzgledu na inne wyniki ma pewne utrzymanie.

- remis z Zorz1; Wis3a utrzymuje sie w lidze tylko wtedy, jeoli D1brovia nie wygra w Cie?kowicach lub Drwinka przegra w Tarnowie. Nie biore pod uwage pora?ki Wis3y Grobli, która zagra u siebie z ostatni1 dru?yn1 w tabeli - Iskr1 Leki.

- przegrywamy z Zorz1; Wis3a utrzymuje sie tylko wtedy, jeoli D1brovia przegra w Cie?kowicach.

Ostatnia kolejka bedzie rozgrywana tego samego dnia, o tej samej godzinie. Najlepiej bedzie oczywiocie, jeoli wygramy z Zorz1. Jeoli nie, to sytuacja sie skomplikuje. I tutaj du?1 wage dla nas bedzie mia3o przede wszystkim spotkanie Cie?kowianka - D1brovia...

Jednak jest jeszcze nik3a szansa na to, ?e ostatecznie spadnie 8, a nie 9 dru?yn. W V lidze Nowy S1cz - Tarnów w ostatniej kolejce musia3yby paoa nastepuj1ce wyniki: Nowa Jastrz1bka wygrywa z Iskr1 Tarnów, Losoo przegrywa ze Skalnikiem, a Helena przegrywa b1dY remisuje z Piastem Czchów. Tym samym zespó3 z Nowej Jastrz1bki wskoczy3by na 8 miejsce, które dawa3oby awans do IV ligi lub ewentualnie bara?e o ni1, jeoli Górnik Wieliczka spad3by z III ligi.

Mimo to, nie warto kalkulowaa i liczya na przychylnooa losu, lecz jechaa i ograa Zorze Zaczarnie. Ta opcja jest najbardziej pewna ze wszystkich!

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863580 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.