Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Obydwóm dru?yn1 potrzebne punkty. Kto je zdobedzie w derbach?


Wis3a

D1brovia

14.05.2011 (sobota)
godz. 17.00, Szczucin
1:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Grzegorz Cholewa 24

Sedziowa3: Fudala z Brzeska
Czerwona kartka: Grzegorz Tabor 93 min - druga ?ó3ta
—ó3te kartki: Urban, D. Ko3ton, Tabor, Lechowicz, Labuz - Kogut
Widzów: 170

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski, Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Marek Trójniak - Kamil Furga3, Stanis3aw Dernoga (87 Adam Gmyr), Mateusz Labuz, Tomasz Urban - Mi3osz Sza3ach (63 Dariusz Ko3ton), Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao

D1brovia: Mariusz Nowak - Lukasz Pude3ko (70 Mateusz Rzepka), Ireneusz Minor, Adrian Kogut, Konrad Klimaj (46 Marcin Bia3as) - Marcin Miodowski (65 Bart3omiej Cholewa), Pawe3 Czupryna (61 Dominik Jachym), Jakub Cielczyk, Pawe3 Dorosz - Artur Nowak, Dariusz Czupryna.
Trener: Lukasz Cabaj


Komentarz

Pi3karskie Derby Powiola mia3y bya dla Wis3y sprawdzianem walki, ambicji i ducha dru?yny. Sprawdzian podopieczni Jerzego Smasia zaliczyli, co najmniej na pi1tke. Wiolacy, graj1cy w mocno przetrzebionym sk3adzie, zostawili na murawie serce i p3uca, walczyli o ka?dy metr boiska. Derbowy pojedynek przyci1gn13 na trybuny rekordow1 w tym sezonie liczbe publicznooci, a w miejscu dawnego "m3ynu" us3yszea mo?na by3o zapomniany chyba ju? na Witosa doping. Derby by3y widowiskiem momentami dramatycznym. W sk3adzie Wis3y pojawi3 sie debiutant, sedzia pokaza3 czerwon1 kartke, a akcje w drugiej po3owie przenosi3y sie spod jednej bramki pod drug1. Derby nie zawiod3y, derby dla Wis3y!

Kto w sobotnie popo3udnie postanowi3 wybraa sie na stadion przy Witosa na pewno sie nie zawiód3. Mecz, mimo tylko jednej bramki, móg3 sie podobaa. Na boisku nie brakowa3o spiea i ostrej walki, sedzia czesto siega3 po kartki. Atmosfera derbów sprawi3a, ?e momentami przeci1gaj1ca sie gra w orodku pola nie zanudza3a kibiców, a tych jak na owe czasy, by3o sporo. Na trybunach zasiad3o oko3o 170 widzów, jest to absolutny rekord tego sezonu (poprzedni rekord, to inauguracja ligi w Szczucinie z Tarnovi1 - oko3o 110 osób). Do frekwencji z czasów IV ligi jeszcze daleko, lecz to i tak dobry jak na ostatnie lata wynik. Podobna do tej liczba widzów zasiada3a na trybunach okazyjnie jesieni1 poprzedniego sezonu. Natomiast lepsz1 frekwencje - oko3o 250 osób - zanotowano przy Witosa po raz ostatni prawie równo dwa lata temu. By3o to 24 maja 2009 roku, podczas meczu z... D1brovi1.

Wis3a w tym spotkaniu musia3a radzia sobie bez kilku zawodników. Do Jaros3awa Bedkowskiego, który z gr1 po?egnaa musia3 sie ju? kilka meczów temu, do31czy3 Rafa3 Oleksy. Obronca Wis3y z powodu kontuzji, której nabawi3 sie jeszcze w meczu z Drwink1, nie bedzie gra3 ju? na pewno do konca sezonu. Drobny uraz przytrafi3 sie tak?e w ostatnim spotkaniu Tomaszowi Zielinskiemu. Dodatkowo za kartki pauzowa3 Szczepan Ko3ton, który w pojedynku z Rad3ovi1 by3 "koniem poci1gowym" ca3ego zespo3u. Z tych powodów trener Jerzy Smao zmuszony by3 siegn1a po wieksz1 ilooa juniorów. W ten sposób na pozycji defensywnego pomocnika zagra3 debiutant w seniorskiej kadrze, siedemnastoletni Stanis3aw Dernoga. M3ody zawodnik Wis3y mo?e swój debiut zaliczya do jak najbardziej udanych. Potwierdzeniem tego by3y gromkie brawa, jakie Wiolak zebra3, gdy w 87 minucie opuszcza3 boisko.

Pierwsza po3owa up3yne3a pod znakiem optycznej przewagi gospodarzy. Wiolacy, pomimo ma3o konstruktywnej gry w ofensywie, utrzymywali sie d3u?ej przy pi3ce i nie dopuszczali przeciwnika pod w3asn1 bramke. Wis3a szuka3a swojego szczeocia w rzutach ro?nych, które seryjnie wykonywa3 Mateusz Labuz, niewiele jednak z tego wynika3o. D1brovia bliska szczeocia by3a po niegroYnym strzale z dystansu, z którym jednak sporem problemy mia3 Daniel Liguz. Bramkarz Wis3y by3 w tym spotkaniu kapitanem dru?yny. Szczucinianie dobr1 okazje stworzyli po ponad 20 minutach meczu. Prostopad31 pi3ke "w uliczke" zagra3 Labuz, wystartowa3 do niej Mi3osz Sza3ach i mia3 przed sob1 ju? tylko bramkarza. Zawodnik Wis3y wyhamowa3 jednak tu? przed polem karnym, dogoni3 go obronca D1brovii i powali3 na ziemie. Wiolacy domagali sie od sedziego czerwonego kartonika dla rywala, lecz sedzia pokaza3 jedynie "?ó3tko" i odgwizda3 rzut wolny dla Wis3y. Do pi3ki ustawionej na osiemnastym metrze podszed3 Grzegorz Cholewa i strza3em w d3u?szy róg pokona3 Mariusza Nowaka. Trybuny oszala3y, a gospodarze dzieki temu trafieniu zapewnili sobie prowadzenie do przerwy.

Druga czeoa spotkania to ju? frontalne i momentami dooa chaotyczne ataki przyjezdnych. D1brovia od pocz1tku rzuci3a sie do odrabiania wyniku i zepchne3a szczucinian do obrony. Wis3a w defensywie gra3a chwilami niepewnie, jednak najczeociej groYne sytuacje przyjezdnych by3y w ostatniej chwili "kasowane". Najlepsz1 okazje dla D1brovii zmarnowa3 dobrze znany w Szczucinie Pawe3 Dorosz. Ten lewono?ny zawodnik broni3 barw Wis3y, gdy zespó3 by3 w IV lidze. Teraz jednak musia3 uznaa wy?szooa Daniela Liguza, który swoj1 fenomenaln1 interwencj1 w pe3ni zrehabilitowa3 sie za niewielki kiks z pierwszej po3owy. Wysokie podanie niespodziewanie mine3o obrone Wis3y, bed1cy na oko3o 10 metrze Dorosz uderzy3 z pierwszej pi3ki po ziemi, lecz owietnym refleksem popisa3 sie golkiper Wis3y, który przeniós3 futbolówke nad poprzeczk1.

Po tej sytuacji Dabrovia dalej przewa?a3a, ale druga taka okazja sie nie powtórzy3a. Wis3a za to groYnie kontrowa3a, lecz najpierw bed1cy na dobrej pozycji Tomasz Urban poopieszy3 sie ze strza3em, a potem uderzenie Grzegorza Tabora wybroni3 Nowak (obydwie sytuacje mo?na obejrzea na filmiku). Chaotyczne ataki D1brovii nie przynosi3y rezultatu. Jeszcze dwa razy zakot3owa3o sie w polu karnym, ale nic to goociom nie da3o. W samej koncówce drug1 ?ó3t1 kartke obejrza3 Tabor i musia3 opuocia boisko. W 94 minucie D1brovia mia3a rzut ro?ny, w szesnastke Wis3y powedrowa3 nawet bramkarz przyjezdnych, lecz i tym razem naszym zawodnikom uda3o sie z tego wybronia.

Rywalom nie uda3o sie, wiec powtórzya wyczynu Wis3y z rundu jesiennej, kiedy to golem z 93 minuty gracze Smasia wydarli D1brovii wygran1. Derby zakonczy3y sie zwyciestwem Wiolaków, którzy mimo, ?e w drugiej po3owie grali dooa nerwowo, to zaprezentowali sie z dobrej strony. Zawodnicy pokazali ambicje i hart ducha, miejmy nadzieje, ?e po s3abszej pierwszej po3owie wiosny, teraz przyjdzie lepsza passa. Ale na t1 chwile podsumujmy jednym zdaniem efekty derbów - Wis3a Królow1 Powiola!

Video

24 min - Grzegorz Cholewa 1:0
79 min - niewykorzystana sytuacja Tomasza Urbana
87 min - niewykorzystana sytuacja Grzegorza Tabora


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862567 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.