Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Rad3ovia Rad3ów Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao (trener Wis3y):
- Uda3o sie wreszcie przerwaa serie meczów bez wygranej, choa zwyciestwo z Rad3ovi1 wyszarpaliomy dopiero w koncowych minutach. Bardzo ciesze sie z tej wygranej i uwa?am, ?e by3a ona jak najbardziej zas3u?ona. Moja radooa jest tym wieksza, ?e mamy ogromne problemy kadrowe - takiej jakich nie doowiadczy3em jeszcze w mojej pracy trenerskiej - a na mecze jeYdzimy maj1c w sk3adzie 12-13 zawodników. To w3aonie jest przyczyn1 naszej s3abszej postawy w tej rundzie.

Zapowiedź meczu

Mecz na prze3amanie - Wis3a musi wygraa!


Wis3a

Rad3ovia

07.05.2011 (sobota)
godz. 17.00, Szczucin
4:2 (1:2)

Bramki:
0-1 Rafa3 Kijak 18
1-1 Grzegorz Cholewa 25
1-2 Krzysztof Smolen 44
2-2 Szczepan Ko3ton 77 - karny
3-2 Grzegorz Tabor 79
4-2 Piotr Lechowicz 82

Sedziowa3: L. Kozio3 z Tarnowa
—ó3te kartki: S. Ko3ton - Kania
Widzów: 40

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy, Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Marek Trójniak - Kamil Furga3, Mateusz Labuz (65 Mi3osz Sza3ach), Szczepan Ko3ton, Tomasz Zielinski (73 Adam Gmyr) - Tomasz Urban, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Rad3ovia: Kania - Kurtyka (35 Kowal), Czuj, S. Kuczek, Kowalik - Patulski, Grabka, Smolen, P. Kijak - Marcinowski, R. Kijak.


Komentarz

Rad3ovia przyjecha3a do Szczucina praktycznie pewna spadku do A-klasy. Jesieni1 Wis3a wygra3a na wyjeYdzie 4:0 i mimo s3abej postawy na wiosne, by3a faworytem tego spotkania. 3 punkty nie przysz3y jednak 3atwo, bo gracze z Rad3owa pokazali sie z bardzo dobrej strony i ambitnie walczyli o ka?dy metr boiska. Prawd1 jest, ?e o ostatecznym rezultacie zadecydowa3o s3abe przygotowanie fizyczne gooci, którzy przez ostatnie pó3 godziny gry skoncentrowali sie ju? tylko na definitywnej obronie. Wis3a dwa razy w tym meczu przegrywa3a, lecz w koncówce przycisne3a podmeczonego rywala i odnios3a pierwsz1 od 5 spotkan wygran1.

Pierwsza po3owa, a szczególnie jej pocz1tkowa czeoa, to przewaga dru?yny Rad3ovii. Goocie tworzyli sk3adniejsze akcje i 3atwiej podchodzili pod bramke szczucinian. Wis3a w pierwszych minutach gra3a dooa topornie i z du?ym mozo3em tworzy3a akcje ofensywne. Tote? w3aonie przyjezdni jako pierwsi trafili miedzy s3upki. Strza3 gracza Rad3ovii zza pola karnego z3apa3 poolizg na mokrej murawie i Daneli Liguz wyplu3 pi3ke przed siebie. Defensywa Wis3y stane3a, wiec do pi3ki szybko podbieg3 napastnik gooci, który m1drze wy3o?y3 futbolówke Rafa3owi Kijak, a ten dobi3 j1 do pustej bramki. Wis3a do momentu strzelenia wyrównuj1cego gola wci1? gra3a dooa chaotycznie. Ma3o brakowa3o, by Rad3ovia z tego chaosu skorzysta3a. W akcji jeden na jeden z golkiperem Wis3y o kilka centymetrów pomyli3 sie napastnik przyjezdnych. Bramkowa akcja by3a tak naprawde pierwsz1, która Wiolakom sie "zazebi3a". Do ataku pod31czy3 sie Grzegorz Cholewa, przegra3 pi3ke z Szczepanem Ko3tonem i z oko3o 14 metrów pewnie przymierzy3 po dalszym s3upku.

Wydawa3o sie, ?e Wis3a z3apa3a w3aociwy rytm. Chwile po wyrównuj1cym trafieniu strza3-wrzutke z "kornera" przed3u?y3 Tomasz Urban, lecz obroncy zdo3ali tr1cia jeszcze pi3ke i ta minimalnie mine3a cel. Gdy zdawa3o sie, ?e wszystko idzie ku lepszemu ponownie na prowadzenie wysz3a Rad3ovia. Wykop bramkarza z pi1tki przed3u?y3 pomocnik gooci, z pi3k1 min13 sie Grzegorz Cholewa zza pleców którego wybieg3 Krzysztof Smolen, i maj1c przed sob1 ju? tylko Liguza pewnym uderzeniem z woleja wpakowa3 futbolówke do siatki. Pierwsza czeoa spotkania zakonczy3a sie wiec golem do szatni dla Wis3y, która jak sie póYniej okaza3o wcale sie tym faktem nie pod3ama3a.

Druga po3owa by3a ju? ca3kowicie innym obrazem gry ni? pierwsze 45 minut. Rad3ovia, która przed zejociem na przerwe gra3a bardzo 3adn1, szybk1 i przyjemn1 dla oka gre opada3a poma3u z si3. Goocie dysponowali potencja3em ofensywnym jeszcze przez kwadrans drugiej po3owy. Najpierw silne wstrzelenie pi3ki w pole karne z prawej strony odbi3 Daniel Liguz, a z powsta3ego zamieszania niewiele dla Rad3ovii wynik3o. W 60 minucie natomiast drugiego gola móg3 ustrzelia Krzysztof Smolen, lecz w dogodnej sytuacji trafi3 w s3upek (filmik). Gdyby napastnik przyjezdnych zdoby3 wtedy bramke, zapewne by3oby ju? po meczu, tak sie jednak nie sta3o i w koncu przebudzi3a sie Wis3a. Jeszcze w 72 minucie bed1cy na 5 metrze Grzegorz Tabor nie trafi3 z g3owy w praktycznie 100% sytuacji (filmik). Potem jednak Wiolacy zaczeli strzelaa ju? bramki.

W 77 minucie bramkarz Piotr Kania spóYnia sie z interwencj1, i przewraca w polu karnym Tomasza Urbana. Sedzia bez zastanowienia wskazuje na "wapno" i pokazuje golkiperowi ?ó3ty kartonik. Do jedenastki podchodzi Szczepan Ko3ton, który pewnie zamienia karnego na gola. Ciekawostk1 jest, ?e to dopiero pierwszy karny, którego Wis3a w tym sezonie wykorzysta3a. Jesieni1 szczucinianie a? trzy razy mylili sie podczas egzekwowania jedenastek. Zaledwie 120 sekund po wyrównuj1cej bramce Wis3a wychodzi na prowadzenie. Praw1 stron1 w pole karne wdziera sie autor poprzedniego gola Ko3ton, wyk3ada pi3ke Grzegorzowi Tabor, a ten tym razem nie myli sie i daje Wiole prowadzenie! Szczucinianie nie zwalniaj1 jednak tempa i trzy minuty póYniej dobijaj1 wyraYnie zmeczonego ju? rywala. Mi3osz Sza3ach podaje do Piotra Lechowicza, który technicznym uderzeniem z dystansu pokonuje Kanie. Jeszcze na 5 minut przed koncem ponownie trafia móg3 Tabor, lecz w sytuacji sam na sam jego strza3 obroni3 golkiper gooci (filmik).

Wis3a wygra3a 4:2, Wis3a wróci3a "z dalekiej podró?y"! W meczu przez godzine gry przewa?a3a ni?ej notowana Rad3ovia, której nale?1 sie mimo pora?ki brawa za bardzo dobr1 postawe. Punkty zainkasowa3a jednak Wis3a, która po raz pierwszy na wiosne strzela wiecej ni? jedn1 bramke. Wis3a, która prze3ama3 tym samym passe 5 meczów bez zwyciestwa. Wis3a, której gra miejmy nadzieje w koncu "zatrybi" i dru?yna zacznie czeociej zdobywaa potrzebne punkty. Na kolejne spotkanie Wiolaków nie trzeba chyba motywowaa: Wielkie Derby Powiola z D1brovi1 w przysz31 sobote o 17:00, w Szczucinie!

Video

1-1 Grzegorz Cholewa 25
60 min - s3upek Rad3ovii
72 min - akcja Wis3y: wrzutka T. Urbana i g3ówka G. Tabora
2-2 Szczepan Ko3ton 77 - karny
4-2 Piotr Lechowicz 82
85 min - akcja Wis3y: M. Sza3ach-S. Ko3ton-G.Tabor


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862699 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.