Wisła Szczucin
Drwinka Drwinia - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Bedzie bardzo cie?ko. Drwinka na wiosne u siebie tylko zwycie?a.


Drwinia

Wis3a

03.05.2011 (wtorek)
godz. 17.00, Drwinia
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Micha3 Leoniak
2-0 Przemys3aw M3odawski

Sedziowa3:
—ó3te kartki dla Wis3y: Oleksy, Ko3ton
Widzów: 30

Drwinka:

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski, Grzegorz Cholewa, Rafa3 Oleksy, Marek Trójniak - Mateusz Labuz, Piotr Lechowicz, Szczepan Ko3ton, Tomasz Zielinski (76 Adam Gmyr) - Kamil Furga3, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Trwa fatalna seria spotkan Wis3y, która na 8 pojedynków w rundzie wiosennej zainkasowa3a tylko 7 punktów. Przewaga, jak1 Wiolacy mieli po jesieni (11 punktów nad 9 miejscem, a aktualnie... punkt) zosta3a roztrwoniona w dooa szybki i chyba nie do konca spodziewany sposób. Po pora?ce w Drwini, Wis3a spad3a z pi1tej na ósm1 pozycje, co w owietle reorganizacji lig mo?e na dzien dzisiejszy oznaczaa spadek do... A klasy. Trzeba wzi1a przyk3ad z rywali, którzy (w przeciwienstwie do nas) gromadz1 skrzetnie cenne punkty. Najbli?szy mecz z Rad3ovi1 ju? nie mo?emy, ale musimy wygraa!

Mecz rozpocz13 sie od przewagi Wis3y, która szczególnie w pierwszej po3owie czeociej by3a przy pi3ce. Nic wielkiego z tego jednak nie wynika3o. Doorodkowania Wiolaków pewnie wy3apywa3 bramkarz Grzegorz Lyczko, a nieliczne strza3y by3y albo niecelne, albo zbyt s3abe by stworzya zagro?enie. Gospodarze natomiast spokojnie czekali na swoj1 szanse. Natrafi3a sie ona po oko3o 30 minutach gry. Po szybko rozegranym rzucie wolnym zawodnik Drwiniki ogra3 jednego z obronców Wis3y, wjecha3 lew1 stron1 w pole karne i wy3o?y3 pi3ke "na tacy" Micha3owi Leoniak, który dope3ni3 formalnooci. Do konca po3owy gra wyrówna3a sie, a Wiolacy w swych atakach dalej "walili g3ow1 w mur".

Ofensywne zapedy szczucinian zacze3y przynosia efekty w drugiej po3owie. D1?1ca do wyrównania Wis3a swojej szansy szuka3a we wrzutkach na pole karne, oraz w sta3ych fragmentach gry. Po doorodkowaniach bliscy trafienia z g3owy miedzy s3upki byli: Rafa3 Oleksy (minimalnie przestrzeli3), Piotr Lechowicz (strza3 z du?ym trudem obroni3 bramkarz), oraz Szczepan Ko3ton (min13 sie z pi3k1 w najbli?szej odleg3ooci od bramki). Ten ostatni sprawdzi3 golkipera miejscowych równie? z rzutu wolnego, lecz i tym razem gór1 by3 Lyczko, który popisa3 sie 3adn1 parad1. Drwinika, podobnie jak w pierwszej po3owie, przeczeka3a frontalne ataki przyjezdnych i na 10 minut przed koncem zdoby3a drugiego gola. Po rzucie ro?nym najwy?ej do pi3ki wyskoczy3 niepilnowany Przemys3aw M3odawski i bez problemu pokona3 Daniela Liguza. W ostatnich minutach Wiole odesz3a ju? ochota do gry i obydwie dru?yny bez szarpania wyczeka3y do konca meczu.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863024 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.