Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Rylovia Rylowa Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Ekipa Rylovii wci1? bije sie o awans do IV ligi, Wis3a walczy ju? tylko o utrzymanie...


Wis3a

Rylovia

30.04.2011 (sobota)
godz. 17.00, Szczucin
1:2 (0:0)

Bramki:
0-1 Grzegorz Tabor 67
1-1 Damian Augustynski 70
1-2 Albert Skrzynski 90

Sedziowa3: Mariusz Stec
—ó3te kartki: Urban, K. Furga3 - Stawarz, Caban
Widzów: 50

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski, Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Marek Trójniak - Tomasz Urban, Szczepan Ko3ton, Mateusz Labuz, Tomasz Zielinski - Mi3osz Sza3ach (68 Kamil Furga3), Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Rylovia: Karol Baran - Piotr Stawarz, Grzegorz Papie?, Pawe3 Tabor, Miros3aw Malik - Arkadiusz Ostrowski, Damian Augustynski, Jonathan Brown (80 Szczepan Gofron), Marcin Kubon - Albert Skrzynski, Dariusz Caban (90 Pawe3 Ma3ek).
Trener: Janusz Kubon.


Komentarz

Wydawa3o sie, ?e bedzie to mecz "bez historii". D3ugo utrzymywa3 sie wynik 0:0 i ?adna z dru?yn, tak naprawde nie potrafi3a wypracowaa sobie przewagi oraz dogodnej sytuacji. Gdy w 67 min nieudan1 pu3apke ofsajdow1 wykorzysta3 Grzegorz Tabor i ulokowa3 pi3ke w siatce, wydawa3o sie, ?e dzio wiecej szczeocia ma szczucinska dru?yna. Niestety, chwile póYniej okaza3o sie, ?e dzio jednak los sprzyja rywalowi, który zdo3a3 szybko wyrównaa, a w 90 min strzelia zwyciesk1 bramke. Kolejny mecz ju? we wtorek z solidn1 dru?yn1 Drwinki Drwinia.

W rundzie jesiennej by3a zgo3a odmienna sytuacja. To Rylovia wygrywa3a (i to 2:0), a Wis3a dogoni3a wynik i ostatecznie przechyli3a szale zwyciestwa na swoj1 korzyoa. Mo?na powiedziea, ?e rachunki zosta3y wyrównane i to w niemal w takich samych okolicznoociach, bo wtedy Wis3a równie? bramke daj1c1 wygran1 strzeli3a w 90 min.

Dla Wis3y jest to pierwsza pora?ka na w3asnym terenie w tym sezonie. W sumie 10 meczów bez przegranej. Ju? tylko jedna dru?yna w lidze zosta3a niepokonana u siebie - Wis3a Grobla, ale ona w rundzie jesiennej niemal wszystkie mecze gra3a na wyjeYdzie.

Spotkanie do momentu pierwszej bramki by3o widowiskiem niemi3osiernie nudnym, w którym sytuacji podbramkowych by3o niewiele, by nie napisaa w ogóle. Tym bardziej wydawa3o sie, ?e gol Tabora wystarczy, by z tego bezbarwnego meczu to jednak Wis3a wysz3a zwyciesko. Bramka pad3a po b3edzie defensywy Rylovii, która chcia3a z3apaa na spalonym przeciwnika, jednak nieudolnie i szybkie, przytomne zagranie Tomasza Urbana do kompletnie nie pilnowanego Grzegorza Tabora otworzy3o droge do bramki. Dla napastnika Wis3y by3 to 13 gol w tym sezonie.

Rylovia jednak trzy minuty póYniej zdo3a3a wyrównaa. Z prawego skrzyd3a podaje Dariusz Caban wzd3u? bramki, a tam Damian Augustynski z oko3o 10 metra kieruje pi3ke do bramki. By3 to pocz1tek konca dla Wis3y. W 90 min pi3ke spod nóg Grzegorzowi Cholewie wy3uska3 Dariusz Caban i z ostrego k1ta strzeli3 na bramke. Mocne uderzenie zdo3a3 jeszcze sparowaa Daniel Liguz, jednak ostatecznie Albert Skrzynski z bliskiej odleg3ooci wpakowa3 futbolówke do siatki.

Tym samym Rylovia skoczy3a na fotel lidera i pozostanie nim przynajmniej do niedzieli, bo wtedy swój mecz bedzie mia3a Jadowniczanka. Te dwie dru?yny realnie pozosta3y w walce o awans, który rozstrzygn1a mo?e mecz bezpooredni 8 maja. Wiole z kolei pozosta3a walka o utrzymanie. Na skutek reorganizacji lig do A klasy spadnie pó3 tabeli, a dok3adna liczba bedzie zale?na od spadków z wy?szych lig. Nie trudno zauwa?ya, ?e od miejsca 9, które najprawdopodobniej spada (nie zapominajmy, ?e spaoa mo?e te? 8, a nawet 7 miejsce...) Wis3e dziel1 zaledwie 4 punkty. Nie wygl1da to zbyt optymistycznie, tym bardziej, ?e Wis3a na wiosne regularnie gubi punkty, co choaby pokaza3 dzisiejszy mecz - punkty, które w ostatecznym rozrachunku mog1 okazaa sie zbawienne.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864633 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.