Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Piast Lapanów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Beniaminek, który nie czaruje form1 - zaledwie 8 pkt i bez wygranej na terenie przeciwnika.


Wis3a

Piast

02.04.2011 (sobota)
godz. 16.00, Szczucin
1:0 (0:0)

Bramki:
1-0 Grzegorz Tabor 71

Sedziowa3: S. Pud3o z Brzeska
—ó3te kartki: Owi1tko
Widzów: 50

Wis3a: Daniel Liguz - Marek Trójniak, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz (75 Rafa3 Oleksy), Dariusz Ko3ton - Kamil Furga3 (60 Marcin Kapel), Szczepan Ko3ton, Tomasz Zielinski, Tomasz Urban - Mateusz Labuz, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Piast: Jakub Babral - Jacek Kupiec, Maciej Kasprzyk, Marek Tomkiewicz (46 Daniel Waraw1sowski) - Sebastian Wojewoda, Adam Szostak, Rados3aw Kasprzyk, Krzysztof Zdyba3, Mateusz Oliwa - Micha3 Owi1tko, Pawe3 Stok3osa.


Komentarz

Zamiast pewnego zwyciestwa naszej dru?yny (na które liczono) by3o wymeczone 1:0. Piast Lapanów zagra3 z Wis31, jak równy z równym i przy odrobinie wiecej szczeocia móg3 nawet wygraa ten pojedynek. Jednak, to nie goocie zagrali powy?ej swoich umiejetnooci, lecz to Wis3a zagra3a zdecydowanie poni?ej oczekiwan. Ponownie wynik by3 lepszy ni? gra. Mimo to, trzy punkty ciesz1.

Piast Lapanów to beniaminek, który w realiach okregówki radzi sobie bardzo s3abo. Na 16 spotkan zdoby3 zaledwie 8 punktów i w ligowej tabeli wyprzedza tylko Pagen Gnojnik oraz Iskre Leki (z którymi odniós3 swoje jedyne zwyciestwa w lidze). Nic wiec dziwnego, ?e Wis3a - która ca3y czas walczy o awans - by3a faworytem tego pojedynku. Jednak boisko zweryfikowa3o te zapowiedzi...

Pi3karzom Wis3y od pocz1tku pi3ka... przeszkadza3a w grze. Akcje tworzyli bardzo mizernie, bez pomys3u i zgrania. Na dodatek Piast gra3 z du?1 determinacj1 i nie pozwala3 Wiole na zbyt wiele. To wszystko spowodowa3o, ?e gospodarze byli "zgaszeni" w ofensywie, a w obronie pope3niali b3edy. Na szczeocie dla nas, goocie nie potrafili tego wykorzystaa.

Wis3a "obudzi3a" sie dopiero w ostatnim kwadransie pierwszej po3owy. W 31 min wreszcie oddaliomy pierwszy strza3 celny na bramke przyjezdnych! Grzegorz Tabor uderza3 z ostrego k1ta, ale bramkarz wybi3 pi3ke, a dobitka Tomasza Urbana zosta3a przyblokowana. PóYniej z prawej strony doorodkowywa3 Tabor, pi3ke w polu karnym przyj13 niepilnowany Mateusz Labuz, ale strzeli3 zbyt lekko, by zaskoczya golkipera Piasta. W samej koncówce tej czeoci gry, jeszcze Jaros3aw Bedkowski doszed3 do strza3u po rzucie ro?nym, ale bramkarz by3 na posterunku.

Po przerwie Wis3a zagra3a ju? bardziej agresywnie, jednak efektów nadal nie by3o. W 57 min Tabor doszed3 do strza3u z 13 metrów, ale pi3ka trafi3a wprost w bramkarza. Kilka minut póYniej Urban móg3 skierowaa futbolówke do bramki, ale zabrak3o precyzji. Piast równie? mia3 swoje sytuacje, nawet "sam na sam", ale Daniel Liguz zdo3a3 obronia nogami.

Gdyby wtedy napastnik Piasta mia3 lepiej ustawiony celownik, to spotkanie pewnie zakonczy3o by sie 0:1, bo nie wierze ?eby Wis3a mog3aby sie podnieoa z tak1 gr1 i w tak krótkim czasie. Jednak nie by3o bramki dla gooci, ale za to nadal 0:0, które równie? nas nie satysfakcjonowa3o. Taki czarny scenariusz, który z biegiem czasu stawa3 sie coraz bardziej realny zmieni3 sie w 71 minucie. W pole karne pi3ke pos3a3 Marcin Kapel, a tam na 5 metrze bramkarz Piasta nie zdo3a3 wypi1stkowaa futbolówki i w zamieszaniu Grzegorz Tabor zdo3a3 skierowaa j1 do bramki! Ul?y3o.

Wynik (podobnie, jak ten z Tarnovi1) powtórzy3 sie z jesieni. Wtedy równie? po meczarniach zwycieskiego gola zdoby3 Tabor. Dzieki dzisiejszej wygranej awansowaliomy na 3 miejsce w tabeli, bo Zorza niespodziewanie przegra3a z Pogori1.

Z trudem przysz3a nam wygrana z du?o s3abiej notowanym Piastem. Trzeba przyznaa, ?e na pewno nie na tak1 gre Wis3y liczyliomy, jednak zwyciestwo jest zwyciestwem i tego sie trzymajmy.

Miko3aj Strycharz

Rekacja z Dziennika Polskiego:

Zdecydowanym faworytem tego spotkania byli gospodarze. Szczucinianie wygrali, ale d3ugo trzymali swoich kibiców w niepewnooci.

Pocz1tek meczu nieoczekiwanie nale?a3 do gooci. W 9 min po doorodkowaniu z rzutu ro?nego, tu? obok s3upka g3ówkowa3 Stok3osa. Trzy minuty póYniej nieznacznie pomyli3 sie uderzaj1cy z okolic naro?nika pola karnego Owi1tko. Gospodarze pierwsz1 groYniejsz1 akcje przeprowadzili dopiero w 15 min; po zagraniu Lechowicza do S. Ko3tona, ten drugi wbieg3 z pi3k1 w pole karne, ale Babral wyjaoni3 sytuacje. Kwadrans póYniej Owi1tko uderzy3 z 30 m nad poprzeczk1. W 35 min K. Furga3 prostopad3ym podaniem uruchomi3 Tabora, po jego strzale z k1ta z 8 m, skutecznie interweniowa3 jednak bramkarz Piasta. W 40 min bardzo dobr1 okazje mia3 Stok3osa, g3ówkuj1c z 5 m nie trafi3 jednak do bramki. Zmiany wyniku nie przyniós3 równie? strza3 Urbana (45 min), po którym Babral wypi1stkowa3 pi3ke.

Po zmianie stron wyraYn1 przewage osi1gneli ju? gospodarze. W 58 min, Urban spod koncowej linii wycofa3 pi3ke na 11 m; Lechowicz zosta3 jednak zablokowany przez obronców, a po strzale Tabora skutecznie interweniowa3 Babral. Szeoa minut póYniej, Urban na 7 m nie opanowa3 pi3ki doorodkowanej przez S. Ko3tona (gdyby mu sie to uda3o, mia3by przed sob1 tylko bramkarza). W odpowiedzi, w 65 min goocie wyprowadzili kontre, po strzale z 10 m Stok3osy pi3ka trafi3a jednak w boczn1 siatke. Z kolei, w 68 min Urban w pe3nym biegu uderzy3 z 12 m tu? obok s3upka. Losy spotkania rozstrzygne3y sie dwie minuty póYniej; Kapel po rajdzie praw1 stron1 boiska wrzuci3 pi3ke na 7 m, a po strzale Tabora pi3ka po nodze jednego z obronców Piasta wpad3a do bramki. W 80 min mog3o bya 1-1, ale w zamieszaniu pod bramk1 Wis3y, Oliwa uderzy3 z 12 m obok s3upka. W koncowych dziesieciu minutach, atakowa3 Piast, dru?ynie z Lapanowa, która pozostawi3a po sobie w Szczucinie bardzo dobre wra?enie, nie uda3o sie jednak doprowadzia do remisu. (STM)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861156 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.