Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Unia Niedomice Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Inauguracja wiosny zgodnie z terminem...? - niestety nie i spotkanie prze3o?ono na 20 kwietnia.


Wis3a

Unia

20.04.2011 (oroda)
godz. 17.00, Szczucin
1:1 (1:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 19.03.11 (sobota), w zwi1zku jednak z nienajlepszymi warunkami pogodowymi i terenowymi spotkanie Wis3a - Unia, jak i równie? ca3a 16 kolejka tarnowskiej VI ligi zosta3a prze3o?ona na 20.04.11 (oroda).

Bramki:
1-0 Tomasz Urban 13
1-1 Tomasz Zahora 52

Sedziowa3: Pytka z Brzeska
—ó3te kartki: Miklasinski, Trójniak, Cholewa
Widzów: 30

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski (46 Dariusz Ko3ton), Grzegorz Cholewa, Jaros3aw Bedkowski, Marek Trójniak (64 Rafa3 Oleksy) - Tomasz Urban, Szczepan Ko3ton, Piotr Lechowicz, Tomasz Zielinski - Mateusz Labuz, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Unia:


Komentarz

Jeszcze do przerwy nic na to nie wskazywa3o, ?e Wis3a starci w tym meczu punkty. W pierwszej po3owie zdecydowanie przewa?aliomy, stwarzaj1c sobie du?o dogodnych sytuacji podbramkowych, jednak zdo3aliomy tylko jedn1 wykorzystaa. Na drug1 ods3one meczu bardziej zmotywowani wyszli goocie, a Wiolacy sprawiali wra?enie jakby ju? nic z3ego nie mog3o ich spotkaa. Wtedy to Unia dosta3a prezent od naszej obrony, który pewnie zamieni3a na gola. Dalsza gra Wis3y to próbowanie coo wykombinowaa, ale w3aociwie na próbach sie skonczy3o. Nie by3o pomys3u, du?o b3edów w ataku i w obronie, nasi nie mogli narzucia takiej gry, jak1 prezentowali przed przerw1. A Unioci spokojnie grali z kontrataku, zadowoleni z wyniku, wywieYli ze Szczucina cenny dla nich punkt.

Na pocz1tku meczu Wis3a od razu przesz3a do gry ofensywnej, szczególnie aktywne by3o prawe skrzyd3o, na którym szar?owali Tomasz Zielinski i Grzegorz Tabor. Ten pierwszy w 13 minucie wrzuci3 pi3ke w pole karne, a tam wybieg3 zza obronców Tomasz Urban i z pierwszej mocno uderzaj1c nie da3 szans bramkarzowi. Po golu Wis3a dalej atakowa3a i kilka minut póYniej mog3a podwy?szya wynik, ale solowa akcja Szczepana Ko3tona nie przynios3a efektu. Goocie najgroYniejsi byli z sta3ych fragmentów gry, rzutów wolnych czy ro?nych. Wiolacy uzyskali przewage, atakowali, ale razili nieskutecznooci1. Apogeum tego zosta3o osi1gniete w oko3o 35 minucie, gdzie Grzegorz Tabor na pust1 bramke z 2 metrów trafia tylko w poprzeczke (na filmiku). Koniec pierwszej po3owy, po której zwyciesko, ale z niedosytem schodz1 gospodarze.

Druga po3owa to ju? ca3kiem inna gra i inne (gorsze) oblicze Wis3y. Ju? na pocz1tku inicjatywe przeje3a Unia, ale zdawaa sie mog3o, ?e Wiolacy maj1 wszystko pod kontrol1. Niestety koszmarny b31d i mamy 1:1. W 52 minucie w niegroYnej sytuacji Dariusz Ko3ton tak niefortunnie wybi3 pi3ke g3ow1, ?e ta idealnie wpad3a pod nogi Tamasza Zahory, który do pokonania mia3 tylko Daniela Liguza. Zdawaa sie mog3o, ?e Wis3a szybko sie pozbiera i przycionie Unie, ale Wiolacy jakby zapomnieli jak grali w pierwszej po3owie. Faktem jest, ?e przyjezdni skupili sie raczej na obronie, ale Wis3a czasami po prostu irytowa3a i denerwowa3a swoj1 gr1. Przypomina3o to walenie g3ow1 w mur. A na domiar tego w obronie tak?e nie b3yszczeliomy, co kilka razy mog3a wykorzystaa Unia, która dobrze gra3a z kontrataku. Efektem jest remis, który satysfakcjonuje tylko gooci.

Video

Niewykorzystana 100% sytuacja Grzegorza Tabora


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860862 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.